Pandemia – wyzwanie cywilizacyjne dla Polski

£¨¾Û½¹ÒßÇé·À¿Ø£©£¨2£©Î人Ê׸öÖÐÒ½·½²ÕÒ½ÔºÊ×ÅúÖÎÓú»¼Õß³öÔº

лªÉçÕÕƬ£¬Î人£¬2020Äê2ÔÂ26ÈÕ
Î人Ê׸öÖÐÒ½·½²ÕÒ½ÔºÊ×ÅúÖÎÓú»¼Õß³öÔº
2ÔÂ26ÈÕ£¬ÖÎÓú»¼Õߣ¨Ç°ÓÒ£©Ïò½­ÏÄ·½²ÕÒ½ÔºµÄÒ½»¤ÈËÔ±»ÓÊÖ×÷±ð¡£
µ±ÈÕ£¬Ê×Åú23ÃûÖÎÓú»¼Õß´ÓλÓÚºþ±±Ê¡Î人Êн­ÏÄÇø´ó»¨É½»§ÍâÔ˶¯ÖÐÐĵÄÎ人Ê׸öÖÐÒ½·½²ÕÒ½Ôº³öÔº¡£Ä¿Ç°£¬¸ºÔð½­ÏÄ·½²ÕÒ½ÔºµÄÒ½ÁÆÍŶÓÓÉÀ´×ÔÎå¸öÊ¡·Ý20¼ÒÖÐÒ½ÔºµÄÊý°ÙÃûÒ½»¤ÈËÔ±×é³É£¬²¢µÃµ½Î人Êн­ÏÄÇøÖÐÒ½ÔºµÄÅäºÏÓëÖ§³Ö¡£³ýÁËʹÓÃÒ©Î½­ÏÄ·½²ÕÒ½Ôº»¹×éÖ¯»¼ÕßÏ°Á·Ì«¼«È­¡¢°Ë¶Î½õ£¬Ê¹Óð´Ä¦¡¢¾Ä·¨µÈÖÐÒ½ÖÎÁÆ·½·¨¡£
лªÉç¼ÇÕß Éò²®º« Éã

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.