Precz z darmowymi stażami

Precz z darmowymi stażami

W Światowym Dniu Godnej Pracy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz Fundacja Polska Debatuje przekazały minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję w sprawie likwidacji nieodpłatnych staży. Odpowiedź ministerstwa nie napawa optymizmem.

Dostrzegając zagrożenia wynikające z oferowania osobom młodym pracy bez wypłaty wynagrodzenia, OPZZ zwróciło się w petycji z wnioskiem o podjęcie działań, które podniosą standardy zatrudnienia na rynku pracy. Od momentu złożenia petycji trwała elektroniczna zbiórka podpisów. Przeprowadzoną akcję promującą godziwe wynagrodzenie w trakcie odbywania staży poparło kilkaset osób.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że resort rodziny zdaje sobie sprawę, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce, wciąż wskaźnik dotyczący zatrudnienia młodych pozostaje niższy niż osób w wieku produkcyjnym. Według zapewnień, młodzież jest obiektem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które na bieżąco monitoruje problem bezrobocia w tej grupie wiekowej oraz podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji tej grupy bezrobotnych. Minister rodziny zapewniła OPZZ, że trudno nie zgodzić się z postulatem, aby generalną zasadą była odpłatność za świadczoną pracę w ramach różnego rodzaju praktyk i staży odbywanych na wolnym runku pracy. Powstaje jednak wątpliwość, czy całkowite usunięcie możliwości odbycia bezpłatnej praktyki nie zaszkodzi potencjalnym praktykantom, ponieważ mogą być oni w ten sposób zupełnie pozbawieni możliwości zdobycia doświadczania.

W podsumowaniu akcji OPZZ pisze: Szkoda, że receptą na tę sytuację nie jest próba znowelizowania ustawy o praktykach absolwenckich, a jedynie dobra rada, której ministerstwo przekazało młodym za pośrednictwem OPZZ. Sprowadza się ona do stwierdzenia, że skoro obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, osoby szukające możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego mogą wybierać oferty płatne.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Unia chce minimalnej

Unia chce minimalnej

Każdy Europejczyk powinien dostawać wynagrodzenie gwarantujące godne życie – taka idea przyświeca zaproponowanej przez Komisję Europejską płacy minimalnej.

Propozycja legislacyjna ma być gotowa na początku września. Już ruszyły konsultacje z partnerami społecznymi. Rozstrzał pensji minimalnej w UE jest ogromny, a sześć krajów nie ma w ogóle ustalonego wynagrodzenia minimalnego. Według Eurostatu najwyższa pensja minimalna w Luksemburgu (2 tys. euro) siedmiokrotnie przewyższa tę najniższą w Bułgarii (286 euro).

Bruksela nie zamierza jednak wprowadzić jednego poziomu dla wszystkich, ale dostosować pensję minimalną do poziomu życia. Może to oznaczać powiązanie jej np. ze średnią wynagrodzeń w kraju lub z jej medianą. Na razie nieoficjalnie mówi się o pensji minimalnej w wysokości 60 proc. średniej.

Z propozycji Komisji Europejskiej cieszy się OPZZ, który na początku lutego ma przesłać swoje stanowisko w tej sprawie. Jak mówi Adam Rogalewski, dla związkowców ważna jest kwestia dotycząca rokowań zbiorowych w pracy, w tym zwiększenia obowiązywania układów zbiorowych. – Natomiast mamy wątpliwości co do 60 proc. średniej płacy. Uważamy, że ta stawka nie jest odpowiednia. Zgodnie z badaniami OECD to jest granica ubóstwa, to są ubodzy pracujący – mówi ekspert OPZZ.

Koniec PKS Zamość

Koniec PKS Zamość

Jak potwierdził samorząd województwa lubelskiego, spółka PKS Zamość została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Przewoźnik przestał już obsługiwać swoje linie.

Kolejny PKS odchodzi w niebyt. Spółka generowała „straty w wysokości kilkaset tysięcy złotych rocznie”, wobec czego, zgodnie z logiką neoliberalną, postanowiono postawić ją w stan likwidacji. Pierwsze próby wykonano już… w 2011 r. Już wtedy rozpoczął się proces wyprzedaży należących do spółki nieruchomości, w tym samym czasie został również podniesiony kapitał zakładowy przedsiębiorstwa. – Pomimo tego spółka nie była w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań. Zadłużenie narastało, a nowy zarząd powołany w 2019 r. złożył w maju zeszłego roku wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. By ratować spółkę, próbowano także sprzedać budynek dworca autobusowego.

Oprócz obsługi połączeń lokalnych spółka do końca swojego istnienia prowadziła także komunikację dalekobieżną na trasie Zamość – Słupsk.

Wydłużą urlop?

Wydłużą urlop?

Związki zawodowe apelują o wydłużenie urlopu do 35 dni. Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów na świecie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje, żeby zrównać wszystkim urlopy wypoczynkowe oraz je wydłużyć. Zgodnie z założeniami urlop wypoczynkowy miałby trwać nawet półtora miesiąca.

Obecnie Polacy mają po 20 lub 26 dni urlopu, w zależności od stażu pracy. OPZZ uważa, że bez względu na staż pracy wszyscy powinni mieć więcej urlopu. 26 dni to stanowczo za mało. Jak donosi Fakt Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce przeforsować 35 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich. To rewolucyjne postanowienie, które znacznie wyprzedza plany rządu. Na razie władza chce po prostu zrównać wszystkim urlopy – każdy, bez względu na staż pracy, ma otrzymywać prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. O wydłużeniu tego okresu na razie nie ma mowy.

35-dniowy urlop wypoczynkowy byłby najdłuższym w całej Europie.

OPZZ nie chce rewolucjonizować wyłącznie urlopów. Polska centrala związkowa chce m.in. żeby:

  • pracownicy pracujący dłużej niż 8 godzin dziennie mieli dodatkową 15-minutową przerwę.
  • pracownicy po 50 r. ż. zyskaliby dodatkowe prawo. Dopiero po ich wyraźnej zgodzie pracodawca mógłby zlecić pracę w nadgodzinach lub godzinach nocnych.
  • pracownicy po 50 r. ż. otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie w ramach tzw. umowy mentorskiej.