Przemysł i państwo 

·

Przemysł i państwo 

·
Wolny rynek, wbrew temu, co twierdzą jego apologeci, wydaje się raczej sprzyjać reprodukcji peryferyjnej pozycji niż nadganianiu strat i konwergencji gospodarczej z krajami wysokouprzemysłowionymi.
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy