Przełamując fale: usługi socjalne i przyszłość lokalnej polityki społecznej 

·

Przełamując fale: usługi socjalne i przyszłość lokalnej polityki społecznej 

·
Odkąd sprawy społeczne powróciły do kompetencji wspólnot lokalnych, tj. od 1990 r., kolejne fale zmian w obszarze lokalnej polityki społecznej płynęły głównie w kierunku umacniania wybrzeży pomocy społecznej – krainy resortowości i selektywności. Czy wraz z pojawieniem się centrów usług społecznych uda się przełamać ten prąd i odmienić przyszłość lokalnej polityki społecznej?
komentarzy