Kraj (wciąż) śmieciowej pracy 

·

Kraj (wciąż) śmieciowej pracy 

·
Choć za część dynamiki wzrostu wykorzystania śmieciowego zatrudnienia odpowiadają szersze trendy gospodarcze, to jednak fundamentalną rolę odegrała w tym polityka państwa, które dopuściło lub wręcz stymulowało rozwój zatrudnienia śmieciowego.
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy