Na ratunek sklepom

Na ratunek sklepom

Rząd chce nakazać centrom handlowym obniżenie czynszów sklepom najmującym w nich powierzchnię.

Jak pisze portal wyborcza.biz, rząd ogłasza plan obniżek czynszów dla najemców centrów handlowych. Proponujemy też nowe regulacje dla tych przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnością zapłaty za czynsz najmu powierzchni wynajmowanych – to bardzo często są galerie – powiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej 1 kwietnia.

80-proc. obniżki czynszów mają dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. Przez trzy miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc. Wynajmujący będą jednak mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy.

Dziś czynsze między sklepami a centrami reguluje ustawa z 2 marca 2020. Zgodnie z nią za każdy lockdown przedłuża się umowę o sześć miesięcy (plus okres lockdownu).

Centra handlowe prawdopodobnie zostaną ponownie otwarte z początkiem maja. Ok. połowa sklepów w nich umieszczonych jest w rękach polskiego kapitału, reszta to międzynarodowe sieciówki.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Hiszpania zrównuje płace kobiet i mężczyzn

Hiszpania zrównuje płace kobiet i mężczyzn

W Hiszpanii wprowadzono przepisy oznaczające epokową zmianę. Kończą one z nierównymi płacami kobiet i mężczyzn za tę samą pracę.

Jak informuje portal pulshr.pl, zgodnie z obowiązującą od dziś ustawą hiszpańscy przedsiębiorcy muszą zgłaszać do stworzonego przez władze rejestru wysokość płac personelu firmy. W przypadku występowania różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet pracodawcy zostali zobowiązani do wyrównania wysokości ich pensji.

Zgłaszanych zarobków nie można uśredniać pod względem płci, co mogłoby służyć do ukrycia rozbieżności pomiędzy mężczyznami i kobietami wykonującymi takie same zadania.

Mężczyźni zarabiają obecnie w Hiszpanii o około 22 proc. więcej w stosunku do kobiet. Ustawa przewiduje dla firm, w których zostanie stwierdzona warunkowana płciowo dyskryminacja płacowa, karę w wysokości nawet 187 tys. euro.

Szczepienia w pracy dla wszystkich?

Szczepienia w pracy dla wszystkich?

W miejscu pracy mają być szczepieni nie tylko pracownicy etatowi, ale także zleceniobiorcy, samozatrudnieni, podwykonawcy. Nie będą obowiązywać limity wieku. Taki program może ruszyć w połowie maja.

Jak informuje portal biznes.interia.pl, podawanie szczepionek w zakładach może ruszyć od połowy maja. Firmy będą musiały zebrać co najmniej 500 chętnych, ale mogą zgłaszać też zatrudnionych z sąsiednich przedsiębiorstw (jeśli się porozumieją).  Takie łączenie ma ułatwić logistycznie cały proces i zapewnić możliwość zgłoszeń także tym podmiotom, które miałyby problem z samodzielnym zebraniem większej grupy chętnych do przyjęcia preparatów.

Preparat mogą otrzymać nie tylko zatrudnieni (bez względu na rodzaj umowy), ale też współpracownicy związani z działalnością przedsiębiorstwa. Nie jest jeszcze przesądzone, czy możliwe będzie zgłaszanie i zaszczepienie członków rodzin pracowników.

W praktyce oznacza to, że do szczepienia w zakładzie będzie można się zgłaszać bez względu na wiek (nie będą tu obowiązywać zasady z powszechnego systemu, czyli dopuszczania według rocznika) i bez względu na rodzaj umowy/współpracy z firmą, która przeprowadzi cały proces (nie będzie wymogu formalnego zatrudnienia w tej konkretnej jednostce, spółce, osobie prawnej, która wystąpi o szczepionki).

Pracodawca, który chciałby uruchomić punkt szczepień, będzie musiał zawrzeć umowę z podmiotem medycznym uprawnionym do prowadzenia takiej działalności. Strona rządowa doprecyzowała, że może być to firma medyczna, ale też np. ratownik medyczny, bo pojedyncza osoba, która ma odpowiednie uprawnienia, będzie miała dostęp do systemu dotyczącego szczepień. Firmy będą zajmować się wyłącznie logistyką i dostępem pracowników.

 

 

Coraz mniej medyków w Europie

Coraz mniej medyków w Europie

Do 2030 r. w Europie może brakować ponad 4 mln pracowników medycznych. Już dziś w Polsce te braki wynoszą nawet 50 tys. lekarzy.

Według informacji portalu pulshr.pl, w całej Europie rośnie rozbieżność pomiędzy zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną a dostępnością personelu i innych zasobów .

Firma doradcza Deloitte opublikowała wyniki raportu „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare”, w którym analizuje przyszłość branży medycznej. W 2019 r. w Europie żyło ponad 200 mln osób w wieku 65 lat i więcej. Wraz z wydłużeniem się trwania życia Europejczyków wydłuża się też okres, w którym doświadczają problemów zdrowotnych i wymagają intensywniejszej opieki medycznej. Dzieje się to po osiągnięciu mniej więcej 64. roku życia i trwa średnio przez kolejnych 17 lat. Ponad 50 mln ludzi w UE cierpi na więcej niż jedną przewlekłą chorobę.

Według szacunków ekspertów Deloitte większość europejskich państw doświadcza spadku liczby łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Dodatkowo około jedna trzecia pracowników systemu ochrony zdrowia rozważa rezygnację i odejście z pracy, a już teraz 19 krajów boryka się z problemem niedostatków siły roboczej w swoich systemach opieki zdrowotnej. Jak wynika z raportu, do 2030 r. zabraknie nawet 4,1 mln specjalistów z zakresu medycyny w Europie.

Polska od lat znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby lekarzy w stosunku do liczby ludności. Jak wynika z najnowszych danych OECD („Healthcare personnel statistics – physicians”), na 1 tys. mieszkańców przypada u nas statystycznie 2,4 lekarza. Dla porównania średnia unijna to 3,8 proc., w Niemczech – 4,3 lekarza, w Grecji – 6,1.

Problemem jest także luka kadrowa wśród pielęgniarek. Od lat mówi się o niedoborach w tym zawodzie, jednak z danych GUS wynika, że niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemerytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych. Również dane OECD nie napawają optymizmem. Pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek. Średnia unijna to 8,2, w Niemczech ten wskaźnik to 13,2 pielęgniarek, w Finlandii – 14,2.