Jan Paweł II spotyka Marksa 

·

Jan Paweł II spotyka Marksa 

·
Zarówno Marks, jak i Wojtyła zgadzają się, że człowiek poprzez swoją pracę wzrasta i wyraża się w świecie obiektywnym. Praca powinna być, jak ujął to Marks w języku heglowskim, swobodnym celem kreacji naszej podmiotowości.
komentarzy