Bezludna „ziemia obiecana” 

·

Bezludna „ziemia obiecana” 

·
Dzięki licznym badaniom coraz lepiej rozumiemy, w jaki sposób legitymizowano w Polsce wolnorynkowe przemiany. Na przykład jaką rolę odgrywali w tym procesie akademiccy specjaliści, którzy równie chętnie, co bezpodstawnie snuli wywody o „cywilizacyjnej niekompetencji” rzesz ludzi doświadczających strukturalnego bezrobocia czy zmuszonych utrzymywać się z bardzo niskich dochodów.
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy