Pracownicy socjalni dostaną więcej

Pracownicy socjalni dostaną więcej

30 maja w życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników socjalnych. Ich dodatek za pracę w terenie wzrasta do 400 zł miesięcznie i nie może być wliczany do najniższej krajowej.

Jak informuje portal money.pl, to nie wszystkie pozytywne zmiany w zawodzie pracownika socjalnego. Będzie mógł skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu trzech lat. Teraz takie uprawnienie zyskuje po pięciu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od niedzieli 30 maja. Ważnym zapisem w ustawie jest ten, który mówi, że dodatku za pracę w terenie nie będzie można wliczać do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Dodatek ten wzrasta z obecnych 250 zł na 400 zł.

Pracownicy socjalni otrzymali ponadto ustawowo określoną ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, ustawa przyznaje im także prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata).

Ustawa niesie także inne zmiany. Zaostrza kary finansowe, grożące za prowadzenie nielegalnego prywatnego domu całodobowej opieki. Wojewoda będzie mógł nałożyć na ich właścicieli sankcje w wysokości 10, 20 lub 30 tys. zł – w zależności od liczby mieszkańców. Z 40 do 60 tys. zł wzrośnie zaś kara dla podmiotu, który dalej prowadzi taką placówkę bez zezwolenia lub otworzył kolejną.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Tymczasowością Polska stoi

Tymczasowością Polska stoi

Eurostat podaje, że najwyższy odsetek pracowników z umową tymczasową, a pochodzących spoza UE, odnotowano w 2020 roku w Polsce.

Jak donosi portal pulshr.pl, w naszym kraju wskaźnik ten wyniósł 40,6 proc. Inne kraje, które obcokrajowcom spoza UE dają głównie umowy tymczasowe, to Cypr (35,8 proc.), Hiszpania (35,1 proc.), Portugalia (26,8 proc.) oraz Szwecja (25,2 proc.). Polska jest tu jednak liderem.

Na terenie całej Unii wielu pracowników urodzonych poza jej terenem otrzymuje tylko umowy tymczasowe. Jeśli zaś mowa o obcokrajowcach, ale z innego państwa członkowskiego, odsetek ten gwałtownie spada – wynosi tylko 13,8 proc.

Według danych Eurostatu udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w UE był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn we wszystkich trzech subpopulacjach – pracowników rodzimych, pracowników urodzonych w innym państwie członkowskim UE oraz pracowników urodzonych poza UE.

Jesteśmy oburzeni! – stanowisko trzech central związkowych

Jesteśmy oburzeni! – stanowisko trzech central związkowych

Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową.

Strona rządowa, pomimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalonych w ramach zawieranej „Umowy”, 19 maja br. skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt „ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej.

Strona rządowa, mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach, usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony dialogu, tworząc jednocześnie bezprecedensowe pole konfliktu.

Mając na uwadze powyższe, strona związków zawodowych uznaje kontynuację negocjacji w ramach „Umowy społecznej” za bezzasadne i nieuzasadnione.

Szwajcar w miesiąc zarabia tyle, co Bułgar w rok

Szwajcar w miesiąc zarabia tyle, co Bułgar w rok

Analitycy SneakerStudio sprawdzili, jak długo mieszkańcy wybranych krajów muszą pracować, aby zarobić na markowy ubiór o wartości około 3 tys. zł. W rankingu wzięto pod uwagę 34 kraje.

Jak informuje portal pulshr.pl, nie ma w tym rankingu zbyt wielu niespodzianek. Najlepiej wśród badanych krajów wypadli Szwajcarzy. Średnia miesięczna pensja netto w ich przypadku to aż 25 710 zł miesięcznie; z kolei przeciętna roczna pensja to około 308 520 zł. Wśród najgorzej zarabiających znaleźli się Bułgarzy z kwotą 2 426 zł netto, co daje roczne wynagrodzenie w wysokości 29 112 zł netto. Szwajcar w nieco ponad miesiąc zarabia średnio tyle, co Bułgar przez cały rok.

Zaraz za Szwajcarią znajduje się Islandia z kwotą 16 293 zł i Norwegia z kwotą 16 128 zł. Na drugim końcu zestawienia, obok Bułgarii, mamy Turcję – 2 500 zł oraz Rumunię – 3 228 zł. Polska nie wypada najlepiej – mocno poniżej europejskiej średniej wynoszącej 9 087 zł. Polak ze średnią pensją zarobi około 3954 zł miesięcznie, czyli około 47 436 zł rocznie.

Ile dni muszą pracować mieszkańcy poszczególnych państw, aby móc pozwolić sobie na zakup markowych ubrań w przeciętnych cenach (ok. 3 tys. zł)? Jak zauważają analitycy SneakerStudio, Polak ze średnią pensją musiałby pracować 14,3 dnia, czyli 114,57 godzin na zakup wybranego stroju. Co istotne, w Polsce większość mieszkańców zarabia poniżej średniej krajowej.

Podobnie sytuacja wygląda na Słowacji (14,8 dnia) oraz w Chorwacji (15,4 dnia). Na markowy strój wart 3 tys. zł najszybciej zarobiliby Szwajcarzy. Już po 2,2 dniach (17,6 godzin) mogliby wybrać się na zakupy. To osiem razy szybciej niż w przypadku Polaków.