Niepełnosprawność w przyszłości – włączenie i upodmiotowienie 

·

Niepełnosprawność w przyszłości – włączenie i upodmiotowienie 

·
„Chcemy praw, nie łaski”, „Nikt nie może zostać z tyłu” i „Nic o nas bez nas”. Te trzy hasła są kluczowe, jeśli chodzi o przyszłość osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Kluczowe jest bowiem stworzenie takiego systemu, który nie tylko pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby tej grupy, ale także da jej przedstawicielom możliwość realizacji praw człowieka i obywatela.
komentarzy