Krótka historia dewastacji – rozmowa z dr. hab. Pawłem Soroką 

Z dr. hab. Pawłem Soroką rozmawia ·

Krótka historia dewastacji – rozmowa z dr. hab. Pawłem Soroką 

Z dr. hab. Pawłem Soroką rozmawia ·

(ur. 1981) – działaczka społeczna, etnografka i nauczycielka. Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007, praca magisterska pt. „Kobieta w kulturze japońskiej”). Fascynuje się polskimi miastami jako organizmami i fotografuje je z różnych perspektyw i z różnymi efektami. Zdeklarowana feministka, łącząca walkę o prawa kobiet z perspektywą klasową. Mieszka w Zawierciu. W roku 2018 wydała książkę „Ziemia jałowa. Opowieść o Zagłębiu”.

Od kosztów gospodarczych w nie mniejszym stopniu istotne były koszty społeczne – jakie straty ponieśli ludzie i jak to wpłynęło na zaspokojenie ich potrzeb.
Dział
Wywiady
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy
Przeczytaj poprzednie