W Polsce brakuje górników

W Polsce brakuje górników

Według planów ostatnia polska kopalnia zakończy działalność w 2049 roku. Do tego czasu zakłady mają być sukcesywnie wygaszane. Pracujący w nich górnicy przechodzić będą na emerytury lub skorzystają z systemu odpraw. Aktualnie zapotrzebowanie na węgiel jest jednak ogromne, wydobycie rośnie, a problemem branży górniczej jest brak kadr.

Jak informuje portal wnp.pl, wydobycie rośnie, potrzeba coraz więcej węgla. Potwierdzają to szefowie firm górniczych. Zanim z ostatniej polskiej kopalni zostanie wydobyta ostatnia tona węgla (2049 rok), kopalnie będą pracować. A by realizowały swoje zadania, potrzebują pracowników. I tu pojawia się problem, który, choć górnictwu znany jest od lat, będzie się pogłębiał: luki kadrowe.

W zeszłym roku problemy kadrowe zgłaszali m.in. związkowcy działający w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Zacznijmy od tego, że szkół górniczych dziś w ogóle nie ma – mówi Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. – Dziś rekrutacje w branży górniczej są trochę zadaniem karkołomnym, pod prąd polityki państwa. Poprzez zawartą w ubiegłym roku umowę społeczną finansuje się odchodzenie od zawodu górniczego. Górnicy mają odchodzić z pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 nie utworzono żadnej nowej klasy górniczej. Prowadzone są jedynie roczne kursy w niektórych centrach szkoleniowych i sztolniach ćwiczebnych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Będziemy wiedzieć, kto ile zarabia

Będziemy wiedzieć, kto ile zarabia

Obowiązkiem informowania o pensjach mogą zostać objęte także średnie firmy, a nie tylko wielkie przedsiębiorstwa. Ostatecznie zdecydują o tym rządy państw Unii.

Jak informuje portal praca.gazetaprawna.pl, Parlament Europejski chce zaostrzyć projektowane wymogi w zakresie zapewnienia równości płac kobiet i mężczyzn. Objęte nimi byłyby już firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a działania naprawcze musiałyby podejmować także przedsiębiorstwa, w których występuje nieznaczna dysproporcja w wynagrodzeniach.

Przełomowa propozycja dotycząca jawności wynagrodzeń ma pozwolić pracownikom na poznanie dokładnego wynagrodzenia swoich kolegów i koleżanek z pracy. Jeśli nowe środki faktycznie zostaną przyjęte, pracodawcy na terenie UE zatrudniający ponad 250 pracowników będą zobowiązani do publikowania danych dotyczących różnic w wynagrodzeniach (firmy w Wielkiej Brytanii robią to już od 2017 roku).

Każdy z pracowników będzie miał również prawo do zażądania informacji na temat wynagrodzenia innych osób. Jeśli zaś chodzi o ogłoszenia o pracę, każda z firm zostanie zmuszona do podawania widełek na poszczególne pozycje. Pracodawcy nie będą mogli pytać potencjalnych kandydatów o historię ich wynagrodzenia.

Polregio przygotowuje się do strajku generalnego

Polregio przygotowuje się do strajku generalnego

Od 12 kwietnia 2022 r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy ogłasza pogotowie strajkowe i przygotowania do strajku generalnego.

Jak informuje kolejowyportal.pl, w związku z brakiem porozumienia w kwestii podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Polregio i podpisanym protokołem rozbieżności kończącym spór zbiorowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy w Polregio podjął uchwałę w sprawie przygotowań do strajku generalnego we wszystkich Zakładach Spółki oprócz Centrali Spółki.

W związku z powyższym z dniem 12 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostaje Pogotowie Strajkowe we wszystkich Zakładach Spółki. Związkowcy polecają miejsca pracy oflagować flagami związkowymi.

Strona społeczna oczekiwała podwyżek w wysokości 700 zł od 1 grudnia 2021 roku. Podczas spotkań mediacyjnych, związkowcy byli gotowi do wdrożenia tej kwoty w dwóch etapach 400 zł od 1 grudnia 2021 r. oraz 300 zł od 1 września 2022 r.

Kodeks Pracy zostanie zmieniony?

Kodeks Pracy zostanie zmieniony?

Ministerka Marlena Maląg zapowiedziała nowelizację obowiązującego Kodeksu Pracy. Ma on być zgodny z nową dyrektywą unijną. Zmiany będą dotyczyć umów na okres próbny, wypowiadania umowy o pracę, urlopów rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich.

Jak informuje portal next.gazeta.pl, projekt ten był przygotowywany już od lutego, a jego założenia muszą wejść w życie do 1 i 2 sierpnia obecnego roku. Według informacji PAP cytowanych przez Business Insider, dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w praktyce oznaczać będzie, że pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi w ciągu siedmiu dniu od dopuszczenia do pracy informacje o dodatkowych warunkach związanych z zatrudnieniem, czyli szkoleniach, procedurach rozwiązania umowy i płatnym urlopie.

Zmiany mają dotknąć również umów na okres próbny. Pracownik, który przepracuje przynajmniej pół roku, będzie mieć prawo do zwrócenie się do pracodawcy o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi i bezpieczniejszymi warunkami. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem pracodawca będzie musiał przekazać w ciągu miesiąca.

Celem drugiej rodzinnej dyrektywy jest zachęcenie rodziców do dzielenia się obowiązkami wychowawczymi i ułatwienia łącznia ich z obowiązkami zawodowymi. Z tego powodu wydłużony zostanie urlop rodzicielski. Obecnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku dwóch lub więcej dzieci. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również dziewięć tygodni urlopu, których nie będzie można przenieść na partnera. Zwiększona zostanie również wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego. Będzie to 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie ze względu na różne regulacje wynosi on średnio 67,5 proc.

Kolejnym punktem nowelizacji ma być elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 lat życia. Jak tłumaczy Business Insider, w praktyce oznacza to, że jeśli pracodawca odmówi pracy zdalnej lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o powodach takiej odmowy. Bez zgody takiego pracownika nie będzie można również zlecić mu pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych. Dotychczas takie zapisy dotyczyły jedynie rodziców dzieci do czwartego roku życia.

Kodeks Pracy po nowelizacje będzie przewidywał również nowe urlopy. Każdemu pracownikowi będzie przysługiwał tzw. urlop opiekuńczy. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.