Papież apeluje o zawieszenie praw własności do szczepionek na Covid

Papież apeluje o zawieszenie praw własności do szczepionek na Covid

Papież Franciszek wezwał prywatne koncerny do zrzeczenia się praw własności dotyczących szczepionek na koronawirusa.

Jak informują Katolicka Agencja Informacyjna, lider Kościoła skierował przesłanie do uczestników i uczestniczek koncertu Vax Live: The Concert To Reunite The World. To charytatywna impreza online, którą Global Citizen zorganizowało w celu w celu propagowania idei sprawiedliwej globalnej dystrybucji szczepionek przeciwko covid.

Papież Franciszek powiedział m.in.: „Koronawirus spowodował śmierć i cierpienie, wpływając na życie wszystkich ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych. Proszę nie zapominać o tych najbardziej bezbronnych. […]Ponadto pandemia przyczyniła się do pogłębienia istniejących kryzysów społecznych i środowiskowych, o czym wy, ludzie młodzi, zawsze nam przypominacie. A przypominając o tym dobrze czynicie. W obliczu wielu ciemności i niepewności, potrzebujemy światła i nadziei. Potrzebujemy dróg uzdrowienia i zbawienia. I mam tu na myśli uzdrowienie u podstaw, uzdrowienie, które leczy przyczynę zła, a nie pozostaje jedynie na poziomie objawów. W tych chorych korzeniach odnajdujemy wirusa indywidualizmu, który nie czyni nas bardziej wolnymi, równymi czy bardziej braćmi, ale przeciwnie – czyni nas obojętnymi na cierpienie innych. A odmianą tego wirusa jest zamknięty nacjonalizm, który uniemożliwia na przykład internacjonalizm szczepionek. Innym wariantem jest sytuacja, w której przedkładamy prawa rynku lub własności intelektualnej nad prawa miłości i zdrowia ludzkości. Inną jego odmianą jest sytuacja, gdy tworzymy i wspieramy chorą gospodarkę, która pozwala kilku bardzo bogatym posiadać więcej niż cała reszta ludzkości, oraz aby modele produkcji i konsumpcji niszczyły planetę, nasz „Wspólny Dom”.

Te rzeczy są ze sobą powiązane. Każda niesprawiedliwość społeczna, każda marginalizacja niektórych w ubóstwie lub nędzy wpływa również na środowisko. Przyroda i osoba są zjednoczone. Bóg Stwórca zaszczepia w naszych sercach nowego i wielkodusznego ducha, abyśmy porzucili nasz indywidualizm i promowali dobro wspólne: ducha sprawiedliwości, który mobilizuje nas do zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek i czasowego zawieszenia praw własności intelektualnej; ducha komunii, który pozwala nam stworzyć inny, bardziej inkluzywny, sprawiedliwy i zrównoważony model ekonomiczny”.

Cały tekst apelu papieża można przeczytać na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracownicy Żywca Zdrój w sporze zbiorowym

Pracownicy Żywca Zdrój w sporze zbiorowym

W czterech zakładach firmy Żywiec Zdrój SA, należącej do koncernu Danone, trwa spór zbiorowy z pracodawcą.

Jak informuje portal solidarnosc.spozywcow.pl, w ubiegłym roku zwolniono część pracowników produkcji. Jednocześnie otrzymali oni propozycję zatrudnienia w Żywcu Zdrój SA poprzez agencję pracy tymczasowej, jednak na znacznie gorszych warunkach. Kierownictwo firmy złamało tym samym umowę „Porozumienie o ograniczaniu pracy tymczasowej”, zawartą przez centralę Danone z IUF (Światową Federacją Związków Zawodowych Spożywców). Dodatkowy niesmak, jak piszą związkowcy, budzi fakt, że redukcje nie objęły kadry zarządzającej.

Kolejnym punktem zapalnym jest konieczność pracy w szczycie produkcyjnym na półtora do dwóch etatów. Zgodnie z zapowiedziami, miało to być nagrodzone przez kierownictwo Żywca Zdrój odpowiednimi podwyżkami. To kolejna sprawa, która doprowadziła do konfrontacji z pracodawcą: ewentualne podwyżki uzależnione są od oceny rocznej pracownika, kryteria oceny zostały jednak skalibrowane w ten sposób, że ich spełnienie przez choćby połowę zatrudnionych jest bardzo mało prawdopodobne.

Zakłady w Jeleśni, Rzeniszowie, Radziechowicach i Mirosławcu są oflagowane, a kolejnym etapem sporu będą negocjacje prowadzone przy udziale mediatorów.

Prezes nie będzie już alfą i omegą

Prezes nie będzie już alfą i omegą

Spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały organizować wybory powszechne na stanowiska prezesów – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Kadencja potrwa pięć lat.

Jak informuje portal fakt.pl, prezesi spółdzielni mieszkaniowych są wynagradzani z pieniędzy mieszkańców i zarabiają nawet po 30 tys. zł miesięcznie, ale mieszkańcy nie mają żadnych narzędzi, by ich kontrolować. Ma się to zmienić.

„Państwo w państwie” – tak często określa się spółdzielnie mieszkaniowe. Jest ich obecnie ok. 3,5 tys. Na czele każdej stoi prezes, który ma przynajmniej jednego zastępcę. Szefów spółdzielni obecnie wskazują ich rady nadzorcze, zazwyczaj powiązane z prezesami. Efekt jest taki, że mieszkańcy nie mają realnego wpływu na to, kto kieruje spółdzielnią.

Kluczowa zmiana polega na tym, że zarząd spółdzielni, a zatem prezesa i wiceprezesów powoływałoby walne zgromadzenie – czyli wszyscy członkowie spółdzielni. Ma to zmienić ustawa, której projekt przygotował resort rozwoju, technologii i przedsiębiorczości. Szefowie spółdzielni będą mogli zostać wybrani na maksymalnie pięcioletnią kadencję. To spółdzielnia sama, w wewnętrznych przepisach, będzie ustalała długość kadencji. Nie ograniczono jednak w projekcie liczby kadencji. Prezes może sprawować swoją funkcję przez pięć lat, a potem kolejny raz wystartować w wyborach. Ustawa ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

1 Maja pod hasłem emerytur stażowych

1 Maja pod hasłem emerytur stażowych

„Nie odpuścimy tematu emerytur stażowych” – zapowiadają związkowcy oraz inicjatywa społeczna „Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe, panie prezydencie Duda?”. Pod hasłem STOP PRACY AŻ DO ŚMIERCI 1 maja 2021 pod Pałacem Prezydenckim spotkali się, aby jeszcze raz przypomnieć, że polscy pracownicy z rosnącym zniecierpliwieniem czekają na realizację postulatu emerytur stażowych.

Pikietę zorganizowali grupa „Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe, panie prezydencie Duda?”, którą zainicjował na Facebooku i kieruje Józef Motyka, oraz Związek Zawodowy „Przeróbka” pod kierownictwem Sławomira Łukasiewicza. Mimo trudnych warunków związanych z obostrzeniami pandemicznymi, spotkała się ona z niespodziewanym przez samych organizatorów dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział przedstawiciele centrali OPZZ Katarzyna Duda i Sebastian Koćwin, Ruchu Sprawiedliwości Społecznej reprezentowanej przez dużą grupę działaczy, m.in. Piotra i Agatę Ikonowiczów, przedstawiciele Inicjatywy Pracowniczej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji lokatorskich i pracowniczych z Warszawy oraz poseł na Sejm RP Maciej Konieczny z Razem.

Od początku policja nie ułatwiała zadania organizatorom, nadając przez megafony komunikaty o obostrzeniach na tyle głośno i często, że skutecznie zagłuszała wystąpienia. Niestety nie obyło się bez innych form zakłócania porządku pikiety przez siły prewencji: przerywania wystąpień, kilkakrotnego spisywania organizatorów, mandatów oraz zaczepiania i spisywania obserwatorów. Mimo tych incydentów, udało się jednak organizatorom zamanifestować najważniejsze problemy pracowników.

„Czy dobrze śpicie w nocy wiedząc, że ludzie umierają w pracy?” – wołała Katarzyna Duda. Emerytury stażowe były głównym tematem wystąpień związkowców i innych uczestników. Związkowcy zrobili też krótki happening, podczas którego wręczono długoletnim pracownikom „Honorowe Wstęgi Dożywotniego Pracownika”, którymi okazały się wisielcze sznury z kartkami: „Jedyna szansa na odpoczynek po pracy”. Ponadto poruszano w wystąpieniach tematy warunków pracy i niedoceniania pracowników wykonujących najważniejsze dla społeczeństwa prace fizyczne i usługowe oraz na zapracowanie polskiego społeczeństwa, które spędza w pracy o wiele więcej czasu niż wynosi europejska średnia. Uczestnicy pikiety zgodnie podkreślali potrzebę solidarności pracowniczej, przywrócenia ludziom pracy należnej im godności oraz cywilizowanych zabezpieczeń socjalnych, tym którzy utracili możliwość utrzymania się z własnej pracy.

Wszyscy obecni na demonstracji zapowiedzieli, że nie ustaną w walce o emerytury stażowe i będą zgodnie działać na rzecz solidarnego ruchu pracowniczego i związkowego.

Krótką relację filmową z wydarzenia można obejrzeć tutaj:

https://www.facebook.com/groups/239677423032242/permalink/1451945521805420/