Dostępność na serio

Dostępność na serio

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich organizowaną przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Jest to największe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spotkanie osób niewidomych, niedowidzących i wszystkich niepełnosprawnych. W tym roku na Konferencję REHA składa się 16 konferencji wojewódzkich i finalizujące je spotkanie centralne w Warszawie w dniach 10-13 września pod hasłem przewodnim „Dostępność na serio”. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów medialnych imprezy.

Tegoroczne finałowe spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik oraz Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a Konferencja ma szczególnie wyjątkowy wymiar z uwagi na jubileusz 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych. Każdego roku w konkursie IDOL wyróżnia ona osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla społeczności niewidomych. Z okazji jubileuszu rozszerzono konkurs na skalę międzynarodową, organizując konkurs IDOLA ŚWIATOWEGO, w którym wyłonieni zostaną laureaci z całego świata.

W ramach inicjatywy odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń w całym kraju. Na całość składają się aż cztery dni, w ramach których odbywają się prelekcje, panele dyskusyjne, wystawy technologiczne i organizacji pożytku publicznego, integracyjny koncert (w tym roku m.in. Andrzej Piaseczny i Viki Gabor), gry i konkursy dla uczestników, zwiedzanie muzeów, Msza Święta w intencji środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku oraz demonstracja osób z słabowidzących, niewidomych i ich otoczenia pod hasłem „My widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?”.

Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND cieszy się ogromną popularnością wśród mediów i przyciąga tysiące uczestników z zagranicy i z Polski. Od kilku lat  Patronat Honorowy nad konferencją obejmuje Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane przez Internet oraz tłumaczone symultanicznie na 12 języków. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: http://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xix-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2021/

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Związkowcy chcą więcej

Związkowcy chcą więcej

„Solidarność” domaga się, by ustawowa płaca minimalna wynosiła w roku 2022 więcej niż zakłada propozycja rządowa. Związkowcy motywują to m.in. inflacją.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko w sprawie podwyższenia ustawowej pensji minimalnej w roku 2022. W połowie roku rząd zaproponował, by płaca minimalna wzrosła o 200 zł i wynosiła od 1 stycznia przyszłego roku 3000 zł brutto. Na forum Rady Dialogu Społecznego, która skupia reprezentantów różnych sił społecznych, w tym związkowców oraz przedstawicieli biznesu, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie akceptacji tej propozycji.

Szefostwo największej polskiej centrali związkowej domaga się wyższej podwyżki niż ta proponowana przez rząd. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna powinna w roku 2022 wynosić 3100 zł brutto. Związkowcy motywują to z jednej strony inflacją, z drugiej natomiast prognozowanym przez ekonomistów sporym wzrostem gospodarczym. W swoim stanowisku napisali: „Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska (KE), jak i Narodowy Bank Polski (NBP), w swoich prognozach wskazują na znacznie wyższe od zakładanego w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 tempo wzrostu produktu krajowego brutto – na poziomie 5,2 proc. (KE) i 5,4 proc. (NBP). Zdaniem tych instytucji w 2022 r. wyższa będzie od zakładanej także inflacja. Ceny mają wzrosnąć o 3,1 proc. (KE) i 3,3 proc. (NBP)”. I dodają, że „wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą”.

Płacę minimalną zarabia około 13% ogółu osób zatrudnionych w polskiej gospodarce.

Nie będzie przymusu szczepień

Nie będzie przymusu szczepień

Na spotkaniu Rady Medycznej z rządem ustalono, że przymus szczepień raczej zniechęci niż zachęci Polaków do walki z wirusem. Może być za to możliwość przyjęcia trzeciej dawki szczepionki.

Jak informuje serwis PAP, na obecnym poziomie rozwoju pandemii ani rząd, ani Rada Medyczna nie planują na jesień kolejnego lockdownu – jeśli skala zakażeń wzrośnie, to wprowadzone zostaną znane nam już strefy żółte i czerwone, ale punktowo, w poszczególnych powiatach.

Rozmawiano na temat podawania trzeciej dawki szczepionki. Rada ma zarekomendować grupy, które miałaby ona objąć. Na pewno będą wśród nich osoby o obniżonej odporności oraz medycy. Poruszono także problem niedostatecznego wyszczepienia osób powyżej 90. roku życia. Ustalono, że trzeba ułatwić im ten proces, a zatem dostarczyć im szczepionkę do domów,

 

Górnicy z Bogdanki chcą renegocjacji funduszu płac

Górnicy z Bogdanki chcą renegocjacji funduszu płac

Związki zawodowe w LW „Bogdanka” S.A. po niespełna dwóch miesiącach od porozumienia płacowego, podpisanego 2 lipca 2021r, wystąpiły do zarządu spółki o renegocjacje funduszu płac. Żądania związkowe wynikają z większej niż zakładano inflacji, która była podstawą, od której liczono wartość ostatniej podwyżki, ale przede wszystkim z napiętej sytuacji społecznej w zakładzie.

Związkowcy od dawna zwracali uwagę na zbyt niskie płace wśród grupy pracowników o najniższych zarobkach na kopalni, głównie pracowników powierzchni. Domagali się ponadto poprawy warunków pracy w oddziałach przeróbki mechanicznej węgla i utrzymania ruchu kopalni, poprzez wprowadzenie dodatkowego urlopu zdrowotnego z tytułu pracy trzyzmianowej i pracy w szczególnych warunkach. Próby uregulowania tych spraw w ramach negocjacji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zakończyły się fiaskiem z powodu braku akceptacji przez stronę zarządu, uzasadnianą głownie wysokimi kosztami takich zmian. Po kilkukrotnych próbach skłonienia zarządu do rozmów o postulatach zgłaszanych przez związki zawodowe, załoga, w formie protestu, odmówiła pracy w sobotę, natomiast organizacje związkowe podjęły decyzję o wystąpieniu z żądaniem zwiększenia funduszu płac o koszt postulowanych zmian.

W piśmie skierowanym do zarządu z dn. 20.08.2021 związkowcy wnoszą o pilne rozpoczęcie rozmów do dnia 27.08.2021.

Podstawą powyższego wystąpienia jest sytuacja społeczna w naszym zakładzie oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inflacji, która wyniosła w lipcu 5%, co skutkuje realnym spadkiem siły nabywczej płac pracowników LW”Bogdanka” – uzasadniają swoje żądania. Dodatkowo od dłuższego czasu istnieje przekonanie o potrzebie wyższego wynagrodzenia, szczególnie na najniżej opłacanych stanowiskach pracy oraz szczególnie ciężkich, a więc w ścianach i przodkach – zwracają uwagę związkowcy. Powyższa regulacja musi skutkować zwiększeniem funduszu płac o koszt ustalonych zmian- postulują autorzy pisma.
Ostatnia podwyżka wyniosła 4,5% na stawkach zasadniczych, jednak po jej podpisaniu okazało się, że zarząd nie przewidział w funduszu płac kosztów zmian, o które domagali się związkowcy.