Maszynista prawie jak pilot?

Maszynista prawie jak pilot?

Średnia wieku wśród polskich maszynistów pociągów to 50 lat. Szkolnictwo zawodowe na tym polu niemal nie istnieje, a mimo to wprowadzane są kolejne obostrzenia, utrudniające zdobycie kwalifikacji w tym zawodzie.

Jak mówi w wywiadzie dla portalu wnp.pl Tamara Staniowska, członkini zarządu DB Cargo Polska, mimo braku maszynistów wprowadza się regulacje, które znacząco ograniczają dostęp do tego zawodu – przy i tak słabo rozbudowanym systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Dziś szkolenie maszynisty jest tak samo skomplikowane, jak kształcenie pilota samolotu odrzutowego.

Polska kolej cierpi na brak młodych, wykwalifikowanych pracowników. Problem ten jest szczególnie poważny, jeśli analizować sytuację wśród maszynistów. Obecnie średni wiek w tej grupie zawodowej w Polsce to około 50 lat. Zawód nie przyciąga młodych ludzi, a starsi pracownicy będą stopniowo odchodzić na emerytury. Wymagany czas nauki maszynisty wynosi, zgodnie z nowymi przepisami, około dwóch lat. W trakcie tego okresu pracownik nie może wykonywać innych czynności, a przedsiębiorca kolejowy ponosi koszty jego szkolenia i nie może liczyć na jego efektywną pracę w czasie trwania procesu szkoleniowego.

 

 

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nadal nie zarabiamy jak Europejczycy

Nadal nie zarabiamy jak Europejczycy

Przeciętny dochód, jakim dysponuje rocznie Polak po potrąceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wynosi 7 143 euro, czyli około 32 tys. zł. To 2,6 tys. zł miesięcznie. Z tego opłacamy wszystko.

Jak wynika z najnowszego raportu GfK Purchasing Power Europe 2020, cytowanego przez portal money.pl, pod względem dochodów ciągle wyraźnie odstajemy od Europy Zachodniej. Nawet mieszkańcy Warszawy mają w portfelu dużo mniej niż co ubożsi Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy.

Te 2,6 tys. miesięcznie na osobę – przeciętnie, czyli w najlepszym razie – to kwota, z której Polak musi opłacić jedzenie, mieszkanie, usługi, ale też pozostałe wydatki, takie jak choćby wakacje czy transport. W tej kwocie uwzględnione są też ewentualne oszczędności.

Jak pod tym względem wypadamy na tle innych europejskich krajów? Jesteśmy na 28. miejscu na 42 państwa ujęte w rankingu. Mieszkaniec Liechtensteinu ma średnio do dyspozycji ponad 64 tys. euro, czyli prawie 290 tys. rocznie. To dziewięć razy więcej niż statystyczny Polak. Natomiast przeciętny Niemiec czy Irlandczyk ma w portfelu około trzy razy większą kwotę niż przeciętny Polak.

Średnio w Europie roczny dochód do dyspozycji na mieszkańca to 13,9 tys. euro (czyli około 62 tys. zł). Jednak przeciętny Niemiec ma do dyspozycji znacznie więcej, bo 161 proc. tej kwoty, natomiast przeciętny Polak znacznie mniej, bo zaledwie 51 proc. tej kwoty.

Oczywiście dochody powinno się rozpatrywać w relacji do cen – problem w tym, że te w Niemczech wcale nie są one trzy razy wyższe niż w Polsce.

To nie koniec złych informacji. Analitycy GfK oszacowali również stopień, w jakim kraje europejskie ucierpiały w wyniku oddziaływania COVID-19. Zrobili to przy pomocy wskaźnika Corona Impact Index, który pokazuje różnice w utracie zamożności wśród gospodarstw domowych w wyniku kryzysu koronawirusa. Najwyższy dochód do dyspozycji w Europie mają mieszkańcy Lichtensteinu i Szwajcarii. Są to również dwa kraje, które najmniej ucierpiały w wyniku kryzysu. Wpływ koronawirusa w Liechtensteinie jest o około 85 proc. niższy od średniej europejskiej, natomiast w Szwajcarii jest on o około 74 proc. niższy od średniej europejskiej. Wskaźnik Corona Impact Index pokazuje wysoki wpływ pandemii na poziom dochodu polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik ten dla Polski wynosi 138, czyli spadek potencjału nabywczego jest o 38 proc. wyższy niż przeciętnie w Europie. Niestety druga fala pandemii prawdopodobnie podniesie jeszcze skalę tego spadku

W Biedronce walczą o podwyżki

W Biedronce walczą o podwyżki

Związki zawodowe w Jeronimo Martins Polska podpisały się pod wnioskiem o przyznanie pracownikom dodatkowych 1,5 tys. zł do pensji.

Jak pisze portal wiadomoscihandlowe.pl, trzy związki zawodowe działające w ramach tej grupy kapitałowej skupiającej m.in. Biedronkę postanowiły zgłosić się po podwyżkę. Związkowcy oczekują pensji wyższych o 1,5 tys. zł dla każdego pracownika Biedronki. Jak argumentują – to wszystko w ramach narażanie zdrowia i życia w trakcie wypełniania obowiązków pracowniczych. Podwyżka ma być rekompensatą za ciężkie warunki pracy w trakcie epidemii.

Pod pismem podpisali się przedstawiciele Organizacji Zakładowej nr 922 NSZZ „Solidarność” w JMP S.A., Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy oraz Komisji Zakładowej „Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska. W imieniu wyżej wymienionych Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP S.A. wnosimy do Pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych – czytamy w liście związkowców.

W piśmie zwracają oni uwagę, że pracownicy Biedronki są ze względu na wykonywaną pracę coraz bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem.

 

Kino i prasa stracą miliony

Kino i prasa stracą miliony

Przychody polskiego sektora mediów i rozrywki zmniejszą się w 2020 r. w porównaniu z poprzednim rokiem o 560 mln dolarów, tj. o 5,4 proc. Najbardziej ucierpią kina i prasa.

Jak wynika z raportu PwC pt. „Entertainment & Media Outlook 2020-2024”, wskutek pandemii najbardziej spośród badanych segmentów ucierpią kina – ich przychody będą mniejsze aż o 58 proc., z kolei 30-procentowy spadek dotknie rynku reklamy zewnętrznej. Globalnie branża mediów i rozrywki straci w tym roku 120 mld dol. Rośnie za to udział części cyfrowej w przychodach tego sektora i obecnie wynosi on już ponad 61 proc.

Branża mediów i rozrywki nie jest wyjątkiem – także tu widzimy duży negatywny wpływ COVID-19. Pandemia oddziałuje nie tylko na wyniki poszczególnych firm, ale także na funkcjonowanie całego rynku. (…) Kolejny rok powinien być okresem wzrostu sektora mediów i rozrywki na świecie o 6,4 proc. To przełoży się na łączne przychody na poziomie 2,15 mld dol. Taki wynik będzie oznaczać nieznaczne przekroczenie poziomu z 2019 roku – skomentował dla portalu pulshr.pl partner PwC Marcin Sidelnik.

Rynek gazet i czasopism w tym roku zostanie dotknięty przez kryzys związany z pandemią COVID-19. Prognozowany jest spadek przychodów o ponad 11 proc.