Sosnowiec walczy o swoje

Sosnowiec walczy o swoje

Referendum strajkowe odbędzie się w czwartek 27 lutego w produkującej podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego firmie Bitron Poland w Sosnowcu. Załoga domaga się podwyżki płac. Większość pracowników to kobiety.

Jak informuje portal http://www.solidarnosckatowice.pl/ głosowanie rozpocznie się o godz. 5:30 i potrwa całą dobę. Pracownicy będą odpowiadać na pytanie, czy są za przeprowadzeniem bezterminowej akcji strajkowej w celu poparcia żądań zgłoszonych przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w Bitron Poland.

Związkowcy sformułowali sześć żądań. Dwa z nich dotyczą podwyżek płac zasadniczych, jedno podwyższenia dodatku za pracę w soboty i w niedziele, kolejne zwiększenia premii świątecznej, a dwa pozostałe gwarancji zatrudnienia i warunków pracy.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość pracowników poprze akcję strajkową. Przede wszystkim załoga jest zniecierpliwiona przedłużającymi się bez końca rozmowami płacowymi. Koszty życia w ostatnim czasie strasznie wzrosły. Każdy odczuwa to w portfelu. Ludzie chcą podwyżek i to nie symbolicznych, jakie proponuje pracodawca, ale realnych, które choć trochę będą mogły zrekompensować wzrost wydatków na utrzymanie – powiedziała w środę przewodnicząca „Solidarności” w Bitronie Izabela Będkowska.

„Solidarność” z Bitronu 21 stycznia wszczęła spór zbiorowy z pracodawcą, wysuwając postulat podwyżki stawek godzinowych o 5 zł brutto. W odpowiedzi kierownictwo firmy zaproponowało wzrost stawki o 1,1 zł brutto. W trakcie kolejnych rund rokowań znacząco obniżyliśmy żądania. Naszą ostatnią propozycją jest podwyżka stawek godzinowych o 2 zł brutto i jednoczesne włączenie do płac zasadniczych 200 zł z premii frekwencyjnej, co w sumie dawałoby podwyżkę o 3,2 zł brutto na godzinę. Mimo, że zdecydowaliśmy się na tak znaczące ustępstwo, pracodawca zaproponował zwiększenie swojej pierwotnej propozycji zaledwie o 40 gr, czyli podwyżkę stawki o 1,5 zł na godzinę. To było nie do przyjęcia – relacjonuje przebieg negocjacji przewodnicząca.

Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia przeszło 1060 osób. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość załogi stanowią kobiety.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Trzy tysiące? To możliwe

Trzy tysiące? To możliwe

Obecne minimalne wynagrodzenie wynosi 49,7 proc. prognozowanej na 2020 r. średniej płacy krajowej.

Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Chcielibyśmy tę relację utrzymać, więc jeśli średnia krajowa będzie rosła, to wynagrodzenie minimalne również wzrośnie i tym samym wyniesie około 3 tys. zł.

Obecna polityka rządu skupia się na odchodzeniu od konkurowania niskimi płacami. To rozwiązanie było dobre dla naszego kraju, kiedy wychodziliśmy z komunizmu, ale nie teraz – uważa minister Szwed. Według przedstawiciela MRPiPS podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 2600 zł jest tym ruchem, który ma nas zbliżyć do krajów zachodnich, jeśli chodzi o warunki płacowe i jakość oferowanych miejsc pracy. To oczywiście nadal o wiele za mało.

W 2016 r. Polacy wydawali na bieżące wydatki 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia. W tym momencie jest to 70 proc. O 10 proc. wzrósł w ciągu niespełna czterech lat dochód gospodarstw domowych.

Trzynastka na stałe, czternastka za rok

Trzynastka na stałe, czternastka za rok

We wtorek prezydent ma podpisać ustawę gwarantującą coroczną wypłatę trzynastych emerytur i rent. Czternastka ma zostać po raz pierwszy wypłacona w 2021 r.

O ile trzynastka jest już pewna, o tyle nad zasadami wypłacania czternastych rent i emerytur rząd będzie dyskutował w najbliższym tygodniu. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że w 2021 r. czternaste świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.).

W przypadku osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, czternastka będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Większość czternastek byłaby wypłacona w listopadzie 2021 r.

Rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Chcemy zarabiać więcej

Chcemy zarabiać więcej

Co drugi Polak jest usatysfakcjonowany wysokością swojego wynagrodzenia za ostatni kwartał 2019 r. Jednak połowa z nas myśli o nowej pracy, bo uważa, że zarabia za mało.

Z badania firmy rekrutacyjnej Michael Page Confidence Index, które przytacza „Puls Biznesu” wynika, że co drugi Polak jest usatysfakcjonowany wysokością swojego wynagrodzenia za ostatni kwartał 2019 r. W analogicznym okresie 2018 r. pozytywnie wysokość pensji oceniało jedynie 38 proc. z nas.

Dla 49 proc. Polaków niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównych pretekstów do zmiany pracy, obok chęci poszerzenia zakresu kompetencji i kwalifikacji (59 proc.) oraz braku perspektyw dalszego rozwoju zawodowego (40 proc.).

62 proc. Polaków jest zadowolonych z ogólnej sytuacji na rynku pracy. 78 proc. polskich respondentów uważa, że sytuacja na naszym rynku pracy jeszcze się poprawi. To, zaraz po Szwecji (79 proc.), drugi najbardziej optymistyczny wynik wśród ankietowanych z 14 państw.