Samorządy pomogą uchodźcom z rezerwy kryzysowej

Samorządy pomogą uchodźcom z rezerwy kryzysowej

Środki z rezerwy kryzysowej samorządy mogą przeznaczyć na pomoc uchodźcom. To decyzja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Jak informuje Portal Samorządowy, podczas spotkania samorządów ze stroną rządową ogłoszono stanowisko Krajowej Rady RIO w sprawie możliwości wydatkowania środków z rezerwy kryzysowej na cele związane z przyjmowaniem uchodźców przez społeczności lokalne.

Nie ma przeszkód prawnych w przeznaczaniu środków z tej rezerwy na cele, które ustawa o zarządzaniu kryzysowym definiuje ogólnie. KR RIO zwraca przy tym uwagę, że kwe­stię ewentualnych świadczeń kierowanych wprost do konkretnych osób regulują odrębne przepisy. Można jednak finansować liczne działania, jakie miasta zamierzają podejmować w ramach pomocy uchodźcom: punkty zamieszkania, wyżywienia, informacji, pomocy prawnej itp.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Zwycięstwo pracowników Cooper Stand

Inicjatywa Pracownicza Myślenice podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy trwający w Cooper Standard od 5 maja 2021 roku. Udało się wynegocjować podwyżki rzędu od 2 do 2,5 zł na godzinę.

Jak informuje ten związek zawodowy w swoich mediach społecznościowych, są to najwyższe podwyżki od czasu powstania firmy. W ramach rekompensaty za spór zbiorowy pracownicy uzyskali również zwiększenie comiesięcznego dodatku za pranie odzieży roboczej z kwoty 60 zł na 110 zł. Zapewniono też dodatek świąteczny i procent odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 rok.

Spór w Polregio

Spór w Polregio

Trwa spór zbiorowy w kolejach Polregio. Mediacje nic nie dały, pracownicy spółki przeprowadzą zatem 2 marca strajk ostrzegawczy.

Strona społeczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 2 marca 2022 r. w godzinach od 6.00 do 8.00 we wszystkich zakładach spółki. W dniach 17 – 28 stycznia b.r. przeprowadzono w spółce referendum strajkowe, w którym wzięło udział ponad 70% załogi. Pracownicy w sposób zdecydowany opowiedzieli się za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niespełnienia przez zarząd żądań płacowych.

Domagają się podwyżki uposażenia zasadniczego w wysokości 700 zł. Upominali się o nią już w listopadzie 2021 r.

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy Pracy w skawińskim Valeo

Inspektorzy pracy wkroczyli do zakładu Valeo w Skawinie. Ujawnili niewypłaconą pensję i nadużycia w stosowaniu monitoringu.

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości, których dopuścił się zakład. Naruszenia potwierdziły się. Kontrola inspektorów obejmowała m.in. na sprawę pracownicy, której firma nie wypłaciła pensji, ale także kwestię obserwowania pracowników za pomocą monitoringu.

Jak informuje Dziennik Polski, Zatargi między dyrekcją Valeo, francuskiego zakładu produkującego części samochodowe, a pracownikami oraz Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80 trwają od dawna. W ubiegłym roku związkowcy organizowali protest przed jedną z bram firmy po nieudanych negocjacjach w sprawie podwyżek płac. Firma skierowała potem pozwy sądowe przeciwko związkowcom. Sprawy sądowe jeszcze trwają.

Związkowcy nieprawidłowościami zainteresowali Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola trwała od końca kwietnia do połowy grudnia 2021 roku. Inspektorzy wykazali nieprawidłowości.

Inspekcja Pracy miała też inne skargi. Dotyczyły one monitoringu w Valeo.

Chodziło o to, że firma postanowiła podnieść normy produkcji o 5 procent, bo z monitoringu obserwującego pracowników miało wynikać, że 5 do 10 minut przed zejściem ze stanowiska wśród ludzi panuje rozluźnienie. Tymczasem nadużyciem jest stosowanie monitoringu do takich obserwacji. On może być wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji. Tu monitoringu nadużywali – mówi pracownik.

To nas nie zniechęca, jeśli trzeba, będziemy protestować – podkreślają związkowcy z WZZ Sierpień 80.