Solidarni ze zwolnionym związkowcem

Solidarni ze zwolnionym związkowcem

17 grudnia kilkudziesięciu aktywistów okupowało jeden z warszawskich oddziałów mBanku. Żądali przywrócenia do pracy Mariusza Ławnika, który został zwolniony dyscyplinarnie za założenie związku zawodowego w firmie.

Jak informuje portal wyborcza.biz, we wrześniu w mBanku powstał bowiem Niezależny Związek Zawodowy Pracowników mBank SA, Mariusz Ławnik zaś został jego przewodniczącym. Dwa miesiące później mBank zwolnił go dyscyplinarnie, czyli bez okresu wypowiedzenia i odprawy, z wyłącznej winy pracownika. Jedyną przewiną pracownika było… poinformowanie innych zatrudnionych, że związek powstał.

W piątek tuż przed południem do głównej siedziby mBanku w Warszawie przy ulicy Prostej weszła grupa kilkudziesięciu osób. Rozpoczęła okupację placówki, siadając w holu na podłodze. Wśród okupujących byli: Piotr Ikonowicz, działacz miejski Jan Śpiewak, przedstawiciele i przedstawicielki Inicjatywy Pracowniczej, związku zawodowego Konfederacja Pracy oraz Nowej Lewicy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie zapomnimy o śmierci pracownika Amazona

Nie zapomnimy o śmierci pracownika Amazona

16 grudnia przed siedzibą prokuratury w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa Inicjatywy Pracowniczej. Związek zawodowy żąda prowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci pracownika Amazona Dariusza Dziamskiego.

Jak informują związkowcy, 6 września na terenie magazynu Amazon mieszczącego się pod Poznaniem zmarł jeden z długoletnich pracowników magazynu, Dariusz Dziamski.
Przez ostanie dwa miesiące sprawą „zajmowała się” prokuratura. Śledztwo zostało jednak umorzone. Zarzucamy prokuraturze niewyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim nie przesłuchano żadnych świadków strony pokrzywdzonej. Nie przeprowadzono żadnej rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem związkówzawodowych. Nie zlecono rzetelnego pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku, na którym pracował mój mąż Dariusz Dziamski.– mówi Beata Dziamska. Prokuratura zlekceważyła te możliwości mimo licznych doniesień medialnych opisujących kontekst śmierci pracownika oraz związane z nim, bezprawne wyrzucenie z pracy M. Malinowskiej.

Od wielu lat OZZ Inicjatywa Pracownicza zarzuca Amazonowi narażanie
pracowników na utratę zdrowia i życia z powodu niewłaściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. Ocena nie uwzględnia pomiaru wydatku energetycznego wykonanego metodą, którą zaleciła w Amazon Państwowa Inspekcja Pracy. Badanie wydatku energetycznego pokazuje rzeczywiste zmęczenie i wysiłek pracownika wkładany w wykonanie danej czynności i ma kolosalne znaczenie dla zachowania odpowiednich
warunków BHP. Metoda stosowana przez Amazon polega jedynie na
szacowaniu poziomu wydatku energetycznego, a nie na jego pomiarze, co
naraża zdrowie, a nawet życie pracowników – mówi pełnomocnik OZZ
Inicjatywa Pracownicza Piotr Krzyżaniak.

Dariusz wielokrotnie skarżył się kierownictwu na zmęczenie pracą oraz
niewystarczającą liczbę pracowników skierowaną do wykonywania jego
pracy. Zwykle było to kilka osób. W okresie poprzedzającym śmierć
Dariusza, wykonywał swoją pracę sam, co mogło spowodować znaczne
przeciążenie organizmu.

Piotr Krzyżaniak zwraca uwagę na drugą bardzo ważną kwestię – Nie
zgadzamy się także ze stosowaną przez pracodawców, uproszczoną,
definicję wypadku przy pracy, która odrzuca zależność między stanem
zdrowia pracownika a warunkami pracy. Długotrwałe (trwające np. kilka
dni) przemęczenie pracowników wynikające z przekraczania przepisanych
prawem norm wydatku energetycznego może stać się bezpośrednią
przyczyną wypadku przy pracy.

Związki w końcu w TVN-ie

Związki w końcu w TVN-ie

Po miesiącach starań w TVN powstał pierwszy związek zawodowy, zrzeszający na razie dwadzieścia osób.

Jak informuje portal Wirtualne Media, w stacji powstała struktura Związkowej Alternatywy. Stało się tak po kilku miesiącach starań. – Duża jest w tym zasługa tego, iż w TVN pojawiło się znacznie więcej umów etatowych, niż było rok temu. Dzięki temu mieliśmy do kogo się odwołać przy tworzeniu związku – powiedział lider Związkowej Alternatywy, Piotr Szumlewicz.

Przewodniczącym struktur Związkowej Alternatywy w TVN został montażysta Tomasz Ozimkiewicz. Do organizacji zapisało się na razie prawie 20 osób, przy czym zgłaszają się kolejne zainteresowane członkostwem.

Związkowa Alternatywa koncentruje się teraz na tym, by podobne oddziały swojej organizacji utworzyć również w Polsacie i Telewizji Polskiej.

Idą podwyżki płac? Nie wszędzie

Idą podwyżki płac? Nie wszędzie

Niemal co druga badana firma (48 proc.) planuje podwyżki w pierwszym półroczu 2022 roku. Wskazują na to wyniki 44. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. Maleje także liczba firm zatrudniających za kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.

Jak informuje portal pulshr.pl, jest to rekordowy wynik w historii badania prowadzonego przez Instytut Badawczy Ranstad. Ponad połowa pracodawców, którzy zamierzają podnieść płace, deklaruje wzrosty wynagrodzeń na poziomie od 2 do 7 proc. Podwyżki mają nastąpić w prywatnych firmach z branż takich jak magazynowanie, transport, łączność, finanse i ubezpieczenia.

To rekordowy wynik – w historii badania tylko raz odnotowano taki sam poziom. Było to tuż przed pandemią, na początku 2020 roku. To także rekordowy wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Odsetek firm planujących podwyżki zwiększył się o 27 punktów proc.

Powodem podwyżek płac mogą być wyzwania związane z zapełnieniem wakatów w firmach. Po raz pierwszy od dwóch lat do ponad 30 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie załóg w ciągu półrocza. Najczęściej zatrudnienie nowych pracowników planują firmy z sektora transportu i logistyki oraz przemysłu. W obu przypadkach ten odsetek sięga niemal 40 proc. Kolejne w zestawieniu są przedsiębiorstwa budowlane oraz firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (po 34 proc.).