Rewolucja dla starszych pracowników?

Rewolucja dla starszych pracowników?

Rada Dialogu Społecznego szykuje zmiany dla pracowników w wieku 50+. To m.in. dodatkowa przerwa w pracy wliczana w jej czas oraz dodatkowy urlop na regenerację.

Organizacje pracodawców i związki zawodowe pracują w Radzie Dialogu Społecznego nad dokumentem „Porozumienie strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego na rzecz aktywnego starzenia”. Chcą zachęcić firmy do zatrudniania osób powyżej 50. roku życia. Przysługiwałoby im na ten cel specjalne dofinansowanie.

Pojawił się m.in. postulat wprowadzenia w Kodeksie pracy dodatkowej przerwy od pracy wliczanej do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy, przysługuje takiemu pracownikowi dodatkowa przerwa trwająca co najmniej 15 minut (druga przerwa) wliczana do czasu pracy.

Wśród pomysłów pojawiła się również umowa mentorska. Starsi pracownicy mieliby za wynagrodzeniem wdrażać młodszych i pomagać im w pracy. Dodatek dla mentorów miałby być wypłacany z Funduszu Pracy.

W ramach prac nad zmianami swoje uwagi i postulaty zgłaszali związkowcy. Wiele rozwiązań zaproponowanych w porozumieniu pokrywa się z propozycjami OPZZ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje, oprócz dłuższej lub dodatkowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, także wymóg uzyskania zgody starszego pracownika na pracę w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz na wykonywanie pracy w porze nocnej. Chce też utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, aby opłacać szkolenia i kształcenie starszych pracowników, zgodnie z potrzebami zakładu pracy. OPZZ postuluje możliwość uzyskiwania zwrotu kosztów szkoleń lub ich części, na które wysyłani byliby starsi pracownicy w celu przekwalifikowania się lub poszerzenia swoich umiejętności.

OPZZ podczas dyskusji nad zmianami dotyczącymi pracowników 50+ zgłosiło także postulat wydłużenia urlopu do 35 dni dla wszystkich pracujących.

„Solidarność” zaproponowała za to dodatkowy urlop regeneracyjny dla starszych pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Urlop ten, trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy, pozwoli wypalonym zawodowo pracownikom odpocząć, zregenerować siły lub w wybranej przez siebie formie poszerzać wiedzę oraz kompetencje.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Fotowoltaika w górę

Fotowoltaika w górę

W 2019 roku przyłączono w Polsce do sieci ponad 104 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. To cztery razy więcej niż w 2018 r. W stosunku do 2017 roku było to aż osiem razy więcej – informuje portal Obserwator Gospodarczy.

Spośród 104 tys. instalacji 42 tys. przypadło PGE, 30 tys. Tauronowi, 18 tys. Enerdze oraz 13 tys. Enei. Na piątym miejscu znalazła się najmniejsza z zestawienia innogy – 1,5 tys. instalacji. Wzrosła także średnia moc przypadająca na instalację. Dotychczas było to 4-5 kWp, podczas gdy w 2019 roku wzrosła do 6,5 kWp.

Jak stwierdza Obserwator Gospodarczy, niewiele krajów w Europie może pochwalić się 100 000 przyłączonych rocznie mikroinstalacji. Polska uniknęła błędów popełnionych w części krajów europejskich, gdzie rozwój fotowoltaiki ograniczony był głównie do dużych farm, a energetyka prosumencka była odsunięta na boczny tor.

W sumie w minionym roku udało się przekroczyć poziom 1 GWp mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

W Polsce brakuje wody

W Polsce brakuje wody

Nasz kraj cierpi od dawna z powodu mało odnawialnych zasobów wody. W przeliczeniu na głowę mieszkańca mamy ich średnio dwa razy mniej niż inni w Europie. Na każdego z nas przypada rocznie ok. 1,6 tys. m sześc. wody.

Dzisiejsza „Gazeta Wyborcza” opublikowała wywiad z prof. Zbigniewem Kundzewiczem z Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Nie pozostawia on wątpliwości – Polskę czeka rozwiązywanie problemu suszy. Padać będzie już właściwie tylko w górach.

Wskazał, że coraz poważniejszym problemem staje się negatywny bilans wody latem, w sezonie wegetacyjnym – wtedy, kiedy przyroda i rolnictwo potrzebują jej najbardziej. Negatywny bilans wody oznacza, że więcej wody paruje, niż pada. Susze zdarzają się coraz częściej, lato po lecie.

Tym ważniejsze – jak zaznaczył – jest to, by po zimie zostało dużo śniegu. – Wiosną tający śnieg pomaga budzącej się z zimowego snu przyrodzie. Tej zimy śnieg pada tylko w górach.

Kaufland zapłaci więcej?

Kaufland zapłaci więcej?

W sieci Kaufland trwają negocjacje płacowe. Pracownicy chcą podwyżek rzędu 800 zł miesięcznie. Są o krok od referendum strajkowego.

Strona społeczna i władze sieci handlowej zakończyły właśnie kolejny etap sporu zbiorowego dotyczącego płac. Następnym krokiem ma być ogłoszenie przez Międzyzakładową Organizacją Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza” referendum strajkowego. Rozmowy na tle płacowym trwały w Kauflandzie od września ubiegłego roku. Wówczas związek wystąpił do władz spółki  z postulatem podwyżek dla wszystkich pracowników sieci o 800 zł. Strona społeczna argumentowała to rosnącymi kosztami życia oraz dużym obciążeniem pracą.

Ostateczne rozmowy przeprowadzono 3 lutego 2020 roku we Wrocławiu z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związkowcy twierdzą, że w trakcie rozmów nie padła żadna propozycja, która mogłaby zakończyć się podpisaniem porozumienia.

Firma poinformowała, że planuje w tym roku podwyżkę płac, ale jest jeszcze za wcześnie na podawanie jej wysokości.