Nie zapomnimy o śmierci pracownika Amazona

Nie zapomnimy o śmierci pracownika Amazona

16 grudnia przed siedzibą prokuratury w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa Inicjatywy Pracowniczej. Związek zawodowy żąda prowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci pracownika Amazona Dariusza Dziamskiego.

Jak informują związkowcy, 6 września na terenie magazynu Amazon mieszczącego się pod Poznaniem zmarł jeden z długoletnich pracowników magazynu, Dariusz Dziamski.
Przez ostanie dwa miesiące sprawą „zajmowała się” prokuratura. Śledztwo zostało jednak umorzone. Zarzucamy prokuraturze niewyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim nie przesłuchano żadnych świadków strony pokrzywdzonej. Nie przeprowadzono żadnej rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem związkówzawodowych. Nie zlecono rzetelnego pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku, na którym pracował mój mąż Dariusz Dziamski.– mówi Beata Dziamska. Prokuratura zlekceważyła te możliwości mimo licznych doniesień medialnych opisujących kontekst śmierci pracownika oraz związane z nim, bezprawne wyrzucenie z pracy M. Malinowskiej.

Od wielu lat OZZ Inicjatywa Pracownicza zarzuca Amazonowi narażanie
pracowników na utratę zdrowia i życia z powodu niewłaściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. Ocena nie uwzględnia pomiaru wydatku energetycznego wykonanego metodą, którą zaleciła w Amazon Państwowa Inspekcja Pracy. Badanie wydatku energetycznego pokazuje rzeczywiste zmęczenie i wysiłek pracownika wkładany w wykonanie danej czynności i ma kolosalne znaczenie dla zachowania odpowiednich
warunków BHP. Metoda stosowana przez Amazon polega jedynie na
szacowaniu poziomu wydatku energetycznego, a nie na jego pomiarze, co
naraża zdrowie, a nawet życie pracowników – mówi pełnomocnik OZZ
Inicjatywa Pracownicza Piotr Krzyżaniak.

Dariusz wielokrotnie skarżył się kierownictwu na zmęczenie pracą oraz
niewystarczającą liczbę pracowników skierowaną do wykonywania jego
pracy. Zwykle było to kilka osób. W okresie poprzedzającym śmierć
Dariusza, wykonywał swoją pracę sam, co mogło spowodować znaczne
przeciążenie organizmu.

Piotr Krzyżaniak zwraca uwagę na drugą bardzo ważną kwestię – Nie
zgadzamy się także ze stosowaną przez pracodawców, uproszczoną,
definicję wypadku przy pracy, która odrzuca zależność między stanem
zdrowia pracownika a warunkami pracy. Długotrwałe (trwające np. kilka
dni) przemęczenie pracowników wynikające z przekraczania przepisanych
prawem norm wydatku energetycznego może stać się bezpośrednią
przyczyną wypadku przy pracy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Związki w końcu w TVN-ie

Związki w końcu w TVN-ie

Po miesiącach starań w TVN powstał pierwszy związek zawodowy, zrzeszający na razie dwadzieścia osób.

Jak informuje portal Wirtualne Media, w stacji powstała struktura Związkowej Alternatywy. Stało się tak po kilku miesiącach starań. – Duża jest w tym zasługa tego, iż w TVN pojawiło się znacznie więcej umów etatowych, niż było rok temu. Dzięki temu mieliśmy do kogo się odwołać przy tworzeniu związku – powiedział lider Związkowej Alternatywy, Piotr Szumlewicz.

Przewodniczącym struktur Związkowej Alternatywy w TVN został montażysta Tomasz Ozimkiewicz. Do organizacji zapisało się na razie prawie 20 osób, przy czym zgłaszają się kolejne zainteresowane członkostwem.

Związkowa Alternatywa koncentruje się teraz na tym, by podobne oddziały swojej organizacji utworzyć również w Polsacie i Telewizji Polskiej.

Idą podwyżki płac? Nie wszędzie

Idą podwyżki płac? Nie wszędzie

Niemal co druga badana firma (48 proc.) planuje podwyżki w pierwszym półroczu 2022 roku. Wskazują na to wyniki 44. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. Maleje także liczba firm zatrudniających za kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.

Jak informuje portal pulshr.pl, jest to rekordowy wynik w historii badania prowadzonego przez Instytut Badawczy Ranstad. Ponad połowa pracodawców, którzy zamierzają podnieść płace, deklaruje wzrosty wynagrodzeń na poziomie od 2 do 7 proc. Podwyżki mają nastąpić w prywatnych firmach z branż takich jak magazynowanie, transport, łączność, finanse i ubezpieczenia.

To rekordowy wynik – w historii badania tylko raz odnotowano taki sam poziom. Było to tuż przed pandemią, na początku 2020 roku. To także rekordowy wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Odsetek firm planujących podwyżki zwiększył się o 27 punktów proc.

Powodem podwyżek płac mogą być wyzwania związane z zapełnieniem wakatów w firmach. Po raz pierwszy od dwóch lat do ponad 30 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie załóg w ciągu półrocza. Najczęściej zatrudnienie nowych pracowników planują firmy z sektora transportu i logistyki oraz przemysłu. W obu przypadkach ten odsetek sięga niemal 40 proc. Kolejne w zestawieniu są przedsiębiorstwa budowlane oraz firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (po 34 proc.).

Gotowi do strajku

Gotowi do strajku

Kolejne zakłady wchodzące w skład TI Poland przeprowadzają referenda strajkowe.

3.12.2021 r. komisja skrutacyjna przeliczyła głosy, które pracownicy TI Poland z zakładu w Wieprzu oddali w referendum strajkowym przeprowadzonym przez związki zawodowe.

W referendum wzięła udział ponad połowa uprawnionych do głosowania, co stanowi, że wynik referendum jest wiążący. W wyniku głosowania 97,08 % pracowników opowiedziało się za strajkiem jeśli pracodawca nie zagwarantuje godnej podwyżki płac. Pracownicy zakładu w Wieprzu zadecydowali! Teraz kolej na inne zakłady! Komitet strajkowy będzie w osobnych komunikatach informował o datach przeprowadzenia referendum w poszczególnych zakładach. Jak widać po wynikach referendum, załoga jest zwarta i zdeterminowana aby walczyć o godne płace w Spółce. Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych zakładów również pokażą, iż tylko działając razem możemy odnieść sukces – piszą związkowcy z TI Poland.

Dziś poseł Nowej Lewicy Maciej Konieczny poinformował na twitterze, że przebywa właśnie w Wapienicy, gdzie trwa referendum strajkowe w kolejnym zakładzie należącym do spółki TI Poland. Pensje w firmie odbiegają na minus od tych w innych firmach branży automotive. Pracownicy popierają strajk. Pracodawca próbuje utrudniać głosowanie – informuje poseł.