Polska w czołówce budowy przejść dla zwierząt

Polska w czołówce budowy przejść dla zwierząt

Polska jest w czołówce Europy w zakresie budowy obiektów takich, jak przejścia i przepusty dla zwierząt w okolicy autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Jak informuje portal biznes.interia.pl, infrastruktura drogowa w Polsce rozwija się w szybkim tempie w dużej mierze dzięki dofinansowaniom unijnym. Jej nieodłączną częścią, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, są zabezpieczenia środowiskowe, zwłaszcza przejścia dla zwierząt. Szczególne znaczenie mają w przypadku dróg ekspresowych oraz autostrad, gdzie ich budowa jest nie tyle wskazana, co wręcz konieczna.

Na liczbę powstających w Polsce przejść dla zwierząt duży wpływ miał fakt, że budowa sieci drogowej w naszym kraju zaczęła się później niż w Europie Zachodniej. Dzięki temu mogliśmy wyciągnąć wnioski z doświadczeń innych państw, w których brak przepustów spowodował bardzo negatywne skutki przyrodnicze. Należy podkreślić, że znacząca większość przejść dla zwierząt, jak i dróg szybkiego ruchu oraz autostrad współfinansowanych jest z Funduszy Unii Europejskiej, a konkretnie Programu Infrastruktura i Środowisko. – W latach 1996-2021 na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz na odcinkach koncesjonariuszy powstało ok. 4500 przejść dla zwierząt. Zdecydowaną większość z nich stanowią przepusty dla płazów i małych zwierząt (ponad 3160 szt.), a pozostałe to przejścia dolne (1150 szt.) i górne dla dużych zwierząt (180 szt.). Te ostatnie to duże obiekty inżynierskie nad autostradami lub drogami ekspresowymi, odpowiednio zaaranżowane, aby umożliwić zwierzętom przejście nad drogą szybkiego ruchu.

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Inicjatywa Pracownicza Myślenice podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy trwający w Cooper Standard od 5 maja 2021 roku. Udało się wynegocjować podwyżki rzędu od 2 do 2,5 zł na godzinę.

Jak informuje ten związek zawodowy w swoich mediach społecznościowych, są to najwyższe podwyżki od czasu powstania firmy. W ramach rekompensaty za spór zbiorowy pracownicy uzyskali również zwiększenie comiesięcznego dodatku za pranie odzieży roboczej z kwoty 60 zł na 110 zł. Zapewniono też dodatek świąteczny i procent odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 rok.

Spór w Polregio

Spór w Polregio

Trwa spór zbiorowy w kolejach Polregio. Mediacje nic nie dały, pracownicy spółki przeprowadzą zatem 2 marca strajk ostrzegawczy.

Strona społeczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 2 marca 2022 r. w godzinach od 6.00 do 8.00 we wszystkich zakładach spółki. W dniach 17 – 28 stycznia b.r. przeprowadzono w spółce referendum strajkowe, w którym wzięło udział ponad 70% załogi. Pracownicy w sposób zdecydowany opowiedzieli się za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niespełnienia przez zarząd żądań płacowych.

Domagają się podwyżki uposażenia zasadniczego w wysokości 700 zł. Upominali się o nią już w listopadzie 2021 r.

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy pracy wkroczyli do zakładu Valeo w Skawinie. Ujawnili niewypłaconą pensję i nadużycia w stosowaniu monitoringu.

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości, których dopuścił się zakład. Naruszenia potwierdziły się. Kontrola inspektorów obejmowała m.in. na sprawę pracownicy, której firma nie wypłaciła pensji, ale także kwestię obserwowania pracowników za pomocą monitoringu.

Jak informuje Dziennik Polski, Zatargi między dyrekcją Valeo, francuskiego zakładu produkującego części samochodowe, a pracownikami oraz Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80 trwają od dawna. W ubiegłym roku związkowcy organizowali protest przed jedną z bram firmy po nieudanych negocjacjach w sprawie podwyżek płac. Firma skierowała potem pozwy sądowe przeciwko związkowcom. Sprawy sądowe jeszcze trwają.

Związkowcy nieprawidłowościami zainteresowali Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola trwała od końca kwietnia do połowy grudnia 2021 roku. Inspektorzy wykazali nieprawidłowości.

Inspekcja Pracy miała też inne skargi. Dotyczyły one monitoringu w Valeo.

Chodziło o to, że firma postanowiła podnieść normy produkcji o 5 procent, bo z monitoringu obserwującego pracowników miało wynikać, że 5 do 10 minut przed zejściem ze stanowiska wśród ludzi panuje rozluźnienie. Tymczasem nadużyciem jest stosowanie monitoringu do takich obserwacji. On może być wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji. Tu monitoringu nadużywali – mówi pracownik.

To nas nie zniechęca, jeśli trzeba, będziemy protestować – podkreślają związkowcy z WZZ Sierpień 80.