Nie będzie strajku w Pudliszkach

Nie będzie strajku w Pudliszkach

Pracownicy domagali się podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł brutto. W trakcie negocjacji strony ustaliły, że podwyżka w tym roku wyniesienie 370 zł brutto od marca.

Jak informuje portal Radio Poznań, udało się nam wypracować kompromis. Porozumienie w tej sprawie obie strony podpiszą w przyszłym tygodniu. W zakładzie w Pudliszkach pracuje ponad 500 osób.

Jesteśmy zadowoleni, że to wszystko już się skończyło. Załoga zaczęła się już niecierpliwić. Ustaliliśmy też, że w sierpniu spotkamy się i będziemy negocjować podwyżki na rok 2023 – mówi Eleonora Dopierała, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Związkowcy w fabryce blach samochodowych wywalczyli podwyżki

Związkowcy w fabryce blach samochodowych wywalczyli podwyżki

O 430 zł brutto wzrosną od 1 maja wynagrodzenia zasadnicze w produkującej blachy samochodowe spółce MA Polska w Tychach. Organizacje zakładowe podpisały porozumienie z pracodawcą.

Jak informuje portal pulshr.pl, po podwyższeniu stawek zasadniczych wzrośnie premia urlopowa, która stanowi 50 proc. miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia pracownika. Podczas rozmów związkowcy uzgodnili także z pracodawcą, że do 10 kwietnia na konta pracowników wpłynie premia z okazji Świąt Wielkanocnych wynosząca 900 zł brutto. Ponadto ustalono m.in., że jeśli sytuacja finansowa spółki nie ulegnie pogorszeniu, kolejne zbiorowe podwyżki wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

W MA Polska zatrudnionych jest ok. 1,7 tys. osób. Firma produkuje blachy samochodowe. Oprócz Fiata wśród jej kooperantów są m.in. Opel i Volkswagen.

Może to nie jest bardzo wygórowana kwota, ale zawsze coś. Pracownicy mają świadomość, że podpisanie innego porozumienia w tej chwili nie było możliwe. – wyjaśnia Grzegorz Duda, przewodniczący „Solidarności” w MA Polska.

Mniej kontroli, ale więcej naruszeń

Mniej kontroli, ale więcej naruszeń

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. Liczba naruszeń była wyższa niż w 2020 roku.

Jak informuje pulshr.pl, w 2021 r. stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń. W 2020 roku było ich prawie 553 tys.

W skargach zgłaszanych do PIP-u pojawiają się kwestie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń. Tylko w ubiegłym roku takich przypadków było ponad 26,7 tys. Na kolejnych miejscach widzimy takie nieprawidłowości, jak stosunek pracy – 14,8 tys., czas pracy – prawie 4,9 tys. oraz legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – ponad 3,6 tys. Dalej przygotowanie do pracy – blisko 3,5 tysiąca, a także obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higienicznosanitarne, wentylację, ogrzewanie i oświetlenie – przeszło 3,4 tys naruszeń.

Górnicy na pomoc Ukrainie

Górnicy na pomoc Ukrainie

Do centralnego magazynu przy kopalni Staszic-Wujek dotarła pierwsza transza darów zebranych przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej we wszystkich kopalniach i zakładach spółki podczas trwającej akcji pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie.

Jak informuje pulshr.pl, dzięki zaangażowaniu pracowników Polskiej Grupy Górniczej udało się zebrać ogromne ilości pomocy rzeczowej w postaci żywności, środków higieny i czystości, odzieży czy zestawów pierwszej pomocy. Już wyruszył pierwszy transport z najbardziej potrzebnymi artykułami dla uchodźców, którzy niebawem przyjadą do Katowic.

Na specjalnie uruchomione przez PGG konto bankowe nieustannie spływają środki finansowe, które finalnie, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, zostaną przekazane na wsparcie uchodźców znajdujących schronienie w naszym kraju.

Pracownicy PGG wpłacają na konto jednorazowe kwoty, ale nie zabrakło i osób, które zadeklarowały comiesięczną kwotę potrącenia z wynagrodzenia na rzecz zbiórki finansowej.

Polska Grupa Górnicza włączyła się w pomoc psychologiczną dla osób tego najbardziej potrzebujących. Spółka obecnie tworzy zespół wsparcia psychologicznego, który będzie na bieżąco współpracował ze sztabem wojewody śląskiego.