Włoscy pracownicy Amazona planują strajk

Włoscy pracownicy Amazona planują strajk

Pracownicy Amazona we Włoszech zapowiadają na 22 marca 24-godzinny strajk na tle warunków pracy.

Jak informuje portal pulshr.pl, trzy związki zawodowe – Filt Cgil, Fit Cisl oraz Uiltrasporti e Assoespressi – poinformowały w czwartek 11 marca, że rozmowy na temat kontraktów dla pracowników Amazona we Włoszech zostały  zerwane z powodu niechęci firmy do pozytywnego rozwiązania poruszonych kwestii. Związki zawodowe żądały rewizji kilku aspektów umów pracowniczych, w tym zakresu pracy, systemu zmianowego, warunków umowy, bonów obiadowych, premii uzależnionych od wyników i dopłat za dojazdy. Wnioskowano również o skrócenie czasu pracy kierowców.

Amazon pokazuje, że jest chronicznie niezdolny do konfrontacji z przedstawicielami pracowników, co jest złamaniem krajowych regulacji prawnych – przekazały związki w oświadczeniu.

Amazon zatrudnia we Włoszech 8,5 tys. osób. Będzie to pierwszy strajk całej firmy w tym kraju.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Najem tańszy i stabilny

Najem tańszy i stabilny

Rząd przyjął projekt ustawy powołującej do życia Społeczne Agencje Najmu.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu prawa społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Jak informuje portal Business Insider, proponowane rozwiązania przewidują narzędzia sprzyjające zaspokajaniu jednej z najważniejszych potrzeb każdego człowieka – potrzeby posiadania dachu nad głową.

W jaki sposób działałyby SAN? Będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Dzięki gwarancji terminowego uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym oraz zwolnieniom podatkowym dla właścicieli z tytułu umowy z SAN, społeczne agencje najmu będą mogły wydzierżawiać mieszkania poniżej stawek rynkowych. Pozwoli im to na wynajmowanie mieszkań osobom, które znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej i nie mogą sobie pozwolić na samodzielny najem lub zakup mieszkania. Dodatkowo najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Dzierżawione mieszkania będą mogły być wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Na zasadach ogólnych SAN będą mogły rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (wychowankowie pieczy zastępczej, młode rodziny).

 

 

Będzie 36 tysięcy nowych miejsc w żłobkach

Będzie 36 tysięcy nowych miejsc w żłobkach

381 mln euro z budżetu Krajowego Planu Obudowy zostanie przeznaczone na stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech.

Jak pisze Portal Samorządowy, ministra rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała dziś podczas konferencji prasowej, że obecnie trwają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Oceniła, że w ramach polityki społecznej przede wszystkim istotne jest zwiększenie miejsc opieki w żłobkach. Zwróciła uwagę, że na początku rządów Zjednoczonej Prawicy tzw. użłobkowienie, czyli odsetek dzieci objętych opieką żłobkową, było na poziomie 12,4 proc. Od tego czasu wzrosło ono już ponad dwukrotnie i obecnie wynosi 25 proc.

Dzięki 381 mln euro, które są zabezpieczone w Krajowym Planie Odbudowy, będziemy tworzyli nowe miejsca opieki żłobkowej, będziemy budowali nowe żłobki i przede wszystkim będziemy dawali możliwość młodym rodzinom podejmowania decyzji, czy po okresie urlopu rodzicielskiego mama może wrócić do pracy, czy świadomie pozostaje w domu – powiedziała Maląg. Zaznaczyła, że na ten cel będą również przeznaczone środki z krajowego programu Maluch Plus.

Z informacji przedstawionych przez resort rodziny wynika, że środki z KPO pozwolą na utworzenie 36 tys. nowych miejsc opieki. Żłobki będą miały uniwersalny projekt architektoniczny, dostosowany do liczby dzieci w placówce.

Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Piesi już na pewno z pierwszeństwem

Prezydent podpisał właśnie nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Ustawa w nowym brzmieniu przewiduje, że piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy, ale także przed wejściem na nie.

Jak informuje serwis pap.pl na podstawie informacji Kancelarii Premiera, nowela obejmuje założenie, że piesi mają pierwszeństwo już zanim wkroczą na pasy. Kierowca jest zobowiązany do zwolnienia prędkości jazdy, zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie. Nie musi tego robić jedynie tramwaj.

Pieszy w momencie znajdowania się w rejonie przejścia nie będzie mógł korzystać w telefonu lub innego rozpraszającego go urządzenia elektronicznego.

Nowe przepisy zrównują także dzienną i nocną prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h.