Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Inicjatywa Pracownicza Myślenice podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy trwający w Cooper Standard od 5 maja 2021 roku. Udało się wynegocjować podwyżki rzędu od 2 do 2,5 zł na godzinę.

Jak informuje ten związek zawodowy w swoich mediach społecznościowych, są to najwyższe podwyżki od czasu powstania firmy. W ramach rekompensaty za spór zbiorowy pracownicy uzyskali również zwiększenie comiesięcznego dodatku za pranie odzieży roboczej z kwoty 60 zł na 110 zł. Zapewniono też dodatek świąteczny i procent odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 rok.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Spór w Polregio

Spór w Polregio

Trwa spór zbiorowy w kolejach Polregio. Mediacje nic nie dały, pracownicy spółki przeprowadzą zatem 2 marca strajk ostrzegawczy.

Strona społeczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 2 marca 2022 r. w godzinach od 6.00 do 8.00 we wszystkich zakładach spółki. W dniach 17 – 28 stycznia b.r. przeprowadzono w spółce referendum strajkowe, w którym wzięło udział ponad 70% załogi. Pracownicy w sposób zdecydowany opowiedzieli się za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niespełnienia przez zarząd żądań płacowych.

Domagają się podwyżki uposażenia zasadniczego w wysokości 700 zł. Upominali się o nią już w listopadzie 2021 r.

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy pracy wkroczyli do zakładu Valeo w Skawinie. Ujawnili niewypłaconą pensję i nadużycia w stosowaniu monitoringu.

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości, których dopuścił się zakład. Naruszenia potwierdziły się. Kontrola inspektorów obejmowała m.in. na sprawę pracownicy, której firma nie wypłaciła pensji, ale także kwestię obserwowania pracowników za pomocą monitoringu.

Jak informuje Dziennik Polski, Zatargi między dyrekcją Valeo, francuskiego zakładu produkującego części samochodowe, a pracownikami oraz Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80 trwają od dawna. W ubiegłym roku związkowcy organizowali protest przed jedną z bram firmy po nieudanych negocjacjach w sprawie podwyżek płac. Firma skierowała potem pozwy sądowe przeciwko związkowcom. Sprawy sądowe jeszcze trwają.

Związkowcy nieprawidłowościami zainteresowali Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola trwała od końca kwietnia do połowy grudnia 2021 roku. Inspektorzy wykazali nieprawidłowości.

Inspekcja Pracy miała też inne skargi. Dotyczyły one monitoringu w Valeo.

Chodziło o to, że firma postanowiła podnieść normy produkcji o 5 procent, bo z monitoringu obserwującego pracowników miało wynikać, że 5 do 10 minut przed zejściem ze stanowiska wśród ludzi panuje rozluźnienie. Tymczasem nadużyciem jest stosowanie monitoringu do takich obserwacji. On może być wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji. Tu monitoringu nadużywali – mówi pracownik.

To nas nie zniechęca, jeśli trzeba, będziemy protestować – podkreślają związkowcy z WZZ Sierpień 80.

Przekaż 1% na „Nowego Obywatela” – pomóż nam przetrwać!

Przekaż 1% na „Nowego Obywatela” – pomóż nam przetrwać!

Jak co roku prosimy Was o przekazanie 1% podatku na fundusz wydawniczy „Nowego Obywatela”. Nie kosztuje Was to ani jednej dodatkowej złotówki, a od efektu zbiórki zależy w dużej mierze to, czy nasze pismo przetrwa.

Nie mamy bogatych sponsorów. Nasze pismo jest ubogie i wciąż walczy o przetrwanie. Tworzymy nasze pismo w spartańskich warunkach – możemy tylko pomarzyć o budżetach, jakimi dysponują inne czasopisma, w tym większość niewielkich periodyków społeczno-politycznych.

Prosimy o Wasz 1%! Wystarczy w PIT wpisać wydawcę pisma – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom oraz nasz numer KRS: 0000 248 901. Możecie skorzystać także z rozliczenia Waszych PIT-ów przez urzędy skarbowe. Żeby w tym modelu przekazać nam 1%, trzeba zalogować się w Portalu Podatkowym i skorygować swój PIT o nasz numer KRS.

Co dostajecie w zamian? Pismo tworzone przez ideowców, nie dla pieniędzy – robimy swoje już prawie 22 lata, bez słomianych zapałów. Pismo konsekwentnie stojące po stronie słabszych grup społecznych. Pismo rzetelne – w każdym numerze publikujemy dobrze przygotowane analizy fachowców oraz obszerne i pogłębione wywiady. Pismo, które wyprzedza epokę – jako pierwsi lub jedni z pierwszych w Polsce pisaliśmy o tematyce dzisiaj głośnej i modnej, m.in. o ekologii, zapaści prowincji, szkodliwości neoliberalizmu, konieczności rozwiniętej polityki socjalnej, upadku i konieczności odbudowy transportu zbiorowego, reprywatyzacji, deglomeracji i wielu innych tematach. Pomóż nam nie upaść!

W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową kwotę z 1%. Liczymy na Wasze wsparcie także teraz! Dziękujemy!