Ostrowski Wagon nie upadnie

Ostrowski Wagon nie upadnie

Upadające przedsiębiorstwo kupi i uratuje państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu.

Jak informuje Radio Poznan, taką decyzję podjął kaliski sąd, wybierając ofertę spółki Polski Tabor Szynowy z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Postanowienie musi się jeszcze uprawomocnić, ale Agencja już ma zaplanowane wielomilionowe inwestycje. Do transakcji i przejęcia majątku ma dojść jeszcze w tym roku. Majątek wyceniony został na prawie 37 mln zł. Nowy właściciel planuje wzrost zatrudnienia do 500 osób, a docelowo chce przyjąć kolejnych tysiąc pracowników.

Fabryka Wagon była niegdyś wizytówką Ostrowa Wielkopolskiego. W swoim najlepszym okresie zatrudniała kilkanaście tysięcy osób. Od wielu lat zmaga się jednak z kłopotami. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu toczy się proces byłych właścicieli fabryki, oskarżonych o wyprowadzenie 20 mln złotych.

Pierwszy wagon kolejowy z linii produkcyjnej ostrowskiego zakładu zjechał dokładnie 100 lat temu. Ostrowski Wagon zawsze specjalizował się w budowie wagonów towarowych. Wyprodukował około 20 tysięcy węglarek, 19 tysięcy specjalistycznych wagonów do przewozu zboża, a także 12 tysięcy wagonów-chłodni.

W połowie lat 90. EKK Wagon został sprywatyzowany, a część udziałów trafiła w ręce pracowników. W kolejnych dekadach problemy spółki zaczęły narastać. Zwalniano kolejne osoby i pojawiły się długi. W 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości EKK Wagon. Nastąpiło to kilka miesięcy temu. Potem pojawił się syndyk. Teraz Wagon jest juz na lepszej drodze.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Dopłaty dla rolników szkodzą środowisku i planecie?

Dopłaty dla rolników szkodzą środowisku i planecie?

Prawie pół biliona dolarów rocznego wsparcia rolnictwa w skali globu szkodzi zdrowiu ludzi, klimatowi i prowadzi do nierówności, jak wynika z badań ONZ.

Jak informuje portal The Guardian, według ONZ takie wsparcie dla rolnictwa szkodzi zdrowiu ludzkości, napędza kryzys klimatyczny, niszczy przyrodę i prowadzi do nierówności poprzez wykluczenie drobnych rolników, z których wielu to kobiety. Raport stwierdza, że największe źródła emisji gazów cieplarnianych, takie jak produkcja wołowiny i mleka, otrzymały największe dotacje. Są one często produkowane przez duże uprzemysłowione grupy, najlepiej przygotowane do uzyskania dotacji.

Jeśli nie nastąpią reformy, poziom subsydiów ma wzrosnąć do 1,8 biliona dolarów rocznie do 2030 r., co jeszcze bardziej zaszkodzi dobrostanowi ludzi i pogorszy kryzys ekologiczny, jak podała ONZ. Według analizy, wsparcie dla „przeskalowanego” przemysłu mięsnego i mleczarskiego w bogatych krajach musi zostać zmniejszone, a dotacje na zakup nawozów chemicznych i pestycydów muszą zmaleć w krajach o niższych dochodach.

W raporcie opublikowanym przed szczytem ONZ ds. systemów żywnościowych, planowanym na 23 września, stwierdzono, że przeznaczenie dotacji na korzystne działania może zmienić reguły gry i pomóc w walce z ubóstwem, zlikwidowaniu głodu, niedoborami odżywiania, zmniejszeniu skali zmian klimatycznych i przywróceniu dobrostanu przyrody. Dobre wykorzystanie pieniędzy publicznych może obejmować wspieranie uprawy  żywności ekologicznej, poprawę stanu środowiska i wspieranie drobnych rolników.

Liczne analizy w ostatnich latach wykazały, że światowy system żywnościowy jest wadliwy. W 2020 roku ponad 800 milionów ludzi doświadczało chronicznego głodu, a 3 miliardów ludzi nie stać na zdrową dietę, podczas gdy 2 miliardy ludzi cierpią na otyłość lub nadwagę. Jedna trzecia żywności jest marnowana. Całkowite szkody oszacowano na 12 bilionów dolarów rocznie – więcej niż wartość wyprodukowanej żywności.

Potrzeba mieszkań w Holandii

Potrzeba mieszkań w Holandii

Zapotrzebowanie na mieszkania nie było tak duże w Holandii od II wojny światowej, twierdzą organizatorzy protestu przeciwko niedoborowi mieszkań. Demonstracja w tej sprawie odbyła się w Amsterdamie i zgromadziła 10 tysięcy osób wezwanych przez ponad 200 organizacji.

Ostatni raz mieszkańcy Holandii demonstrowali przeciwko niedoborowi mieszkań w kraju w latach osiemdziesiątych. Ceny domów gwałtownie rosną, a lista oczekujących na mieszkania socjalne wydłuża się od lat. Według eksperta rynku mieszkaniowego w Holandii brakuje około 300 tys. mieszkań.

Setki tysięcy osób od lat znajdują się na liście oczekujących, ceny domów poszybowały w górę jak rakieta, a liczba bezdomnych podwoiła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat – powiedzieli organizatorzy protestu pismu „Financial Times”. Oskarżają rząd o brak prospołecznej polityki mieszkaniowej, niewielką skalę budownictwa publicznego oraz brak przeciwdziałania grasowaniu bogatych funduszy spekulacyjnych na rynku mieszkaniowym. W ostatnich latach nieruchomości mieszkalne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów lokowania kapitału przez zamożne osoby i firmy.

Kolejna demonstracja ma się odbyć w Rotterdamie 17 października.

Zasada pierwszeństwa pieszych działa

Zasada pierwszeństwa pieszych działa

Jak podaje portal brd24.pl, zmiany przepisów dotyczące pierwszeństwa pieszych znacząco poprawiły bezpieczeństwo na przejściach. Dane gromadzone przez policję i opublikowane przez portal wyraźnie pokazują spadek zabitych na przejściach. Zginęło 30 procent mniej pieszych niż w 2019 r., co wynika w głównej mierze z bezpieczniejszej jazdy kierowców, którzy spowodowali mniej wypadków śmiertelnych. Liczba wypadków na przejściach spadła o 20 procent, a to wszystko w zaledwie trzy miesiące po wejściu w życie nowych przepisów.

Portal oparł swoją analizę na danych, które udostępniła mu Komenda Główna Policji. Okres, którego dotyczą dane to 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., a więc trzy miesiące obowiązywania nowych przepisów. Jak podaje redakcja, w analizie wzięto pod uwagę obecny rok, a także przede wszystkim rok 2019. Zeszły rok nie jest reprezentatywny z powodu pandemii, która znacząco wpłynęła na mobilność Polaków. Badania nawiązują do zmian, które weszły w życie 1 czerwca tego roku i przyznały pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Do tej pory piesi mieli pierwszeństwo tylko w momencie przebywania na pasach.

Brd24.pl wskazuje, że w trakcie trzech wakacyjnych miesięcy tego roku zginęło 30% mniej pieszych niż w analogicznym okresie roku 2019. Ponadto 20 procent mniej pieszych zostało rannych, a liczba samych wypadków także zmniejszyła się o 20 procent. Patrząc na dokładne dane przytaczane przez portal, w tym roku, w ciągu trzech analizowanych miesięcy, na przejściach zginęło 28 osób. W 2019 r. takich przypadków było aż 41. Natomiast w tym roku rannych zostało 416 osób w stosunku do 508 osób dwa lata temu.