O Polskę bez dysproporcji. Eugeniusza Kwiatkowskiego program przezwyciężenia słabości społeczno-gospodarczej 

O Polskę bez dysproporcji. Eugeniusza Kwiatkowskiego program przezwyciężenia słabości społeczno-gospodarczej 

Problematu polskiego nie rozwiązuje umożliwienie kapitalizacji i narastania dobrobytu wśród nielicznych, najwyższych klas posiadających; wysiłek ten musi się skierować w stronę chłopa polskiego i w szerokie rzesze pracujące, gdyż tu leżą nie tylko wszystkie żywotne siły państwa, ale równocześnie i najbardziej istotne warunki rozwoju całej produkcji.
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy