Nacjonalizacja szpitali?

Nacjonalizacja szpitali?

Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali. Oznaczałoby to przejęcie nadzoru nad nimi przez Skarb Państwa.

Portal rynekzdrowia.pl informuje, że według ministra pandemia pokazała, że rozproszone zarządzanie, rozproszenie zasobów i właścicieli powodują bałagan organizacyjny. Ta koncepcja oznaczałaby przejęcie własności nad szpitalami przez m.in. Skarb Państwa, to pomysł najpoważniejszy, choć analizowanych jest kilka opcji. Szpitale powiatowe rozważane są jako te, które w pierwszej kolejności powinny być poddane takim zmianom, jeśli chodzi o zasady czy zakres właścicielstwa. Muszę zastrzec, że to jest jedna z opcji – ja uznaję ją za najbardziej prawdopodobną. Z mojego punktu widzenia istnieje olbrzymia potrzeba zmiany w tym zakresie – ocenił Niedzielski na antenie TVN24.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Sprzedawcy na pierwszej linii

Sprzedawcy na pierwszej linii

O zaszczepienie pracowników handlu w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 apeluje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Jak donosi portal pulshr.pl, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) podkreśla, że zarówno personel sklepów, jak i centrów dystrybucji to pracownicy tzw. infrastruktury krytycznej, a charakter ich pracy, zakładający wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, predestynuje tę grupę zawodową do szczepień na zasadach preferencyjnych.

To dzięki wysiłkowi handlowców utrzymana jest ciągłość dostaw żywności i niezbędnych towarów do sklepów, a społeczeństwo może dokonywać zakupów w bezpieczny sposób, w ścisłym reżimie sanitarnym – czytamy w apelu – Apelujemy do polskiego rządu o bezzwłoczne ujęcie pracowników handlu w I etapie szczepień, co będzie gwarantem utrzymania ciągłości dostaw i bezpieczeństwa żywności w naszym kraju.

Proces szczepień przeciwko COVID-19 jest realizowany etapami. Obecnie trwa etap zero, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W ramach etapu pierwszego szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, a także nauczyciele i pracownicy żłobków.

 

Stop koncentracji

Stop koncentracji

Agora nie przejmie Eurozetu, choć miała to w planach. Nie zgadza się na to UOKiK.

Jak pisze portal rp.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie kontroli nad Eurozetem, nadawcą Radia Zet, przez Agorę. W wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku. Tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, dlaczego zakazał Agorze przejęcia kontroli nad Eurozetem, nadawcą Radia Zet. Decyzję w tej sprawie urząd antymonopolowy opublikował 7 stycznia. Agora o przejęcie Eurozetu starała się od października 2019. Wcześniej przejęła mniejszościowy pakiet udziałów w Eurozecie i porozumiała się z drugim z udziałowców – SFS Ventures – że odkupi od niego pozostałe papiery.

Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd wyliczył, że w wypadku rynków lokalnych po dokonaniu koncentracji w rękach Agory pozostawałoby ponad 40 proc. częstotliwości radiowych w Poznaniu, Opolu i Aglomeracji Śląskiej.

Odrzucił też propozycje rozwiązania sytuacji złożone przez Agorę. W ocenie UOKiK-u ich przyjęcie nie zapobiegłoby ograniczeniu konkurencji wynikającemu z koncentracji.

 

Inflacja zaskakuje i hamuje

Inflacja zaskakuje i hamuje

Według danych GUS inflacja spada trzeci miesiąc z rzędu.

Jak informuje portal wnp.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, spadek poziomu inflacji zaskoczył nawet sektor bankowy. Inflacja CPI (czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ang. consumer price index) spada w grudniu do 2,3% r/r, znacznie poniżej prognoz i celu. Inflacja bazowa, czyli dana podawana najczęściej do publicznej wiadomości, wynosi teraz poniżej 4% (3,6-3,7% r/r).

Przyczyną jest m.in. grudniowy spadek cen żywności, co według bankowców i ekonomistów jest w ostatnim miesiącu roku zjawiskiem bardzo rzadkim. Spadek cen żywności w grudniu to rzadki widok. Łącznie z ostatnim miesiącem, zdarzyło się to w ostatnich dwóch dekadach tylko trzy razy – informuje twitterowy profil o nazwie Analizy Pekao.

Ekonomiści mBanku zwracają uwagę, że wyniki wskaźnika CPI wpłyną na oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych.