Konfederacja Pracy popiera progresję podatkową

Konfederacja Pracy popiera progresję podatkową

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku.

Jak informuje związek w opublikowanym wczoraj stanowisku, proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy.

Całość stanowiska:

Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy stoi na stanowisku, że zaproponowany przez rząd w ramach programu „Polski Ład” projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw to krok we właściwym kierunku. Uważamy, że proponowane zmiany uczynią polski system podatkowy sprawiedliwszym, choć – aby faktycznie takim był i zbliżył się do tych od dziesięcioleci stosowanych w krajach Europy Zachodniej – plan zmian powinien być ambitniejszy.

Analiz przedstawionego projektu nie ułatwia z pewnością jego objętość i skomplikowanie. Wynika to jednak także ze skomplikowania systemu podatkowego obowiązującego obecnie. Wychodzimy jednak z założenia, że podatki niekoniecznie muszą być proste. Muszą z pewnością być jednak sprawiedliwe.

OPZZ Konfederacja Pracy podziela diagnozę polskiego systemu podatkowego. Na tle innych krajów Europy Zachodniej jest on degresywny, nadmiernie obciążający osoby o niskich dochodach, a nad wyraz łagodny dla osób osiągających wysokie dochody. Dodatkowo, nadmiernie uprzywilejowuje osoby prowadzące działalność gospodarczą, kosztem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co także przyczynia się do pogłębiania się negatywnego zjawiska umów śmieciowych i fałszywego samozatrudnienia. Przedstawiony projekt zmienia te dysproporcje, choć z perspektywy Związku nadal w niedostatecznym stopniu.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Jest to realizacja postulatu programowego OPZZ na lata 2018-2022. Zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy powinien zostać jednak utrzymany, obowiązujący obecnie, degresywny charakter kwoty wolnej oraz wprowadzony mechanizm jej corocznej waloryzacji.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Propozycja ta powinna być jednak obudowana wprowadzeniem dodatkowych progów podatkowych dla osób osiągających wyższe dochody roczne. W przeciwnym wypadku utrwalamy faktycznie liniowy charakter opodatkowania dochodów od osób fizycznych i nie czynimy naszego systemu bardziej progresywnym. Postulat ten jest szczególnie ważny w kontekście prognozowanego spadku wpływów do budżetu państwa i samorządów z tytułu podatków, co tak naprawdę oznacza obniżanie podatków. OPZZ Konfederacja Pracy przypomina, że wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej poprzez wprowadzenie nowych stawek i progów podatkowych jest postulatem programowym OPZZ, potwierdzonym w kampanii programowej OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura”.

OPZZ Konfederacja Pracy popiera zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców, gdzie podstawą jej wymiaru będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Preferencje dotyczące składki zdrowotnej powinny jednak zostać zlikwidowane także w przypadku działalności rolniczej. Likwidacja możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych składki na ubezpieczenie społeczne może być rozważana przy wprowadzeniu neutralności dla przychodów rocznych do wysokości 133 692 zł (ulga dla klasy średniej), gwarancji jej corocznej waloryzacji oraz zagwarantowaniu przeznaczenia środków budżetowych „zaoszczędzonych” w wyniku braku odliczenia (7,75% wymiaru) na ochronę zdrowia tak, aby jak najszybciej osiągnąć poziom 7% PKB nakładów na ochronę zdrowia w Polsce.
Cieszy także, że tzw. ulga dla klasy średniej ma dotyczyć pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Może stanowić do skuteczny mechanizm w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i fałszywym samozatrudnieniem.

Projekt „Polskiego Ładu” powinien zdaniem OPZZ Konfederacja Pracy być uzupełniony także o:
• Znaczące podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, wraz z ich coroczną waloryzacją. Wprowadzenie tego mechanizmu nie tylko zwiększyłoby wynagrodzenia netto, ale także promowałoby aktywność zawodową i zatrudnienie na umowę o pracę.
• Likwidację 19% podatku liniowego PIT dla przedsiębiorców.
• Przywrócenie stawek podatku VAT w wysokości 7% i 22%.
• Wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby podatnikowi odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub ustanowienie innych rozwiązań pozwalających osiągnąć podobny skutek.
• Propozycje podatku cyfrowego i podatku od transferów finansowych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zieleń zastąpi beton

Zieleń zastąpi beton

Przybudowany przed kilkunastu laty skierniewicki rynek stał się symbolem nieudanej rewitalizacji. To wielki, goły, upalny plac, na którym wycięto wszystkie drzewa. Właśnie powstał projekt jego zmiany i zazielenienia.

Według informacji portalu transport-publiczny.pl, podczas trwającej w latach 2005-2006 przebudowy wycięto wszystkie dorodne wierzby płaczące zasadzone w latach 50., a rynek zamienił się w wielki, pusty plac, wyłożony kostką granitową. Zabytkowa przestrzeń powróciła do swojego historycznego charakteru – w przeszłości pełniła bowiem funkcję targowiska. Tak zorganizowana przestrzeń nie sprawdziła się jednak w nowej roli. Pusty, wybrukowany plac, poza nielicznymi imprezami i targami staroci, nie zachęca do spędzania czasu. Wielokrotnie był krytykowany przez mieszkańców, a ostatnio stał się też sławna w Polsce jako przykład betonozy.

W podobny sposób potraktowano wiele polskich rynków i placów w miastach i miasteczkach. Skierniewicki plac zostanie niebawem przebudowany, Zakład Utrzymania Miasta przedstawił już koncepcję i projekt zmian. W jej ramach uwzględniono posadzenie 36 dużych drzew o okazałych koronach, stworzenie stref zielonych po bokach rynków i dostosowanie zmodyfikowanej zieleni do historycznego charakteru przestrzeni. Drzewa zostaną posadzone już jesienią.

 

Zadbajcie o pieszych

Zadbajcie o pieszych

Minister Infrastruktury apeluje do samorządów o wnioskowanie o środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, minister Andrzej Adamczyk zaapelował do samorządów o udział w procedurze pozyskiwania środków na działania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych. Program poświęcony temu celowi dysponuje kwotą 500 milionów złotych. Pozostało do wydania jeszcze 260 milionów. Samorządy lokalne mogą otrzymać te środki na takie działania, jak doświetlenie przejść dla pieszych (to działanie jest traktowane jako priorytetowe), oznakowanie i przebudowa przejść i ich najbliższego otoczenia.

Program został ogłoszony na początku roku. W pierwszym naborze przyznano 240 milionów. W jego ramach działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych zostaną wykonane w 2500 miejscach wskazanych przez samorządy oraz pozytywnie zaopiniowanych przez władze wojewódzkie i ekspertów ministerialnych. Program pokrywa nawet 80% kosztów inwestycji.

Do wydania została jeszcze ponad połowa budżetu projektu. Niektóre województwa wyczerpały już swoją pulę, ale pozostałe wciąż mogą ubiegać się o środki. Niedawno ogłoszono dodatkowy nabór, który rozpatrywać będą władze wojewódzkie.

Związki przeciwko zamrożeniu płac w budżetówce

Związki przeciwko zamrożeniu płac w budżetówce

Trzy centrale związkowe – OPZZ, „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych – we wspólnym piśmie apelują do premiera o odmrożenie płac w sferze budżetowej. Posłowie i prezydent podwyższyli sobie wynagrodzenia, a budżetówka nadal stoi w miejscu.

Jak informują związkowcy na stronie opzz.org.pl, pismo największych central związkowych w Polsce to kolejna odsłona sporu o podwyżki dla polityków. Pod koniec lipca prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o podwyżkach, zwiększające uposażenie posłów, wiceministrów, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Posłowie odwdzięczyli się prezydentowi, przegłosowując w środę wieczorem – w tym samym bloku głosowań, co „lex TVN” – podwyżkę wynagrodzenia prezydenta i samorządowców.

Wszystkie te podwyżki są rekordowo wysokie w porównaniu do wzrostu płac w różnych sektorach gospodarki. Pensja premiera i prezydenta wzrosła o 40 proc., a zarobki posłów i radnych – o 60 proc.

Rządzący twierdzą, że te podwyżki są konieczne, ponieważ dotychczasowe wynagrodzenia są niewspółmiernie niskie w stosunku do ich obowiązków i odpowiedzialności, a najlepsi fachowcy odchodzą do sektora prywatnego – piszą sygnatariusze listu. Jako związkowcy i obywatele rozumiemy to. Chcemy, aby rządzili nami ludzie kompetentni i nie żałujemy im wysokich pensji. Ale nie rozumiemy, dlaczego w tym samym czasie zamraża się płace ponad półmilionowej rzeszy pracowników sfery budżetowej: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów, strażaków, pograniczników, żołnierzy, urzędników, asystentów sądowych i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez których polskie państwo nie byłoby w stanie funkcjonować.

Związkowcy zwracają uwagę, że rosną ceny energii i żywności, tymczasem wypłaty w budżetówce [pozostają] bez zmian.