Udostępniamy za darmo – broszura Ludwika Krzywickiego

Udostępniamy za darmo – broszura Ludwika Krzywickiego

Redakcja „Nowego Obywatela” udostępniła do darmowego pobierania elektroniczną wersję broszury Ludwika Krzywickiego, myśliciela lewicowego, działacza społecznego i prekursora polskiej socjologii. Broszurę udostępniamy w 80. rocznicę śmierci Krzywickiego.

Papierowa wersja tej broszury została dołączona do naszego czasopisma w roku 2013, a dziś wydawcy umożliwiają wszystkim chętnym bezpłatną możliwość zapoznania się z jej treścią.

Krzywicki-Takimi-beda-drogi-wasze

„Takimi będą drogi nasze (sic itur ad virtutem)” to tekst Krzywickiego powstały w 1905 r.,  w okresie rewolucji niepodległościowo-socjalnej. Jest to apel do młodzieży, w którym autor pragnie pozyskać ją dla idei i „motywów godnych świadomego swej godności człowieka”. Publikacja wydana została w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora naczelnego „Nowego Obywatela”. Było to pierwsze wznowienie tego tekstu od 55 lat.

Broszurę pobrać można w formatach epub, mobipdf.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pielęgniarki muszą znowu dopominać się o swoje

Pielęgniarki muszą znowu dopominać się o swoje

Pielęgniarki i położne zorganizowały w poniedziałek strajk ostrzegawczy na pl. Bankowym w Warszawie. Przedstawicielki tych zawodów pojawiły się też na ulicach innych miast. Do protestujących wyszedł m.in. wojewoda mazowiecki, który został wygwizdany.

Jak informuje portal pielegniarki,info.pl, akcja protestacyjna w dniu 7 czerwca to pierwsza fala strajków ostrzegawczych i akcji protestacyjnych

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy został przeprowadzony w około 40 szpitalach. To stanowi około 5-7% liczby szpitali. Ta liczba wynika z faktu, że nie we wszystkich szpitalach można taki strajk obecnie przeprowadzić. Nie pozwalają na to regulacje związane ze sporami zbiorowymi. W kolejnych falach strajku liczba szpitali w nich uczestniczących może być znacznie większa. Związek w tym kontekście podaje liczbę kilkuset szpitali.
W szpitalach, w których nie można obecnie przeprowadzić strajku, zostaną przeprowadzone akcje solidarnościowe oraz manifestacje przed szpitalami.

Każdy wojewoda otrzyma list w sprawie protestu pielęgniarek i położnych.

Powodem strajku jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która – zdaniem protestujących – „nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, pomimo licznych sygnałów od członków naszej organizacji związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warunków pracy i płacy, trwającego od wielu miesięcy stresu, przemęczenia i wypalenia zawodowego”.

Epidemia obnażyła to, jak bardzo nas brakuje przy chorych. Jeżeli nie zachęcimy młodych do pracy, to w najbliższej przyszłości znikną 272 szpitale. W niektórych województwach już teraz sytuacja jest krytyczna – powiedziała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jak oceniła, „jesteśmy w stanie krytycznym”. – Praktycznie jesteśmy w ogonie całej Europy, jeśli chodzi o kadry pielęgniarsko-położnicze. Musimy bić na alarm – dodała.

Była Fabryka Wagonów Gniewczyna wróci do życia

Była Fabryka Wagonów Gniewczyna wróci do życia

PKP Cargo chce odkupić od Forespo nieruchomości i wznowić produkcję wagonów towarowych.

Jak informuje portal money.pl, rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland dotyczących kupna nieruchomości i ruchomości po byłej fabryce Gniewczyna. Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland ma w ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową.

Decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego. W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników ma problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami.

Odór z dala od mieszkańców

Odór z dala od mieszkańców

Od 2022 r. duże fermy zwierząt, które powodują uciążliwości zapachowe, będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych – przewiduje projekt tzw. ustawy o uciążliwości zapachowej. Niestety mniejsze fermy nadal będą mogły sytuować się bliżej.

Jak informuje portal samorzad.pap.pl, opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Resort klimatu, który go przygotował, zwrócił uwagę, że rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowej jest możliwe przede wszystkim poprzez określenie minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwość zapachową.

Planowane rozwiązania poprawią sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących ze źródłami uciążliwości zapachowej przez wzrost wartości ich nieruchomości. Zdaniem resortu nowa ustawa przyczyni się też do zmniejszenia liczby skarg i wniosków wpływających do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na uciążliwość zapachową.

Przy określaniu minimalnych odległości projektowana ustawa posługuje się wskaźnikiem DJP, czyli dużą jednostką przeliczeniową. DJP to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie; np. jedna krowa (o masie 500 kg) to 1 DJP, maciora – 0,35 DJP, tucznik – 0,14 DJP.

Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie równej lub większej niż 500 DJP, musi ona wynosić co najmniej 500 metrów.
Projekt przewiduje, że minimalną odległość będą musiały uwzględniać m.in. organy gminy przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian, a także przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.