Joanna Oparek – Wiersze 

·

Joanna Oparek – Wiersze 

·
Gadzi pierścień
nasadza się na palec państwa miasta na środkowy palec
Pomiędzy palcem denuncjującym i palcem serdecznym
jest ten który wsuwa się w gardło by wywołać torsje
komentarzy