Kopalnia Bogdanka chce uczciwej restrukturyzacji

Kopalnia Bogdanka chce uczciwej restrukturyzacji

Związki zawodowe z Bogdanki skierowały do Ministerstwa Aktywów Państwowych pismo w sprawie swojego pomysłu na restrukturyzację górnictwa i zastrzeżeń co do wdrażanych zmian. Poniżej publikujemy jego treść.

Związki Zawodowe Bogdanka, 20 stycznia 2021 r.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Szanowny Panie Ministrze,

Związkowcy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przekazali w poniedziałek Ministerstwu Aktywów Państwowych swój projekt umowy społecznej, która ma określić szczegółowe zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego do 2049 r. W projekcie tym szczególny nacisk położono na potrzebę transformacji całego regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w związku z restrukturyzacją górnictwa w Polsce. W przyszłym tygodniu, od 25 stycznia mają rozpocząć się negocjacje ostatecznej treści Umowy Społecznej, która zostanie przekazana Komisji Europejskiej w celu otrzymania zgody na udzielenie pomocy publicznej w celu subsydiowania sektora węglowego w okresie jego transformacji.
Mamy pełną świadomość skutków transformacji górnictwa dla pracowników zakładów górniczych na Śląsku, dla pracowników podmiotów wykonujących prace bądź świadczących usługi na rzecz górnictwa, dla rodzin pracowników i całego środowiska. Z pewnością będzie to miało wpływ na sytuację gospodarczą i ekonomiczną całej Polski. Mamy także świadomość że skutki transformacji górnictwa nie ominą Lubelszczyzny. Tu wiele tysięcy rodzin, także z innych regionów kraju, związało swe życie z Bogdanką. Brak alternatywy dla osób związanych z lubelskim zagłębiem, w przypadku redukcji zatrudnienia, byłby prawdziwym dramatem dla wielu powiatów naszego regionu. Ograniczona ilość zakładów pracy w regionie sprawia, że alokacja pracowników byłaby praktycznie niemożliwa.

Wyrazem naszych obaw było pismo skierowane do MAP 17 listopada ub. roku, w którym wyraziliśmy nasze oczekiwania, aby przy opracowywaniu strategii dla górnictwa uwzględnić potencjał i możliwości rozwojowe kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz odrębność Lubelskiego Węgla „Bogdanki” S.A. związaną z możliwością produkcji węgla dla przemysłu. Pytaliśmy między innymi, czy będzie realizowana inwestycja w elektrownię na zgazowany węgiel z lokalizacją w Starej Wsi koło Łęcznej, jako inwestycja w nisko i zero emisyjne źródło wytwarzania energii, pytaliśmy o drogę, jaką Ministerstwo Aktywów Państwowych przewiduje dla kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w kwestii organizacyjnej i decyzyjnej z uwzględnieniem konsekwencji dla Lubelszczyzny.
W ww. piśmie pytaliśmy również, czy zapisy Porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dotyczące mechanizmu finansowania bieżącej produkcji, realizacji niezbędnych inwestycji celem zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki oraz gwarancji zatrudnienia do momentu uzyskania prawa do emerytury górniczej, ewentualnie możliwości skorzystania z osłon socjalnych w postaci urlopu górniczego, urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowej odprawy pieniężnej będą dotyczyły kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
W październiku i listopadzie ub. roku, uczestnicząc w zespołach roboczych, powołanych w związku z potrzebą opracowania Umowy Społecznej, w sposób zdecydowany definiowaliśmy nasze oczekiwania w związku z restrukturyzacją górnictwa.

W treści Umowy Społecznej oczekujemy:
1. Uwzględnienia potencjału i możliwości rozwojowych LW „Bogdanka” S.A. w oparciu o dane zawarte w wynikach pracy zespołów roboczych.
2. Uwzględnienia odrębności LW „Bogdanka” S.A. związanej z możliwością produkcji węgla dla przemysłu biorąc pod uwagę koszty wydobycia.
3. Objęcia systemem wsparcia w przypadku redukcji zdolności produkcyjnych węgla energetycznego, zakończenia wydobycia i likwidacji kopalni.
4. Potwierdzenia inwestycji w elektrownię na zgazowany węgiel z lokalizacją w Starej Wsi koło Łęcznej.
5. Wskazania inwestycji pozwalających na tworzenie porównywalnych i stabilnych miejsc pracy oraz sposobów finansowania tych inwestycji.
6. Pakietu socjalnego z gwarancjami zatrudnienia do momentu uzyskania prawa do emerytury górniczej, ewentualnie skorzystania z osłon socjalnych w postaci:
a) dla pracowników dołowych, urlopu górniczego w wymiarze nieprzekraczającym 4 lat, z wysokością świadczenia na poziomie 80 proc. wynagrodzenia z okresu ostatnich 6 miesięcy przed skorzystaniem z urlopu górniczego,
b) dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla urlopu wymiarze nieprzekraczającym 3 lat, z wysokością świadczenia na poziomie 80 proc. wynagrodzenia z okresu ostatnich 6 miesięcy przed skorzystaniem z urlopu górniczego
c) jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 120 000 złotych netto dla pracowników zatrudnionych na dole i na powierzchni
d) objęcia programem przekwalifikowania zawodowego celem uzyskania nowych możliwości podjęcia pracy
7. Gwarancji przekazania na transformację województwa lubelskiego części puli środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE oraz określenia jej wysokości.
8. Udziału przedstawicieli Zarządu i Strony Społecznej LW „Bogdanka” S.A. przy negocjacjach i podpisaniu Umowy Społecznej.
Ponadto wnosimy o przedstawienie załodze LW „Bogdanka” S.A. realnych perspektyw funkcjonowania naszej kopalni a w szczególności:
a. długookresowych prognoz produkcji i zbytu węgla energetycznego
b. określenia długoletniego planu zatrudnienia

Z wyrazami szacunku

INFORMACJA DLA ZAŁOGI

W związku z coraz bardziej niepewną sytuacją załóg wszystkich spółek węglowych, związki zawodowe mają obowiązek informować o zagrożeniach dla załóg i obawach pracowników oraz walczyć o swój podstawowy cel – ochronę miejsc pracy. Kilka słów o tym co wiemy i o tym czego się obawiamy. Wiemy że trwają prace nad porozumieniem w sprawie transformacji czyli likwidacji górnictwa. Wiemy, że ma to być plan który po zatwierdzeniu przez UE ma być planem dla całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Także dla Bogdanki. Jednocześnie w tym śląskim planie, Bogdanki i regionu lubelskiego nie ujęto. Nasuwa się pytanie – w jakim miejscu jesteśmy? Czy jesteśmy do likwidacji czy nie? Mówi się że nie, a jednak wiadomo że górnictwo ma się skończyć w 2049 roku a więc też Bogdanka. Ale czy mamy gwarancje takie same jak inne likwidowane kopalnie? Mówi się nam, że wszystko będzie dobrze, że Bogdanka jest najlepsza i bez problemu sobie poradzi. Zarząd przedstawił bardzo ambitną strategię rozwoju. Koledzy związkowcy ze Śląska mówią nam: ,, nie musicie się obawiać bo tak czy inaczej się utrzymacie’’. Więc skoro jest tak dobrze to o zagrożeniach dla Bogdanki się nie mówi.
My, jako związkowcy, mamy jednak swój punkt widzenia i jest to punkt widzenia załogi, która może w tym wszystkim być narażona na konkretne zagrożenia, np. utratę miejsc pracy.
Po pierwsze naszym celem jest ochrona miejsc pracy i płacy. Obawiamy się, że jeśli coś pójdzie nie tak i ambitne plany spalą na panewce, zostaniemy z niczym. Może nastąpić redukcja zatrudnienia ale nie będziemy przecież likwidowani! I z czego wtedy będzie żył zwolniony górnik bez socjalnych zabezpieczeń?
Dlatego związki zawodowe będą walczyć o interes załogi LW Bogdanka w ramach umowy społecznej.
Wystosowaliśmy kolejne pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych, w którym odnieśliśmy się do pisma związkowców ze Śląska i wyraziliśmy swoje oczekiwania, mające na celu zabezpieczenie naszej załogi i całego regionu lubelskiego w przypadku niezależnych od nas czynników, jakie mogą pojawić się w trakcie transformacji sektora górnictwa i energetyki. W skrócie, głównym tematem tego pisma jest to, że:
Oczekujemy:
1. Przedstawienia załodze Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka” realnych perspektyw funkcjonowania naszej kopalni a w szczególności:
a. długookresowych prognoz produkcji i zbytu węgla,
b. określenia długoletniego planu zatrudnienia.
2. Wskazanie inwestycji, które pozwolą na tworzenie porównywalnych i stabilnych miejsc pracy w zamian za zredukowane miejsca oraz potwierdzenie inwestycji w elektrownię
na zgazowany węgiel z lokalizacją w Starej Wsi koło Łęcznej.
3. Pakietu socjalnego z gwarancjami zatrudnienia do momentu uzyskania prawa do emerytury górniczej, ewentualnie możliwości skorzystania z osłon socjalnych w postaci:
a. dla pracowników dołowych, urlopu górniczego w wymiarze nieprzekraczającym 4 lat
b. dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla urlopu w wymiarze nieprzekraczającym 3 lat,
c. jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 120 000 złotych netto.
4. Gwarancji przekazania na transformację województwa lubelskiego części puli środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE.
Trzeba zaznaczyć, że projekt śląskiej umowy społecznej dotyczy tylko tego regionu. Naszym zdaniem potrzebna jest ogólna umowa społeczną energetyki i górnictwa Polski, uwzględniająca także interesy Lubelszczyzny.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Transport wraca w okolice Łodzi

Transport wraca w okolice Łodzi

Będzie 210 nowych połączeń autobusowych w województwie łódzkim. Do samorządowych przewoźników trafi 31 mln zł.

Jak informuje Dziennik Łódzki, autobusy mają dotrzeć do 256 miejscowości wcześniej wykluczonych komunikacyjnie. 1 mln zł popłynie do Łódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Rządowy program ma za zadanie dofinansowywanie takich połączeń autobusowych, które były nierentowne, ale zdaniem mieszkańców i samorządowców są ze względów społecznych i gospodarczych potrzebne – mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki – W tym roku będziemy mieli na terenie województwa 210 nowych linii autobusowych, których jeszcze w 2015 czy w 2016 roku w ogóle nie było. Mamy 37 samorządów, które będą brały w tym udział.

Od września 2019 r. przybyło w regionie łódzkim 29 nowych linii, a w 2020 r. już łącznie 36. Autobusy dojeżdżały do miejscowości omijanych przez komunikację publiczną. Wówczas dofinansowanie z rządu wyniosło jednak ponad 7 mln zł.

 

Psychiatria dziecięca nie zostanie bez pieniędzy

Psychiatria dziecięca nie zostanie bez pieniędzy

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili program rządowego wsparcia dla oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie ma wynieść 220 mln zł.

Jak informuje Wirtualna Polska, we wtorek na sejmowej komisji finansów posłowie PiS odrzucili poprawkę Senatu przyznającą 80 milionów złotych oddziałom psychiatrii dziecięcej w całej Polsce. Tymczasem już w środę ogłoszono program znacznie przewyższający tę sumę.

Najważniejszym elementem programu będzie poprawa infrastruktury działających obecnie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Poszczególne oddziały dostaną wsparcie na remont i wyposażenie . Tym samym podniesie się standard placówek i jakość świadczonych usług.

Budżet na poprawę infrastruktury ma wynieść ok. 120 mln zł. Jeden oddział będzie mógł więc otrzymać ok. 3 mln zł w ramach konkursu na różne projekty. W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży zostały podwojone – z ok. 250 mln zł w 2019 roku na ok. 500 mln zł.

W kwietniu 2020 r. działalność rozpoczęło 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej.

Lepsza przyszłość transportu zbiorowego?

Lepsza przyszłość transportu zbiorowego?

Ministerstwo Aktywów Państwowych chce skonsolidować działające jeszcze PKS-y w ramach Grupy PKP. PKP SA ma już pierwsze pomysły na funkcjonowanie dywizji autobusowej. Tymczasem pociągi dalekobieżne wrócą do takich miast, jak Mielec, Grudziądz i Olecko.

O sprawie informują portale rynek-kolejowy.pl oraz transport-publiczny.pl. PKP planuje konsolidację PKS-ów pod swoimi skrzydłami. Są już pierwsze plany na zaangażowanie autobusów w ramach kolei. Na początkowym etapie miałaby obsługiwać komunikację zastępczą, a docelowo uzupełniać kolej w ramach tzw. transportu pierwszej i ostatniej mili. – Misją dywizji autobusowej będzie zapewnienie komunikacji autobusowej na obszarach pozbawionych kolei oraz w relacjach, w których połączenie autobusowe będzie stanowiło lepszą ofertą dla pasażera. Zależy nam na tym, aby przewozy kolejowe i komunikacja autobusowa były względem siebie komplementarne – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP SA.

Jak ocenia Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), które jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu, przedsiębiorstwa autobusowe – by dalej funkcjonować – wymagają konsolidacji. Większość miałaby trafić do PKP SA. Połączenia kolejowe i autobusowe mają tworzyć komplementarną, a nie konkurencyjną sieć. – Zależy nam na tym, aby przewozy kolejowe realizowane przez np. przez PKP Intercity czy PKP SKM i komunikacja autobusowa były względem siebie komplementarne, tworząc spójną siatkę połączeń, co pozwoli zapobiec kanibalizacji któregoś ze środków transportu. Bliska współpraca dywizji autobusowej i Grupy PKP umożliwi również wykorzystanie wieloletnich wzajemnych doświadczeń oraz osiągnięcie synergii w wybranych obszarach zarówno w działalności operacyjnej jak i zarządzania organizacjami – wyjaśnia członek zarządu PKP SA.

A co z pociągami dalekobieżnymi? 10-letnia umowa o gigantycznej wartości 21 miliardów złotych ma pokryć koszty uruchamiania połączeń TLK i IC, które wymagają dopłat od państwa. W jej ramach przewidziano nie tylko dogęszczenie siatki połączeń na wielu liniach magistralnych, oraz zakup nowego taboru, ale też powrót przewoźnika do miejscowości, w których nigdy lub od lat go nie było. Docelowo liczba wykonywanych tzw. pociągokilometrów ma wzrosnąć z 370 (wykonywanych w latach 2011–2020) do 683 tysięcy.. (od 2021 do końca 2030). To wzrost aż o 84% i gdzieś trzeba go uzyskać. Przewoźnik chce to osiągnąć nie tylko na najważniejszych liniach. Na liście miast, gdzie pociągi wrócą do 2030 roku są takie miejscowości jak Sierpc, Rypin, Brodnica i dalej Grudziądz. Na północ od Grudziądza na liście są miasta Sztum i Kwidzyn. PKP Intercity ma ambicję, by wrócić na mającą być elektryfikowaną linię 201 i obsługiwać Kościerzynę, a także Kartuzy. Wspomniano o chęci zatrzymania w Kłobucku na linii 131. Na tym fragmencie tej linii w ogóle nie ma teraz ruchu pasażerskiego. Dalekobieżne pociągi pasażerskie mają też wrócić do Ostrołęki i Olecka na Mazurach. Niedługo pociągi PKP Intercity mają zatrzymać się w Mielcu, po zakończeniu modernizacji linii Dębica – Mielec. Na liście są też znajdujące się przy Białowieskim Parku Narodowym Hajnówka i Bielsk Podlaski.