Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Prezydent podpisał właśnie nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Ustawa w nowym brzmieniu przewiduje, że piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy, ale także przed wejściem na nie.

Jak informuje serwis pap.pl na podstawie informacji Kancelarii Premiera, nowela obejmuje założenie, że piesi mają pierwszeństwo już zanim wkroczą na pasy. Kierowca jest zobowiązany do zwolnienia prędkości jazdy, zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie. Nie musi tego robić jedynie tramwaj.

Pieszy w momencie znajdowania się w rejonie przejścia nie będzie mógł korzystać w telefonu lub innego rozpraszającego go urządzenia elektronicznego.

Nowe przepisy zrównują także dzienną i nocną prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kobiety nadal dyskryminowane w pracy i w domu

Kobiety nadal dyskryminowane w pracy i w domu

Kobiety w Polsce zarabiają średnio o 20 proc. mniej niż mężczyźni, częściej muszą pracować w niepełnym wymiarze godzin lub rezygnować z pracy, a pandemia jeszcze przysporzyła im obowiązków domowych.

Jak informuje portal pulshr.pl, badana przez GUS luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi 9 proc., ale to nie wyczerpuje tematu dyskryminacji finansowej i zawodowej kobiet. Skorygowana luka płacowa uwzględniająca czynniki takie jak branża i rodzaj stanowiska jest wyższa i wynosi według Instytutu Badań Strukturalnych,ok. 20 proc. Jednak według Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kobiety w Polsce zarabiają o 30 proc. mniej niż mężczyźni.

Istnieją także duże dysproporcje we wskaźniku zatrudnienia: w przypadku mężczyzn pracuje 63 proc. całej populacji, w przypadku kobiet 47 proc. W dużej mierze wynika to z faktu, że kobiety częściej zajmują się domem i dziećmi. Kobiety rzadziej zajmują kierownicze stanowiska – według Grant Thornton, 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach to kobiety.

Wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy ma ich większe obciążenie obowiązkami domowymi. Pandemia ten nierówny podział obowiązków jeszcze pogłębiła. Kobiety pracujące zdalnie muszą się jednocześnie zajmować pracą zawodową, domem i dziećmi. To obarczyło je dodatkowym stresem.

Pomóż nam przetrwać – przekaż 1% na „Nowego Obywatela”!

Pomóż nam przetrwać – przekaż 1% na „Nowego Obywatela”!

Jak co roku prosimy Was o przekazanie 1% podatku na fundusz wydawniczy „Nowego Obywatela”. Nie kosztuje Was to ani jednej dodatkowej złotówki, a od efektu zbiórki zależy w dużej mierze to, czy nasze pismo przetrwa.

Nie mamy bogatych sponsorów. Nasze pismo jest ubogie i wciąż walczy o przetrwanie. Tworzymy nasze pismo w spartańskich warunkach – możemy tylko pomarzyć o budżetach, jakimi dysponują inne czasopisma, w tym większość niewielkich periodyków społeczno-politycznych.

Prosimy o Wasz 1%! Wystarczy w PIT wpisać wydawcę pisma – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom oraz nasz numer KRS: 0000 248 901. W tym roku możecie skorzystać także z rozliczenia Waszych PIT-ów przez urzędy skarbowe. Żeby w tym modelu przekazać nam 1%, trzeba zalogować się w Portalu Podatkowym i skorygować swój PIT o nasz numer KRS.

Co dostajecie w zamian? Pismo tworzone przez ideowców, nie dla pieniędzy – robimy swoje już ponad 20 lat, bez słomianych zapałów. Pismo konsekwentnie stojące po stronie słabszych grup społecznych. Pismo rzetelne – w każdym numerze publikujemy dobrze przygotowane analizy fachowców oraz obszerne i pogłębione wywiady. Pismo, które wyprzedza epokę – jako pierwsi lub jedni z pierwszych w Polsce pisaliśmy o tematyce dzisiaj głośnej i modnej, m.in. o ekologii, zapaści prowincji, szkodliwości neoliberalizmu, konieczności rozwiniętej polityki socjalnej, upadku i konieczności odbudowy transportu zbiorowego, reprywatyzacji, deglomeracji i wielu innych tematach. Pomóż nam nie upaść!

W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową kwotę z 1%. Liczymy na Wasze wsparcie także teraz! Dziękujemy!

Dochód podstawowy poprawia jakość życia

Dochód podstawowy poprawia jakość życia

Roczny eksperyment z dochodem podstawowym w Stockon w Kalifornii pokazał, że jakość życia uczestników projektu znacznie się poprawiła – cieszyli się lepszym zdrowiem psychicznym i spadł wśród nich poziom bezrobocia.

Jak informuje portal focus.pl, po roku eksperymentu z bezwarunkowym dochodem podstawowym (Stockton Economic Empowerment Demonstration, SEED) okazało się, że ludziom nim objętym udało się znaleźć stałą pracę, a także poprawiło się ich zdrowie psychiczne.

Uczestniczącym w eksperymencie 125 mieszkańcom co miesiąc przekazywano kartę debetową z 500 dolarami. Niezależni badacze oceniający skuteczność pilotażowego projektu ogłosili, że zmniejszył on poziom bezrobocia wśród uczestników i pomógł wielu wydobyć się z długów. Otrzymujący co miesiąc 500 dolarów donosili też o poprawie ich stanu emocjonalnego, m.in. zmniejszeniu poziomu odczuwanego lęku czy depresji.

Większość z otrzymywanych pieniędzy przeznaczano na żywność i inne podstawowe dobra codziennego użytku. 37 proc. wydatków szło na jedzenie, 11 na opłaty za media, 10 proc. na naprawę samochodu. Na alkohol czy papierosy przeznaczono w sumie mniej niż 1 proc.  W chwili ponad połowa biorących udział w SEED miało odłożonych wystarczająco dużo pieniędzy, by pokryć nieoczekiwane wydatki. Dochód podstawowy sprzyjał więc także oszczędzaniu.Poziom bezrobocia spadł w grupie otrzymującej środki z 12 do 8 proc.