Maszynizm i podpodział pracy (1922) 

·

Maszynizm i podpodział pracy (1922) 

·
Nasza krytyka maszynizmu nie kieruje się przeciwko maszynom jako takim, lecz tylko przeciw niekontrolowanemu stosowaniu ich w procesie produkcji oraz świadomemu ignorowaniu społecznych i gospodarczych konsekwencji tego fenomenu.
komentarzy