W Hucie Pokój doczekali podwyżek, ale liczyli na więcej

W Hucie Pokój doczekali podwyżek, ale liczyli na więcej

O 270 zł brutto wzrosną pensje pracowników Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Hutnicy nie są z podwyżki specjalnie zadowoleni.

Jak informuje śląsko-dąbrowska „Solidarność”, na kwiecień pracodawca zaplanował indywidualne przeszeregowania dla części osób. Mają one dotyczyć tych pracowników, których wynagrodzenia są niewiele wyższe od płacy minimalnej.

Huta Pokój należy do Węglokoksu, która produkuje m.in. konstrukcje stalowe, kształtowniki i profile zimnowalcowane.

Dobrze, że zarobki wreszcie wzrosły, ale liczyliśmy na zdecydowanie więcej niż 270 zł brutto. Ostatnią zbiorową podwyżkę płac w hucie mieliśmy w 2019 roku. Przez trzy lata nasze stawki zasadnicze stały w miejscu i trudno będzie to teraz nadrobić – mówi Joachim Kuchta, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Skarga w sprawie Turowa wycofana

Skarga w sprawie Turowa wycofana

W czwartek 3 lutego przekazano stronie czeskiej odpowiednie środki: 35 mln euro plus 10 mln euro ze strony PGE. W ślad za tym Republika Czeska wycofała swoją skargę do instytucji europejskich.

O sprawie poinformował premier Morawiecki, który powiedział:  To proces, który jest na szczęście zamknięty. Republika Czeska wycofała swój wniosek, swoją skargę do instytucji europejskich. I to kończy całkowicie sprawę.

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek w Pradze umowę „między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów”. Umowa zakłada, że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.

Na wspólnej konferencji Fiala powiedział, że warunkiem wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest przelew środków; kiedy zostaną one przelane, wtedy Czechy wycofają skargę.

Uzasadnienie zwolnienia także w umowach czasowych

Uzasadnienie zwolnienia także w umowach czasowych

Już niedługo nie tylko w przypadku umowy na czas nieokreślony trzeba będzie podać przyczynę wypowiedzenia. Taki obowiązek będzie istnieć również w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na czas określony.

Według informacji biznes.interia.pl, ta dyrektywa unijna ustanawia minimalne prawa każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia

To rewolucyjna zmiana. Do tej pory umowa na czas określony po prostu się kończyła i pracownik nie otrzymywał żadnej informacji ani wpisu do akt co do przyczyny jej nieprzedłużania – pracodawca nie musiał także silić się na podanie wiarygodnego i zgodnego z prawem powodu.

Pracownicy Bison-Bial wygrali

Pracownicy Bison-Bial wygrali

Zwycięstwem pracowników zakończył się dzisiaj trwający od 24 stycznia strajk w zakładach Bison-Bial w Białymstoku.

Jak pisze poseł Partii Razem Maciej Konieczny, pracownicy domagali się podwyżek, zaś zarząd twierdził, że nie ma na nie pieniędzy. Po wybuchu strajku pracownikom grożono zamknięciem zakładu i bezprawnymi grupowymi zwolnieniami. Załoga nie ugięła się i dzisiaj podpisze porozumienie z pracodawcą.

Pracownicy otrzymają 300 złotych podwyżki (domagali się 600 zł), dostali też gwarancję, że zatrudnienie zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie i nikt nie zostanie zwolniony. Firma zobowiązała się też podjąć nowe negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w kwietniu tego roku.

Strajk w Bison-Bial, chociaż dotyczył mniejszego zakładu niż głośne strajki w Parocu czy Solarisie, raz jeszcze udowodnił, że silne związki zawodowe i zjednoczeni pracownicy to najskuteczniejsze środki w walce o godne płace i godne warunki pracy.