Najem tańszy i stabilny

Najem tańszy i stabilny

Rząd przyjął projekt ustawy powołującej do życia Społeczne Agencje Najmu.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu prawa społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Jak informuje portal Business Insider, proponowane rozwiązania przewidują narzędzia sprzyjające zaspokajaniu jednej z najważniejszych potrzeb każdego człowieka – potrzeby posiadania dachu nad głową.

W jaki sposób działałyby SAN? Będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Dzięki gwarancji terminowego uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym oraz zwolnieniom podatkowym dla właścicieli z tytułu umowy z SAN, społeczne agencje najmu będą mogły wydzierżawiać mieszkania poniżej stawek rynkowych. Pozwoli im to na wynajmowanie mieszkań osobom, które znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej i nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania. Dodatkowo najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Na zasadach ogólnych SAN będą mogły rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (wychowankowie pieczy zastępczej, młode rodziny).

 

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Będzie 36 tysięcy nowych miejsc w żłobkach

Będzie 36 tysięcy nowych miejsc w żłobkach

381 mln euro z budżetu Krajowego Planu Obudowy zostanie przeznaczone na stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech.

Jak pisze Portal Samorządowy, ministra rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała dziś podczas konferencji prasowej, że obecnie trwają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Oceniła, że w ramach polityki społecznej przede wszystkim istotne jest zwiększenie miejsc opieki w żłobkach. Zwróciła uwagę, że na początku rządów Zjednoczonej Prawicy tzw. użłobkowienie, czyli odsetek dzieci objętych opieką żłobkową, było na poziomie 12,4 proc. Od tego czasu wzrosło ono już ponad dwukrotnie i obecnie wynosi 25 proc.

Dzięki 381 mln euro, które są zabezpieczone w Krajowym Planie Odbudowy, będziemy tworzyli nowe miejsca opieki żłobkowej, będziemy budowali nowe żłobki i przede wszystkim będziemy dawali możliwość młodym rodzinom podejmowania decyzji, czy po okresie urlopu rodzicielskiego mama może wrócić do pracy, czy świadomie pozostaje w domu – powiedziała Maląg. Zaznaczyła, że na ten cel będą również przeznaczone środki z krajowego programu Maluch Plus.

Z informacji przedstawionych przez resort rodziny wynika, że środki z KPO pozwolą na utworzenie 36 tys. nowych miejsc opieki. Żłobki będą miały uniwersalny projekt architektoniczny, dostosowany do liczby dzieci w placówce.

Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Prezydent podpisał właśnie nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Ustawa w nowym brzmieniu przewiduje, że piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy, ale także przed wejściem na nie.

Jak informuje serwis pap.pl na podstawie informacji Kancelarii Premiera, nowela obejmuje założenie, że piesi mają pierwszeństwo już zanim wkroczą na pasy. Kierowca jest zobowiązany do zwolnienia prędkości jazdy, zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie. Nie musi tego robić jedynie tramwaj.

Pieszy w momencie znajdowania się w rejonie przejścia nie będzie mógł korzystać w telefonu lub innego rozpraszającego go urządzenia elektronicznego.

Nowe przepisy zrównują także dzienną i nocną prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Kobiety nadal dyskryminowane w pracy i w domu

Kobiety nadal dyskryminowane w pracy i w domu

Kobiety w Polsce zarabiają średnio o 20 proc. mniej niż mężczyźni, częściej muszą pracować w niepełnym wymiarze godzin lub rezygnować z pracy, a pandemia jeszcze przysporzyła im obowiązków domowych.

Jak informuje portal pulshr.pl, badana przez GUS luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi 9 proc., ale to nie wyczerpuje tematu dyskryminacji finansowej i zawodowej kobiet. Skorygowana luka płacowa uwzględniająca czynniki takie jak branża i rodzaj stanowiska jest wyższa i wynosi według Instytutu Badań Strukturalnych,ok. 20 proc. Jednak według Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kobiety w Polsce zarabiają o 30 proc. mniej niż mężczyźni.

Istnieją także duże dysproporcje we wskaźniku zatrudnienia: w przypadku mężczyzn pracuje 63 proc. całej populacji, w przypadku kobiet 47 proc. W dużej mierze wynika to z faktu, że kobiety częściej zajmują się domem i dziećmi. Kobiety rzadziej zajmują kierownicze stanowiska – według Grant Thornton, 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach to kobiety.

Wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy ma ich większe obciążenie obowiązkami domowymi. Pandemia ten nierówny podział obowiązków jeszcze pogłębiła. Kobiety pracujące zdalnie muszą się jednocześnie zajmować pracą zawodową, domem i dziećmi. To obarczyło je dodatkowym stresem.