Polska gospodarka w służbie społeczeństwu – czy w globalnym kapitalizmie to możliwe? 

·

Polska gospodarka w służbie społeczeństwu – czy w globalnym kapitalizmie to możliwe? 

·
Dążenie do powszechnego dobrobytu powinno być jednym z filarów polskiego modelu społeczno-gospodarczego. Poczynając od całkowitej likwidacji ubóstwa, po osiągnięcie najniższych nierówności dochodowych w UE, wszystkie narzędzia do osiągnięcia tych celów są proste i względnie dostępne.
komentarzy