Czy Kaufland będzie udawał pocztę?

Czy Kaufland będzie udawał pocztę?

We wszystkich sklepach Kaufland w całej Polsce będą działać usługi pocztowe. Oznacza to, że placówki mogą być czynne także w niedziele.

Jak informuje portal Wirtualne Media, wdrożenie usług pocztowych pozwala sklepom na prowadzenie działalności również w niedziele niehandlowe, niezależnie od wielkości placówki – taką funkcję mogą pełnić zarówno sklepy osiedlowe, jak i duże dyskonty czy hipermarkety. Od pewnego czasu sieć Kaufland obchodzi bezczelnie ustawę o zakazie handlu, proklamując część swoich sklepów wielkopowierzchniowych „placówkami pocztowymi”. Niedługo staną się nimi wszystkie kauflandy.

W Polsce Kaufland  ma aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników. Kaufland to już kolejna sieć handlowa, której sklepy jako placówki pocztowe mogą być czynne we wszystkie niedziele. Od kilku lat taki status mają sklepy Żabka, których w całym kraju jest już ponad 7 tys. W ostatnim czasie pojawiły się nieoficjalne informacje, że placówkami pocztowymi mogą stać się także sklepy Lewiatan i Polo Market.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracownicy socjalni dostaną więcej

Pracownicy socjalni dostaną więcej

30 maja w życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników socjalnych. Ich dodatek za pracę w terenie wzrasta do 400 zł miesięcznie i nie może być wliczany do najniższej krajowej.

Jak informuje portal money.pl, to nie wszystkie pozytywne zmiany w zawodzie pracownika socjalnego. Będzie mógł skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu trzech lat. Teraz takie uprawnienie zyskuje po pięciu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od niedzieli 30 maja. Ważnym zapisem w ustawie jest ten, który mówi, że dodatku za pracę w terenie nie będzie można wliczać do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Dodatek ten wzrasta z obecnych 250 zł na 400 zł.

Pracownicy socjalni otrzymali ponadto ustawowo określoną ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, ustawa przyznaje im także prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata).

Ustawa niesie także inne zmiany. Zaostrza kary finansowe, grożące za prowadzenie nielegalnego prywatnego domu całodobowej opieki. Wojewoda będzie mógł nałożyć na ich właścicieli sankcje w wysokości 10, 20 lub 30 tys. zł – w zależności od liczby mieszkańców. Z 40 do 60 tys. zł wzrośnie zaś kara dla podmiotu, który dalej prowadzi taką placówkę bez zezwolenia lub otworzył kolejną.

 

Tymczasowością Polska stoi

Tymczasowością Polska stoi

Eurostat podaje, że najwyższy odsetek pracowników z umową tymczasową, a pochodzących spoza UE, odnotowano w 2020 roku w Polsce.

Jak donosi portal pulshr.pl, w naszym kraju wskaźnik ten wyniósł 40,6 proc. Inne kraje, które obcokrajowcom spoza UE dają głównie umowy tymczasowe, to Cypr (35,8 proc.), Hiszpania (35,1 proc.), Portugalia (26,8 proc.) oraz Szwecja (25,2 proc.). Polska jest tu jednak liderem.

Na terenie całej Unii wielu pracowników urodzonych poza jej terenem otrzymuje tylko umowy tymczasowe. Jeśli zaś mowa o obcokrajowcach, ale z innego państwa członkowskiego, odsetek ten gwałtownie spada – wynosi tylko 13,8 proc.

Według danych Eurostatu udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w UE był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn we wszystkich trzech subpopulacjach – pracowników rodzimych, pracowników urodzonych w innym państwie członkowskim UE oraz pracowników urodzonych poza UE.

Jesteśmy oburzeni! – stanowisko trzech central związkowych

Jesteśmy oburzeni! – stanowisko trzech central związkowych

Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową.

Strona rządowa, pomimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalonych w ramach zawieranej „Umowy”, 19 maja br. skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt „ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej.

Strona rządowa, mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach, usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony dialogu, tworząc jednocześnie bezprecedensowe pole konfliktu.

Mając na uwadze powyższe, strona związków zawodowych uznaje kontynuację negocjacji w ramach „Umowy społecznej” za bezzasadne i nieuzasadnione.