Sieci handlowe będą zwalniać

Sieci handlowe będą zwalniać

W ramach zwolnień grupowych zgłoszonych w lipcu i sierpniu pracę może stracić dwa razy więcej osób niż rok wcześniej.

„Puls Biznesu” w ramach ankiety zebrał informacje z 60 różnej wielkości powiatowych urzędów pracy (PUP) z całej Polski – od Suwałk po Jelenią Górę i od Świnoujścia po Chełm. „Zebrane dane, choć nie zaskakują, mogą niepokoić. Okazuje się bowiem, że skala zwolnień grupowych w najbliższych miesiącach może być dwa razy większa niż rok wcześniej” – pisze dziennik.

W czerwcu – jak twierdzi „Puls Biznesu” – według danych z ankietowanych PUP – pracodawcy zgłosili zwolnienia grupowe obejmujące około 2,2 tys. osób, podobnie jak rok wcześniej. „Kolejne miesiące przyniosły jednak istotną zmianę. W lipcu i sierpniu do urzędów spłynęły zgłoszenia dotyczące zwolnień grupowych prawie 6 tys. pracowników. Rok wcześniej skala zjawiska była znacznie mniejsza – niespełna 3,5 tys. Zatrudnionych”.

Wśród sieci handlowych planujących takie zwolnienia są Tesco, które planuje rozstać się z 899 pracownikami, spółka Eurocash (pracę może stracić tysiąc osób) oraz Carrefour Polska (planuje zwolnić 400 pracowników). Wśród firm, które zgłosiły do urzędów pracy plany zwolnień grupowych, są też Auchan i Sephora.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Famur likwiduje oddział w Piotrkowie

Famur likwiduje oddział w Piotrkowie

Producent przenośników taśmowych i kas zwolni 200 osób.

Jak informuje portal wnp.pl, 7 września zarząd Famuru podjął roku uchwałę dotyczącą przeniesienia produkcji z Piotrkowa Trybunalskiego do dwóch pozostałych oddziałów firmy – w Nowym Sączu i w Katowicach. Co interesujące, zatrudnienie w tych miastach znajdzie jednak tylko 37 do tej pory pracujących w Piotrkowie osób. 198 pozostałych zostanie zwolnionych grupowo.

Historia likwidacji piotrkowskiego zakładu pokazuje, jak bardzo poszczególne gałęzie gospodarki są ze sobą sprzężone. Kontynuacja trendu spadkowego cen węgla na światowych rynkach i oczekiwana reorganizacja polskiego górnictwa węgla energetycznego, mogąca prowadzić do istotnego ograniczenia wydobycia tego surowca w Polsce, spowoduje znaczący spadek zamówień ze strony kopalń na nowe maszyny i urządzenia. Zarząd Famuru ocenia, że sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko ani średnio-terminowej, bowiem duża część popytu na te urządzenia została zaspokojona w poprzednim okresie.

Ponadto urządzenia te dają się stosunkowo łatwo relokować między kopalniami, co w związku z zapowiadanym zmniejszaniem wydobycia przez polskie górnictwo będzie istotnie wpływać na postępującą redukcję zapotrzebowania na te urządzenia lub wręcz może powodować brak nowych postępowań przetargowych. Przenośniki taśmowe są urządzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi konstrukcyjnie, zatem w celu poszukiwania oszczędności kopalnie mogą dokonywać ich serwisów i remontów we własnym zakresie.

Zakładowi nie pomogła także pandemia COVID-19.

Amazon śledzi związkowców?

Amazon śledzi związkowców?

Amazon chce zatrudnić analityków, którzy zajęliby się wyszukaniem i monitorowaniem wszelkiego rodzaju potencjalnych zagrożeń, jakie dla firmy stanowić może ruch związkowy pracowników.

Jak informują portale Vice oraz wgospodarce.pl, nowo zatrudnione osoby mają trafić do zespołu pracującego na rzecz zapewnienia w Amazonie bezpieczeństwa na poziomie globalnym, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń wewnętrznych oraz szpiegostwa przemysłowego. W ogłoszeniach o pracę wymienione były różne rodzaje zagrożeń, takie jak protesty, kryzysy geopolityczne, działania mogące prowadzić do konfliktów, jednak praca analityków miała się skupiać przede wszystkim na „działalności związkowej”.

Open Markets Institute, organizacja non-profit zajmująca się badaniem działalności dużych korporacji, kilka dni temu opublikowała raport na temat inwigilacji pracowników przez Amazona, w którym stwierdza, że tego rodzaju praktyki stosowane przez firmę prowadzą do „nieprzyjaznego i zdehumanizowanego środowiska pracy, jakie [pośród personelu] wywołuje permanentne poczucie lęku i jest przyczyną fizycznego i mentalnego bólu”. Po nagłośnieniu planów zatrudnienia analityków danych niejawnych przez Amazona firma miała wycofać się ze swoich zamiarów.

Manifest Związku Zawodowego „Przeróbka”

Manifest Związku Zawodowego „Przeróbka”

Manifest Związku Zawodowego „Przeróbka” na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej, społecznie akceptowalnej polityki klimatycznej, uznającej suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne kraju, ochronę polskich zasobów naturalnych, ochronę klimatu, ochronę i tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz aktywizację rynku pracy i przedsiębiorczości.

Stojąc przed wyzwaniem sprawiedliwej transformacji energetycznej, musimy ustalić koniec przed początkiem, aby wiedzieć do czego zmierzamy, a najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Jako Związek Zawodowy „Przeróbka”, który kieruje się zasadą, aby zło w dobro przerabiać, stoimy na stanowisku, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, gdyż każda inna nigdy nie uzyska akceptacji związków zawodowych, samorządów miast oraz społeczeństwa. Wytwarzanie energii oparte o wydobycie i spalanie węgla głęboko ukształtowało rynek pracy w Polsce, dlatego niniejszym manifestem wzywamy wszystkie zainteresowane strony  do podjęcia dialogu i działania na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej opartej na akceptowalnej polityce klimatycznej, uwzględniającej suwerenność energetyczną kraju, ochronę polskich zasobów naturalnych i miejsc pracy oraz ochronę klimatu, w taki sposób, aby zaspokoiła ona potrzeby energetyczne współczesności bez uszczerbku dla bezpieczeństwa zdolności jej utrzymania dla przyszłych pokoleń.

Dotychczasowe doświadczenia oraz analiza tego, co odbywało i odbywa się w tym zakresie, utwierdza nas w przekonaniu, że prowadzona dekarbonizacja Polski nie służy ochronie klimatu, lecz zmierza do energetycznego uzależnienia naszego kraju w ramach Unii Europejskiej od innych źródeł energii, których nie posiadamy. Na świecie toczy się obecnie wojna o naturalne zasoby energetyczne i rynek energii, która jest hybrydową wojną bez frontu o tanią energię węglową z krajów, w których nie obowiązują żadne standardy ochrony pracy i wykorzystywana jest tania siła robocza. W konsekwencji mamy do czynienia z likwidacją cywilizowanych miejsc pracy w polskich kopalniach, na rzecz wyzysku, pracy dzieci czy wręcz pracy niewolniczej w RPA, Chinach, Rosji, Kolumbii, czy Indiach. Należy pamiętać,  że emisja CO2 nie ma granic, a tym samym nastąpi jej globalny wzrost, a nie spadek.

W tej sytuacji Związek Zawodowy „Przeróbka” oświadcza, że nigdy nie zgodzi
się na likwidację ani jednego stanowiska pracy górniczej, jeśli transformacja energetyczna
ma polegać tylko na tym, ażeby węgiel taniej wydobywali ludzie w innych krajach, zatrudnieni w warunkach urągających ludzkiej godności. Już dziś stajemy w ich obronie, gdyż naprawdę szkoda ich i ich rodzin, ponieważ nigdy nie zgodzimy się, żeby wyrządzać szkodę polskim pracownikom górnictwa, po to tylko, aby gdzie indziej wyzyskiwać i krzywdzić innych ludzi.

Za absurdalne i nieracjonalne uznajemy również dążenie do likwidacji własnych technologii wydobycia i przeróbki węgla oraz produkcji z niego energii i nie tylko oraz zastępowania ich technologiami, które w całości będziemy musieli nabyć za niemałe pieniądze i czas.

Dlatego mówimy: Dość pustych deklaracji bez pokrycia! Dość wymówek, że nam Unia Europejska nie pozwala wprowadzać nowych technologii węglowych! Dość kłamstw, że chodzi tylko o klimat! Czas na całą prawdę o transformacji energetycznej! Czas na mądry i akceptowalny społecznie program dla krajowej energetyki i górnictwa!

Związek Zawodowy „Przeróbka” oświadcza, że zasadniczymi zagadnieniami,
bez których nie ma mowy o zgodzie i pokoju przy opracowywaniu spójnego programu
dla górnictwa i energetyki w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej są:

1. Przedstawienie realnych i wykonalnych oraz zwymiarowanych celów w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej związanej z kreowaną polityką klimatyczną,
w której walczyć się będzie z emisją gazów cieplarnianych w tym z CO2, a nie z węglem
i gazem oraz innymi konwencjonalnymi źródłami energii.

2. Deklaracja, że transformacja energetyczna nie będzie przykrywką dla importu pozornie taniej energii pozyskiwanej z krajów, w których nie obowiązują żadne standardy ochrony praw pracowniczych, gdzie praca wykonywana jest w warunkach urągających ludzkiej godności, lecz będzie prowadzona w zgodzie z europejskim ładem społecznym, ochraniającym konkurencyjność polskiego przemysłu i Polaków, przed ubóstwem energetycznym oraz wykluczeniem cywilizacyjnym.

3. Uzależnienie redukcji wydobycia kopalń od sczerpania złoża oraz zastąpienia węgla wyłącznie czystymi źródłami energii krajowej przy równoczesnym zabezpieczeniu posiadanych złóż węgla, aby można było w każdej chwili do nich w łatwy sposób uzyskać dostęp dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju.

4. Tworzenie z wyprzedzeniem stabilnych miejsc pracy o porównywalnym standardzie
za każde zlikwidowane miejsce pracy w górnictwie lub energetyce, czy to na zasadzie tworzenia nowych miejsc pracy, czy to adaptacji istniejących w formie dopłacania do nich w ramach aktywizacji rynku pracy i przedsiębiorczości.

5. Zaliczenie do pracy górniczej oraz do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności do pracy, okresów zasadniczej służby wojskowej oraz dni honorowego oddawania krwi i osocza.

6. Przywrócenie pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla prawa
do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna
z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

7. Ustanowienie emerytur stażowych po przepracowaniu 35 lat pracy dla kobiet oraz 40 lat pracy dla mężczyzn, wprowadzenia rozwiązań osłonowych i aktywizujących w tym urlopów przedemerytalnych, do których byliby uprawnieni wszyscy pracownicy górnictwa bez względu na rodzaj i miejsce zatrudnienia.

„Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym” – przytaczamy te wciąż aktualne słowa za słynnym niemieckim fizykiem, laureatem Nagrody Nobla – Max Planckiem, i jesteśmy otwarci na każde rozwiązania, aby wszystko nie stało się niczym! W tym względzie jesteśmy równie nieustępliwi – jak śmierć. Górnictwo to łańcuch dostaw i wartości, nie tylko energii, ale również kultury pracy i tradycji oraz rozwoju nauki, innowacyjności, tysięcy dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, a także jest motorem napędowym dla innych branż. Węgiel zaś jest i może być paliwem ekologicznym, niskoemisyjnym oraz bezpiecznym i dostępnym ekonomicznie, które było i jest naszym „czarnym złotem”.