Pacjenci bez dostępu 

·

Pacjenci bez dostępu 

·
Wydłużające się kolejki do specjalistów, których brak poza wielkimi ośrodkami, niedostępność architektoniczna, a także wykluczenie transportowe – wszystkie te zjawiska prowadzą do mniejszej dostępności ochrony zdrowia.
komentarzy