Zakopane walczy z patodeweloperką

Zakopane walczy z patodeweloperką

Na górnej Równi Krupowej w Zakopanem nie powstanie planowany duży hotel, który zdominowałby to miejsce i zniszczył widok z zabytkowej łąki na Tatry. Zakopiańscy radni zdecydowali się zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jak informuje onet.pl, Rówień Krupowa to kilkuhektarowy teren rekreacyjny w samym środku Zakopanego. Gdy miasto zaczęło się rozbudowywać, uznano, że teren ten trzeba zachować pustym i przeznaczyć na cele rekreacyjne. Dla jeszcze lepszej jego ochrony w 2002 r. Rówień wpisano do rejestru zabytków.

Choć to obszar chroniony, dotychczas deweloper mógł tu jednak postawić hotel o długości 50 m i wysokości 16 m. – Taki moloch całkowicie zasłoniłby widok na Tatry — mówią mieszkańcy. Radni Zakopanego zmienili lokalne prawo tak, by na Równi nie mógł już stanąć tak duży budynek. Oznacza to jednak, że deweloperowi trzeba będzie prawdopodobnie wypłacić odszkodowanie.

Obowiązujący w Zakopanem od stycznia 2010 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Rówień Krupowa pozwala w tym miejscu budować obiekt o długości maksymalnej wynoszącej 50 m i wysokości 16 m. To powoduje, że deweloper w zasadzie może zabudować całą działkę, a jego budynek może zdominować okolicę, w której stoją same domy jednorodzinne oraz modernistyczny gmach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nowy budynek byłby wyższy od każdego w sąsiedztwie i w dużej mierze zasłoniłby widok z Równi na Tatry.

Dlatego gdy deweloper pięć lat temu rozpoczął starania o pozwolenie na budowę, mieszkańcy i urzędnicy zaczęli działać. Jako że Rówień jest zabytkiem, projekt musiał uzyskać akceptację konserwatora. Takiego dokumentu inwestor dotychczas nie dostał. Miejski konserwator zabytków negatywnie zaopiniował projekt, z decyzją zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jednak opinia dotyczy konkretnego projektu, a deweloper przygotował już kolejny i sprawa znów trafiła do WSA.

W czwartek 17 lutego zakopiańska rada miasta zdecydowaną większością głosów zmieniła plan przestrzenny dla tego fragmentu Zakopanego. Zmniejszono wysokość budynku, jaki może stanąć na spornej działce do 12 m. Po zakończeniu sesji rady miasta swojej radości z podjętej decyzji nie kryli zarówno sami radni, jak i mieszkańcy.

— To historyczna chwila. Udało się uratować naszą zakopiańską tożsamość. Równia to nasz nie tylko zakopiański, ale i ogólnopolski skarb narodowy — powiedziała przed kamerami Telewizji „Tygodnika Podhalańskiego” Agata Nowakowska-Wolak, prezeska zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jednak da się refundować

Jednak da się refundować

Od marca leki na mukowiscydozę będą w Polsce refundowane.

Jak pisze serwis zdrowie.gazeta.pl, Ministerstwo Zdrowia oficjalnie poinformowało, że na najnowszej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywała od marca, znalazły się trzy nowoczesne leki stosowane w leczeniu mukowiscydozy: Kaftrio, Orkambi i Symkevi.

Zgodnie z wnioskiem refundacyjnym złożonym przez producenta Vertex Pharmaceuticals, Kaftrio będzie refundowane dla pacjentów z grupy wiekowej 12+, Symkevi już od ukończenia sześciu lat, Orkambi mogą przyjmować nawet dwulatki.

To wielka zmiana, gdyż do tej pory z powodu wysokiego kosztu leczenia chorzy byli często pozostawiani samym sobie.

Polacy chcą cen maksymalnych

Polacy chcą cen maksymalnych

Polacy chcą cen maksymalnych. Jak wynika z sondażu Uce Research i Syno Poland, aż 42 proc. pytanych chciałoby, aby wprowadzono ceny regulowane na żywność.

Jak informuje portal wyborcza.biz, 41,7 proc. Polaków uważa, że rząd w obecnej sytuacji gospodarczej powinien wprowadzić ceny maksymalne na produkty spożywcze oferowane w sklepach. Przeciwnego zdania jest 35,2 proc. respondentów.

Mamy już tarczę antyinflacyjną, mniejsze podatki od paliw, brak akcyzy na prąd. Polacy chcą dodatkowo regulacji cen. Do kiedy powinno się je wprowadzić? Najlepiej do końca tego roku – za takim rozwiązaniem padło 35,9 proc. głosów w sondażu przeprowadzonym na zlecenie wyborcza.biz.

Taką ideę w ograniczonej skali testują właśnie Węgrzy. Tu od 1 lutego do 1 maja nie można podnieść cen sześciu produktów spożywczych. Chodzi o mąkę pszenną, mleko krowie, cukier, olej słonecznikowy, udziec wieprzowy i piersi kurze. Ich ceny nie mogą być wyższe niż z połowy października ubiegłego roku.Polski rząd wybrał na razie inną drogę: obniżył z 5 proc. do 0 proc. VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Powiaty potrzebują więcej na pomoc niepełnosprawnym

Powiaty potrzebują więcej na pomoc niepełnosprawnym

Związek Powiatów Polskich postuluje zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań wykonywanych przez samorządy powiatowe.

Jak informują Portal Samorządowy i serwis Dziennika Gazeta Prawna, w ramach realizacji programu Aktywny Samorząd samorządy zostały zobligowane, by od 2022 r. obsługiwać w systemie wnioski dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Związek Powiatów Polskich podkreśla, że to zadanie będzie dodatkowym obciążeniem dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które „nie są przygotowane do realizacji zadań związanych z obsługą wniosków w SOW (od red. System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON), zarówno pod względem kadrowym, jak i pod względem posiadanego sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji zadania”.

Ten temat był omawiany podczas posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), które odbyło się 14 lutego br. Chodzi o dotację przysługującą powiatom na podstawie art. 54 ustawy z 27 listopada 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Zgodnie z nim samorząd otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi kwotę wynoszącą nie więcej niż 2,5 proc. środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zalicza się do nich m.in. udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz na likwidację barier architektonicznych. Problem w tym, że taki poziom dotacji utrzymuje się od wielu lat i jest niewystarczający. ZPP proponuje, by powiększyć pulę środków o 4 procent.

Na wniosek ZPP na ostatnim posiedzeniu zespołu KWRSiT poruszana była też kwestia finansowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej (DPS). Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, potwierdził, że trwają zaawansowane prace nad przepisami, które pozwolą na wpisanie DPS do rejestru podmiotów leczniczych w części dotyczącej obsługi pielęgniarskiej, dzięki czemu będzie ona finansowana przez NFZ.