Wyzysk do kontroli

Wyzysk do kontroli

Będzie kontrola w Papaya Films? Organizacja Łączy Nas Wiele złożyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Mogło dojść do narażenia zdrowia pracowników.

Narażenie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek zmuszania do wykonywania pracy podczas choroby, rażące naruszenia praw pracowniczych, nielegalne zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, niewypłacanie wynagrodzeń – to tylko część długiej listy naruszeń, których mogło dopuścić się Papaya Films. Stowarzyszenie Łączy Nas Wiele złożyło w tej sprawie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Zachęcają również pracowników do działania i deklarują wsparcie w założeniu związku zawodowego.

Po emisji najnowszego klipu zrealizowanego przez Papaya Films na potrzeby kampanii McDonald’s z udziałem Maty i nagłośnieniu sprawy przez aktywistę Jana Śpiewaka, media obiegły informacje o warunkach pracy w studiu produkcyjnym.

Kilkudziesięciu pracowników Papaya Films zwróciło uwagę na warunki pracy i płacy przypominające do złudzenia te z XIX-wiecznych fabryk. – Wszystko wskazuje na to, że znane studio filmowe z pracy za darmo, nielimitowanego czasu pracy i uporczywego łamania praw pracowniczych stworzyło model, w oparciu o który prowadzi swój biznes. Realizowanie teledysków po zaniżonych stawkach i czerpanie zysków z wyzysku pracowników musi się skończyć – mówi Maciej Łapski, przewodniczący Łączy Nas Wiele. – Zwróciliśmy się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie przekrojowej kontroli w Papaya Films. W przypadku stwierdzenia naruszeń praw pracowniczych, inspekcja może ukarać pracodawcę, a także wysunąć powództwo o udowodnienie istnienia stosunku pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na śmieciówkach.

– Jednocześnie chcemy pomóc pracowników walczyć o swoje prawa tu i teraz, bo wiemy, jaką moc mają związki zawodowe – tam, gdzie działają, płace i warunki pracy są lepsze, a pracodawca nie może pozwolić sobie na lekceważenie pracowników i przykładowo choćby na zmuszanie do pracy w trakcie choroby. Po złożeniu skargi otrzymaliśmy również pierwsze wiadomości od pracowników z innych firm z branży firmowej, którzy chcieliby dołączyć do związku zawodowego. Branża filmowa wymaga ucywilizowania. To skandal, że za pięknie zrealizowanymi produkcjami chowają się ludzkie dramaty.

Jak czytamy w skardze Łączy Nas Wiele „istnieje uzasadnione podejrzenie, iż działania pracodawcy spełniają znamiona czynów zabronionych (art. 218 i 220 Kodeksu Karnego). Chodzi o rażące naruszenie praw pracowniczych i narażanie pracowników na utratę zdrowia.

Publikujemy listę wymienionych w skardze naruszeń, których mogło dopuścić się Papaya Films:

1. Nielegalne zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków pracy właściwych dla istnienia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, co stanowi naruszenie art. 22 §12 Kodeksu Pracy.

2. Częste przypadki niewypłacania wynagrodzenia (w ogóle!), nierespektowania prawa pracownika do zapłaty za wykonywaną pracę. Zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy, terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia należy do jednych z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Relacje pracowników wskazują, że pracodawca mógł z pracy za darmo stworzyć model biznesowy, w oparciu o który funkcjonuje cała firma.

3. Nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy (art. 129 i 131 Kodeksu Pracy) – regularna praca po 16-18 h dziennie, dochodząca nawet do 22-23 h.

4. Naruszenie prawa do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 132 i 133 Kodeksu Pracy).

5. Brak zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 Kodeksu Pracy).

6. Brak dodatku za pracę w porze nocnej (art. 1518 Kodeksu Pracy).

7. Stosowanie mobbingu (art. 943 Kodeksu Pracy) – nieustanne telefony (również w ciągu nocy), stan ciągłego napięcia, ingerowanie w prywatne życie pracowników, wylewanie frustracji na pracowników, uporczywe nękanie, w konsekwencji uszczerbki na zdrowiu psychicznym i fizycznym pracowników.

8. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 183a Kodeksu Pracy) prowadzące m.in. do odmowy nawiązania przez pracodawcę stosunku pracy (art. 183b Kodeksu Pracy). Pracownicy wskazują, że pracodawca często wymagał posiadania prywatnego sprzętu firmy Apple, którego będą używać do wykonywania obowiązków pracowniczych, jako warunku umożliwiającego podjęcie pracy w firmie. Pracownicy zwracali uwagę, że pracodawca zwracał uwagę nawet na to, jakim jeżdżą autem.

9. Nieskończone przedłużanie okresu próbnego, który zgodnie z prawem pracy nie może przekraczać 3 miesięcy (art. 25 § 2 Kodeksu Pracy).

10. Zmuszanie do pracy chorych pracowników, co stanowi naruszenie m.in. art. 94 oraz przepisów Działu Dziesiątego Kodeksu Pracy dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Zatrudnienie w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy – w związku z tym Papaya Films mogło pozbawić pracowników szeregu uprawnień pracowniczych (m.in. także prawa do urlopu, czy uprawnień związanych z rodzicielstwem) i tym samym dopuścić się rażących naruszeń w tym zakresie.

Więcej informacji o Łączy Nas Wiele można znaleźć na laczynaswiele.pl.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ubywa nas

Ubywa nas

W pierwszym półroczu liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o kolejne prawie 103 tys. osób. W porównaniu z tym samym okresem 2020 r. zwiększyła się śmiertelność, a zmniejszyła liczba urodzeń. To skutki pandemii. Jej wpływ na zmiany demograficzne będzie znaczący przez najbliższych kilkanaście lat.

GUS przedstawił informacje na temat liczby ludności w Polsce w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Zmalała liczba ludności, i to o prawie 102,8 tys. osób. Dzieje się tak, ponieważ liczba zgonów jest znacząco wyższa (270 tys. osób) niż urodzeń (166 tys. niemowląt).

Niestety cały zeszły rok okazał się trudny ze względu na pandemię. Zmarło 477 tys. osób. Po całym roku ubyło 32 osoby na każde 10 tys. mieszkańców. Jeśli czwarta fala COVID-19 będzie równie dramatyczna jak poprzednie, może okazać się, że 2021 r. liczba mieszkańców zmniejszy się najbardziej od dziewięciu lat.

Pandemia COVID-19 spowodowała nie tylko wzrost umieralności, ale także pogorszenie stanu zdrowia Polaków. W zeszłym roku spadła przeciętna długość życia mieszkańców Polski o 1,4 roku. Tak duży spadek długości trwania życia nie był notowany dotąd w powojennej historii Polski. Jest to też jeden z najbardziej niekorzystnych wskaźników w Europie. Większy spadek nastąpił jedynie w Hiszpanii i Bułgarii.

 

Sprawiedliwość dla pocztowców

Sprawiedliwość dla pocztowców

Pocztowcy ze Związków Zawodowych Pracowników Poczty Polskiej protestowali dzisiaj w dniu święta Poczty Polskiej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. Pikietowali również pod Centralą Poczty Polskiej SA w Warszawie.

Jak informuje na swojej stronie OPZZ, sytuacja pocztowców jest dramatyczna – aż 60 proc. z nich ma zarobki na poziomie najniższej krajowej. Okazuje się, że płaca minimalna w Poczcie Polskiej tylko pozornie jest równa krajowej (2800 zł). Do faktycznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 2600 zł, dolicza się premię w wysokości 223 zł. W ten sposób osiąga się wymagane ustawowe minimum. Z perspektywy pracowników jest to demotywujące.

O fatalnych zarobkach i złej kondycji PP związkowcy przypomnieli w dniu święta Poczty Polskiej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych Warszawie.

Dlaczego przyszliśmy do właściciela? Bo ma olbrzymi wpływ na kształt rynku pocztowego i sytuację prawną Poczty Polskiej – wyjaśniał Sławomir Redmer, przewodniczący ZZ Pracowników Poczty Polskiej.

Prawo pocztowe stawia firmę w absurdalnej sytuacji. PP jest operatorem wyznaczonym na okres 10 lat, od 2015 r. do 2025 r. Musi świadczyć usługi powszechne, ale też utrzymywać całą sieć pocztową (70 proc. urzędów przynosi straty, które powinno pokrywać państwo).

Od dnia obowiązywania ustawy ponosimy olbrzymie straty i notujemy ogromny deficyt w usługach powszechnych. Powinniśmy więc korzystać z funduszu kompensacyjnego – mówił Sławomir Redmer.

Fundusz kompensacyjnego to fundusz, na który wszyscy uczestnicy rynku pocztowego wpłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do obrotów i dochodów. Został stworzony, by pokrywać straty generowane przez usługi powszechne. Głównym wpłacającym jest Poczta Polska, największy i dominujący podmiot na rynku.

Na przykład w 2013 r. firma wykazała stratę w wysokości 10 mln zł. Do dzisiaj nie dostaliśmy ani złotówki z funduszu kompensacyjnego. To absurd, że państwo polskie nakłada na nas zobowiązania, musimy świadczyć usługi powszechne, musimy utrzymywać nierentowną sieć, ale nikogo już nie interesuje, w jaki sposób firma poradzi sobie na rynku – mówił ze smutkiem przewodniczący ZZ PPP. – Dzisiaj mamy sytuację absolutnie dramatyczną. Firma zwolniła w ciągu 10 miesięcy ok. 6 tys. pracowników. – Pokażcie firmę, która dokonała zwolnień w takiej skali? Owszem, był program dobrowolnych odejść, ale były też grupowe zwolnienia. Mamy poważne obawy związane z porozumieniem, które drugi związek reprezentatywny podpisał z zarządem. Podczas negocjacji z pracodawcą dowiedzieliśmy się bowiem, że nie ma pieniędzy na to, by podnieść pensje do wysokości minimalnej 3010 zł. Jesteśmy tym przerażeni.

Delegacja związkowców została przyjęta w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie przekazała petycję podpisaną przez kilkadziesiąt tysięcy pracowników.

Nie chcą pracować w niedziele

Nie chcą pracować w niedziele

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność zapowiada manifestację przeciwko pracy w niehandlowe niedziele.

Manifestacja w „Obronie wolnych niedziel, godnej pracy i płacy” odbędzie się 4 listopada pod Polską Organizacją Dystrybucji i Handlu.

Pokażmy swoje niezadowolenie i determinację, mówiąc „nie” przymuszaniu do pracy w niedziele niehandlowe, broniąc godnych warunków pracy, w tym prawa do godziwego wynagrodzenia oraz poszanowania prawa do godnego wypoczynku w niedzielę – piszą organizatorzy manifestacji, czyli Krajowa Sekcja Handlu NSZZ Solidarność i Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy JPM Polska.

Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Alejach Ujazdowskich, następnie przejdzie pod ambasady francuską oraz niemiecką. Wszędzie wręczone zostaną petycje dotyczące głównych haseł protestu.

Kilka tygodni temu działające w sieci związki zawodowe poinformowały, że w związku z brakiem konsultacji z zatrudnionymi odnośnie przejścia sklepów pod szyld placówek pocztowych coraz więcej pracowników postanawia odejść.

– Sklepy są coraz dłużej otwarte, do 22:00, do 23:00, do 23:30. Dodatkowo otrzymaliśmy otwarte niedziele. Kierownicy sklepów rozkładają ręce, bo nie mają pełnych obsad w ostatni dzień tygodnia. Co chwilę do związku spływają informację o kolejnych osobach, które wypowiadają umowy z powodu zbyt dużej ilości pracy – wyjaśniał w rozmowie z PulsHr.pl, Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska.