Współczesne problemy i wyzwania rozwoju przemysłu w Polsce 

Współczesne problemy i wyzwania rozwoju przemysłu w Polsce 

W państwie polskim doszło do jednej z najgłębszych dezindustrializacji w historii powojennej Europy. Przy braku polityki proprzemysłowej w początkowym okresie transformacji, likwidacji lub upadkowi uległy nie tylko kapitało- i generalnie zasobochłonne branże przemysłu ciężkiego, ale także dziedziny stosunkowo technologicznie zaawansowane u schyłku lat 80. ubiegłego wieku, jak np. przemysł precyzyjny i farmaceutyczny.
Z numeru
Nowy Obywatel 37(88) / Zima 2021 " alt="">
komentarzy