Podziemny świat plebejskich dóbr wspólnych 

·

Podziemny świat plebejskich dóbr wspólnych 

·
Jednym z najważniejszych powodów fiaska lewicowych projektów w wieku XX było nazbyt paternalizujące i autorytarne podejście ruchów politycznych do ludu. Obecnie kryzys państwowego socjalizmu w jego rozmaitych odsłonach i trwająca od 40 lat hegemonia neoliberalizmu zwracają naszą uwagę na przejawy oddolnych plebejskich światów solidarności i współpracy. Czego możemy się od nich nauczyć?
komentarzy