Była Fabryka Wagonów Gniewczyna wróci do życia

Była Fabryka Wagonów Gniewczyna wróci do życia

PKP Cargo chce odkupić od Forespo nieruchomości i wznowić produkcję wagonów towarowych.

Jak informuje portal money.pl, rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland dotyczących kupna nieruchomości i ruchomości po byłej fabryce Gniewczyna. Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland ma w ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową.

Decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego. W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników ma problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Odór z dala od mieszkańców

Odór z dala od mieszkańców

Od 2022 r. duże fermy zwierząt, które powodują uciążliwości zapachowe, będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych – przewiduje projekt tzw. ustawy o uciążliwości zapachowej. Niestety mniejsze fermy nadal będą mogły sytuować się bliżej.

Jak informuje portal samorzad.pap.pl, opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Resort klimatu, który go przygotował, zwrócił uwagę, że rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowej jest możliwe przede wszystkim poprzez określenie minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwość zapachową.

Planowane rozwiązania poprawią sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących ze źródłami uciążliwości zapachowej przez wzrost wartości ich nieruchomości. Zdaniem resortu nowa ustawa przyczyni się też do zmniejszenia liczby skarg i wniosków wpływających do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na uciążliwość zapachową.

Przy określaniu minimalnych odległości projektowana ustawa posługuje się wskaźnikiem DJP, czyli dużą jednostką przeliczeniową. DJP to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie; np. jedna krowa (o masie 500 kg) to 1 DJP, maciora – 0,35 DJP, tucznik – 0,14 DJP.

Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie równej lub większej niż 500 DJP, musi ona wynosić co najmniej 500 metrów.
Projekt przewiduje, że minimalną odległość będą musiały uwzględniać m.in. organy gminy przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian, a także przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Kaufland czynny w niedzielę to brak szacunku do pracowników

Kaufland czynny w niedzielę to brak szacunku do pracowników

Zysk za wszelką cenę i brak szacunku do pracowników – tak Alfred Bujara z „Solidarności” odpowiada na pomysł sieci, by przemianować ją na placówkę pocztową i otworzyć w niedziele niehandlowe.

Jak informuje portal tysol.pl, sieć wprowadza usługi pocztowe we wszystkich swoich sklepach. Oznacza to, że sklepy Kaufland będą mogły by być otwarte także w te niedziele, w które obowiązuje ograniczenie handlu. Sprawę komentuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Nie zaskoczyło mnie to. Sami w Niemczech nie handlują w niedzielę, a w Polsce nie są w stanie uszanować obowiązującego prawa. Zysk za wszelką cenę i brak poszanowania ludzi, prawa i pracowników. Niestety także polski Orlen i należący do niego Ruch pomagają sieciom handlowym w obchodzeniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Ruch podpisał umowę z siecią Polomarket dotyczącą świadczenia usług pocztowych. Dzięki temu sklepy Polomarketu będą mogły być otwarte w niedzielę – mówi Bujara.

Dodaje, że spodziewa się, iż w najbliższym czasie kolejne sieci handlowe będą próbowały obchodzić zapisy ustawy o wolnych niedzielach w handlu.

Nie ma naszej zgody na ponowne odbieranie pracownikom handlu prawa do niedzielnego odpoczynku, o które tak długo walczyliśmy. Handlowa Solidarność cały czas podejmuje działania zmierzające do uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Konieczne jest usunięcie zapisu o tym, że placówki pocztowe mogą prowadzić handel w niedzielę. Naciskamy na rząd w tej sprawie już od wielu miesięcy. Przypomnę, że tego zapisu nie było w naszym obywatelskim projekcie ustawy. Został on wprowadzony na etapie prac nad ustawą w Sejmie – podsumowuje związkowiec.

 

PESA szczepi pracowników

PESA szczepi pracowników

W piątek i sobotę bydgoskie zakłady tramwajowe Pesa zaszczepiły w halach montażowych ponad 600 pracowników. Skorzystały z rządowego programu szczepienia przeciw COVID-19 w miejscu pracy.

Jak informuje portal pulshr.pl, dwudniowa akcja odbyła się w budynku hali montażu końcowego tramwajów. Z oferty bezpłatnych szczepień organizowanych przez Pesę skorzystać mogli pracownicy, ich rodziny oraz współpracownicy. Objęła ona także pracowników zagranicznych. Zainteresowanie było bardzo duże, stąd decyzja o rozłożeniu szczepień na dwa dni – powiedziała Elżbieta Muszyńska, kierownik Działu BHP i Szef Sztabu Covid-19 w PESA.

Punkt szczepień w ramach Programu Szczepień w Zakładach Pracy powstał w budynku hali montażu końcowego tramwajów. Tam przygotowano wstępną poczekalnię z punktem informacyjnym, punkt wypełniania ankiet medycznych, dwa stanowiska lekarskie i dwa pielęgniarskie. Powstała też specjalna przestrzeń, w której pracownicy mogli przebywać na obserwacji po samym szczepieniu.

Prezes firmy podkreślił, że wszelkie zabezpieczenia wprowadzane od wiosny 2020 r. spowodowały, że w firmie udało się w znaczący ograniczyć zachorowania. Dzięki temu nie dochodziło do przestojów w produkcji, a zakład terminowo realizuje kontrakty, dostarczając klientom zamówione pojazdy.