Wszyscy jesteśmy ze wsi

Wszyscy jesteśmy ze wsi

Stowarzyszenie Folkowisko odkrywa ludową historię Polski. „Nowy Obywatel” jest patronem medialnym podcastu „Wszyscy jesteśmy ze wsi”.

Zapomnianą historię i kulturę polskiej wsi odkryją w podcaście Stowarzyszenia Folkowisko Michał Rauszer i Katarzyna Chodoń. Punktem wyjściowym do rozmów będą momenty, w których wieś i jej mieszkańcy wychodzili na arenę dziejów i przejawiali się jako ich podmiot, a także transformacje kultury i stylu życia na wsi.

„W taki sposób o historii wsi jeszcze nie opowiadano. Jedna sprawa to forma – dobrze zrealizowana, wysokiej jakości. Druga – opowieść. Chcemy odkryć ludową historię Polski i rzucić na nią nowe światło” – mówi Maciej Piotrowski, producent podcastu.

Pierwszy odcinek podcastu został opublikowany 21 czerwca na profilach Stowarzyszenia Folkowisko w Spotify, Google Podcast, iTunesFacebooku. Głównym tematem jest rola pracy w kulturze ludowej oraz to, w jaki sposób stuletnia historia wpływała na warunki pracy i jak zmieniała przestrzeń dla trwania kultury ludowej. W rozmowie, oprócz redaktorki odcinka Katarzyny Chodoń, wypowiadają się dr Aleksandra Bilewicz z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Mateusz Piotrowski. Częścią podcastu są również fragmenty oryginalnych opowieści i relacji mieszkańców wsi czytane przez aktorkę Annę Szawiel.
Kolejny odcinek, rozpoczynający historyczną część podcastu poprowadzi etnolog Michał Rauszer. Przedstawi on proces tworzenia się politycznych ruchów chłopskich, nabywanie tożsamości narodowej przez chłopów, bunty i strajki chłopskie, opór ukryty, tworzenie ludowej oddolnej edukacji, ruchu spółdzielczego, kółek organizacyjnych oraz rozwijania kultury ludowej.

W okresie od czerwca do listopada 2020 opublikowane zostanie 10 odcinków podcastu.
„Czujemy, że istnieje potrzeba przypomnienia, że mieszkańcy polskich wsi angażowali się w życie polityczne, spółdzielcze i kulturalne, współtworząc historię i kulturę kraju” – piszą twórcy podcastu. – „Podsumujemy debaty, które toczyły się do tej pory – nawiązując do naszej kampanii z 2013 roku Jestem ze wsi i z 2014 – Kultura jest Babą, a także działań artystycznych zespołu R.U.T.A., Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki, Wiesława Myśliwskiego, Daniela Rycharskiego, czy też naukowych Michała Łuczewskiego, Andrzeja Ledera, Jana Sowy i wielu innych”.

Jednym z patronów medialnych projektu jest „Nowy Obywatel”.

Prowadzący podcast:

Michał Rauszer – etnolog i kulturoznawca, doktor. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach koncentruje się na oporze i buntach podporządkowanych, aktualnie pracuje nad książką o drogach emancypacji chłopów. Prowadził badania etnograficzne nad kulturą ludową na Spiszu, Podhalu i na Górnym Śląsku. Brał udział w cyklu spotkań pt. Ludowa historia polski, autor licznych artykułów o tematyce oporu chłopów (opublikowanych w Le Monde diplomatique-Edycja Polska i Nowym Obywatelu). Jako badacz współpracuje z fundacją Obserwatorium.
Katarzyna Chodoń – folklorystka, śpiewaczka, dyplomowana choreografka polskich tańców tradycyjnych. Prowadzi warsztaty śpiewu i tańca. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi przy projektach związanych z edukacją regionalną (Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Mały Kolberg , MCK “Sokół” w Nowym Sączu.

Stowarzyszenie Folkowisko wywodzi się ze wsi Gorajec na Roztoczu Wschodnim, jednak organizuje działania zarówno na szczeblu lokalnym (wieś, gmina, powiat) jak i ogólnokrajowym i międzynarodowym. Od początku swego istnienia działa na rzecz zmiany społecznego odbioru kultury wiejskiej, podejmując tematy, które są w dominującej narracji pomijane lub traktowane w sposób stereotypowy. Stowarzyszenie organizowało szeroko zakrojone kampanie społeczne „Jestem ze wsi” (2013) i „Kultura jest babą” (2014), wyprodukowało pierwszy film o dziedzictwie pańszczyzny „Niepamięć” (2015). Stowarzyszenie organizuje również coroczny Festiwal Folkowisko we wsi Gorajec i Dzień Gorajec,Wolności Chłopskiej przypominający datę zniesienia pańszczyzny w Galicji.

Gorajec, 23.06.2020

Kontakt:
Maciej Piotrowski, stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com
www.folkowisko.gorajec.info

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Koniec dyskryminacji płacowej?

Koniec dyskryminacji płacowej?

PiS chce zmienić definicję mobbingu i zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Pod projektem ustawy podpisał się Jarosław Kaczyński.

Jak pisze portal Business Insider, Prawo i Sprawiedliwość chce znowelizować Kodeks pracy. Ugrupowanie zapowiedziało rozszerzenie definicji mobbingu o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. PiS uważa, że w ten sposób zlikwiduje lukę płacową, czyli różnicę w wynagrodzeniach oferowanych kobietom i mężczyznom. Swój podpis pod projektem ustawy złożył Jarosław Kaczyński.

Celem (projektu) jest zlikwidowanie luki płacowej, który ma wprowadzić do definicji mobbingu również taką kategorię, jak rozróżnianie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć. Pod tym projektem, który mamy przygotowany, mamy już pierwszy podpis. To jest podpis prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – powiedział Michał Moskal, przewodniczący FM PiS, podczas Forum Młodych PiS

Chodzi o projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zgodnie z propozycją zmianie miałby ulec jeden z artykułów i brzmieć: Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Tną zatrudnienie bez litości

Tną zatrudnienie bez litości

Ponad połowa firm z branży motoryzacyjnej obniżyła płace i chce ciąć zatrudnienie. Pretekstem jest pandemia.

Jak pisze portal biznes.interia.pl, informacje takie wynikają z badania firmy doradczej KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”. COVID-19 negatywnie wpływa na firmy motoryzacyjne w Polsce – wszystkie badane firmy odnotowały spadek przychodów. Ponad 60 proc. firm pod tym pozorem cięło już płace, a wiele planuje ograniczyć zatrudnienie. Powrót do poprzedniego stanu zajmie branży według badania dwa lata.

Dystrybutorzy motoryzacyjni obecni w Polsce przejawiają większy pesymizm niż producenci. 32 proc. firm zajmujących się dystrybucją uważa, że sytuacja branży poprawi się lub zdecydowanie się poprawi w najbliższych 12 miesiącach. Z kolei blisko połowa (49 proc.) jest przekonana o dalszym pogorszeniu.

Prawie połowa Polaków mieszka z rodzicami

Prawie połowa Polaków mieszka z rodzicami

Z powodu braku tanich mieszkań na rynku ponad 40 proc. dorosłych Polaków wciąż mieszka z rodzicami.

Jak informuje portal forsal.pl, 2,4 mln dorosłych Polaków (w wieku 25-34) wciąż mieszka z rodzicami. Jest to jeden z najwyższych wyników w Europie. Powody są przede wszystkim ekonomiczne.

Z danych Eurostatu dotyczących sytuacji mieszkaniowej wynika, że w gronie osób w wieku 25-34 lat wciąż aż 43,9 proc. osób mieszka z rodzicami. Przez lata sytuacja mieszkaniowa dorosłych, choć wciąż młodych Polaków, bardzo wyraźnie się pogarszała. Dopiero ostatnie lata przyniosły niewielką poprawę. Z najgorszą sytuacją mieliśmy do czynienia w 2015 roku, kiedy z rodzicami mieszkało wciąż prawie 46% osób w wieku 25-34 lat.

Gorsza sytuacja mieszkaniowa panuje jedynie w 9 krajach na 32 przebadane. Najgorzej jest w Chorwacji, Macedonii, Serbii, Grecji i Słowacji, gdzie odsetek młodych mieszkających z rodzicami przekracza 50 proc.

Jednym z głównych powodów, dla których młodzi mieszkają z rodzicami, są pieniądze. To dlatego problem w większym stopniu dotyka biedniejszych krajów Europy. W krajach północy z rodziną mieszka jedynie kilka procent młodych. Szwedzi, Duńczycy czy Finowie średnio już w wieku od 18 do 22 lat zmieniają adres zamieszkania.

Przyczyną sytuacji w Polsce są drogie kredyty mieszkaniowe, wysoki wkład własny, brak taniego budownictwa czynszowego i bardzo wysokie ceny wynajmu lokali na rynku komercyjnym.