O sytuacji artystów w Polsce – Instytut Literatury zaprasza na debatę

O sytuacji artystów w Polsce – Instytut Literatury zaprasza na debatę

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego wywołał intensywną dyskusję nie tylko w środowiskach artystycznych. Tymczasem specyfika pracy polskich artystów po zostaje nieznana wielu odbiorcom kultury – aby przybliżyć im realia, w jakich żyją twórcy, Instytut Literatury zaprasza na debatę „O sytuacji artystów w Polsce”, podczas której omówione zostaną doświadczenia reprezentantów różnych dziedzin działalności twórczej.

Rozmowa odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 roku o godz. 18:00 w krakowskim Salonie Literackim Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20.

Poprowadzi ją Michał Zabłocki – poeta, autor tekstów piosenek, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wśród gości znajdą się:

Romana Agnel, tancerka i choreografka, dyrektorka naczelna i artystyczna Baletu Dworskiego Cracovia Danza  

Magdalena Okraska, działaczka społeczna, nauczycielka i pisarka, redaktorka „Nowego Obywatela”

Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Starego 

Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury 

Dyskutanci porozmawiają o realiach życia polskich artystów: o tym, na ile ich praca odbiega od stereotypowych wyobrażeń na jej temat oraz o próbach unormowania ich sytuacji zawodowej i statusu prawnego w kontekście projektu Ustawy o uprawnieniach artysty. Debata transmitowana będzie na żywo na portalu NowyNapis.eu oraz fanpage’u facebookowym Instytutu Literatury.

Projekt Ustawy o uprawnieniach artysty

Projekt jest odpowiedzią na szereg postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowiska twórcze. Celem ustawy jest ucywilizowanie warunków pracy artystycznej i zapewnienie najmniej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci łatwiejszego dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Aż 60 proc. artystów znajduje się w trudnym położeniu (zarobki poniżej średniej krajowej), a 30 proc. w bardzo trudnym (zarobki poniżej płacy minimalnej, przy konieczności samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Tylko niecałe 7 proc. twórców można zaliczyć do osób względnie zamożnych. Ponadto większość, bo  54 proc. twórców, pracuje w ramach umowy o dzieło, 30 proc. pracuje bez żadnej umowy, a jedynie ok. 14 proc. może liczyć na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Patronat medialny nad debatą sprawują:
Kwartalnik „Nowy Obywatel”
Portal Teatralny.pl
Portal e-teatr.pl

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Czy Kaufland będzie udawał pocztę?

Czy Kaufland będzie udawał pocztę?

We wszystkich sklepach Kaufland w całej Polsce będą działać usługi pocztowe. Oznacza to, że placówki mogą być czynne także w niedziele.

Jak informuje portal Wirtualne Media, wdrożenie usług pocztowych pozwala sklepom na prowadzenie działalności również w niedziele niehandlowe, niezależnie od wielkości placówki – taką funkcję mogą pełnić zarówno sklepy osiedlowe, jak i duże dyskonty czy hipermarkety. Od pewnego czasu sieć Kaufland obchodzi bezczelnie ustawę o zakazie handlu, proklamując część swoich sklepów wielkopowierzchniowych „placówkami pocztowymi”. Niedługo staną się nimi wszystkie kauflandy.

W Polsce Kaufland  ma aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników. Kaufland to już kolejna sieć handlowa, której sklepy jako placówki pocztowe mogą być czynne we wszystkie niedziele. Od kilku lat taki status mają sklepy Żabka, których w całym kraju jest już ponad 7 tys. W ostatnim czasie pojawiły się nieoficjalne informacje, że placówkami pocztowymi mogą stać się także sklepy Lewiatan i Polo Market.

Pracownicy socjalni dostaną więcej

Pracownicy socjalni dostaną więcej

30 maja w życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników socjalnych. Ich dodatek za pracę w terenie wzrasta do 400 zł miesięcznie i nie może być wliczany do najniższej krajowej.

Jak informuje portal money.pl, to nie wszystkie pozytywne zmiany w zawodzie pracownika socjalnego. Będzie mógł skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu trzech lat. Teraz takie uprawnienie zyskuje po pięciu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od niedzieli 30 maja. Ważnym zapisem w ustawie jest ten, który mówi, że dodatku za pracę w terenie nie będzie można wliczać do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Dodatek ten wzrasta z obecnych 250 zł na 400 zł.

Pracownicy socjalni otrzymali ponadto ustawowo określoną ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, ustawa przyznaje im także prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata).

Ustawa niesie także inne zmiany. Zaostrza kary finansowe, grożące za prowadzenie nielegalnego prywatnego domu całodobowej opieki. Wojewoda będzie mógł nałożyć na ich właścicieli sankcje w wysokości 10, 20 lub 30 tys. zł – w zależności od liczby mieszkańców. Z 40 do 60 tys. zł wzrośnie zaś kara dla podmiotu, który dalej prowadzi taką placówkę bez zezwolenia lub otworzył kolejną.

 

Tymczasowością Polska stoi

Tymczasowością Polska stoi

Eurostat podaje, że najwyższy odsetek pracowników z umową tymczasową, a pochodzących spoza UE, odnotowano w 2020 roku w Polsce.

Jak donosi portal pulshr.pl, w naszym kraju wskaźnik ten wyniósł 40,6 proc. Inne kraje, które obcokrajowcom spoza UE dają głównie umowy tymczasowe, to Cypr (35,8 proc.), Hiszpania (35,1 proc.), Portugalia (26,8 proc.) oraz Szwecja (25,2 proc.). Polska jest tu jednak liderem.

Na terenie całej Unii wielu pracowników urodzonych poza jej terenem otrzymuje tylko umowy tymczasowe. Jeśli zaś mowa o obcokrajowcach, ale z innego państwa członkowskiego, odsetek ten gwałtownie spada – wynosi tylko 13,8 proc.

Według danych Eurostatu udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w UE był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn we wszystkich trzech subpopulacjach – pracowników rodzimych, pracowników urodzonych w innym państwie członkowskim UE oraz pracowników urodzonych poza UE.