Czy ustawa suszowa pomoże?

Czy ustawa suszowa pomoże?

Kilka dni temu opublikowano projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, zapowiadanej wcześniej jako specustawa suszowa. Opinie ekspertów na jej temat nie są jednoznaczne.

O sprawie informuje Portal Samorządowy. Według jego wiadomości Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych – na jednego mieszkańca przypada około 1600 m3/rok, a w trakcie suszy poniżej 1000 m3/rok/osobę. Średnia wartość tego wskaźnika w Europie jest prawie 3 razy większa. Takie liczby sytuują nas w sąsiedztwie… Egiptu.

Koalicja Klimatyczna zapowiada przesłanie krytycznej opinii o projekcie do ministerstwa. Podważa sens budowy dużych zbiorników retencyjnych. Eksperci PAN uważają jednak projekt za stosunkowo udany.

Ustawa przygotowana została przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Projekt przeszedł już etap ustaleń międzyresortowych. Teraz trafia do konsultacji publicznych. Projekt ustawy zakłada zwiększenia udziału opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej w przychodach gmin pod warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji. Wprowadza też mechanizmy zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania zabudowy powierzchni chłonnych na spływ wód. Gminom przypisuje się zadania w zakresie melioracji, tworząc jednocześnie system planowania, realizacji i finansowania działań utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie chcemy podwyżek dla polityków

Nie chcemy podwyżek dla polityków

74,8 proc. Polaków nie chce podwyżek dla polityków, przeciwnego zdania jest 13,6 proc. respondentów – wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl.

Jak informuje wnp.pl, badanym zadano pytanie, czy parlamentarzyści, a także premier, prezydent i ministrowie, powinni zarabiać więcej niż obecnie. Na tak postawione pytanie „tak” odpowiedziało 13,6 proc. respondentów. Odpowiedzi „nie” udzieliło 74,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 11,6 proc. respondentów.

14 sierpnia Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, wiążące ich wysokość z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. Odrzucił ją Senat stosunkiem głosów 48:45.

Carrefour Polska zwalnia

Carrefour Polska zwalnia

Skala zwolnień grupowych w sieci Carrefour może być znacznie większa niż podaje pracodawca – twierdzi „Solidarność”.

Według informacji portalu dlahandlu.pl, Carrefour Polska poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. W opublikowanym komunikacie sieć podała, że redukcje mają objąć ok. 400 osób, czyli 3 proc. ogółu zatrudnionych, i będą dotyczyć głównie kadry menedżerskiej i pracowników średniego szczebla.

Jednak w ocenie „Solidarności” działającej w tej sieci handlowej rozmiary zwolnień mogą być znacznie większe. – Te 400 osób pojawia się tylko w przekazie medialnym spółki. W oficjalnym piśmie przekazanym związkom zawodowym ta liczba nie pada. Jest tam natomiast informacja, że restrukturyzacja dotknie wszystkich zatrudnionych. Pracodawca zamierza zwolnić część pracowników, a reszcie zmienić stanowiska pracy i wynagrodzenia. Oczywiście należy się spodziewać, że będą to zmiany na gorsze. Jeśli ktoś nie zgodzi się na obniżkę, dostanie wypowiedzenie – mówi Paweł Skowron, przewodniczący „Solidarności” w Carrefour Polska.

Niemcy zaczynają eksperyment z bezwarunkowym dochodem

Niemcy zaczynają eksperyment z bezwarunkowym dochodem

Od sierpnia br. niewielka grupa niemieckich obywateli będzie otrzymywała 1400 euro miesięcznie przez trzy lata. To kolejny eksperyment dotyczący bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Jak informuje portal Business Insider, test obejmie bardzo niewielką grupę – będzie to 120 wolontariuszy, którzy otrzymają miesięcznie 1200 lub 1400 euro. Próba będzie jednak trwała aż przez trzy lata. W grupie kontrolnej eksperymentu będzie natomiast 1380 innych osób, które nie otrzymają świadczenia. Po upływie czasu trwania eksperymentu porównane zostanie życie obu grup podczas tych trzech lat, ich schematy wydawania środków i sytuacja finansowa po jego zakończeniu.

Kwota gwarantowana w eksperymencie niewiele przekracza dochód, który w Niemczech świadczy o biedzie. Eksperyment prowadzi German Institute for Economic Research, a na „rozdawane” pieniądze zrzuciło się aż 140 tys. obywateli w formie darowizn. Instytut jest przekonany, że trwająca od lat dyskusja nad BDP potrzebuje dowodu naukowego.