Wyniki wyszukiwania dla zapytania „Aleks Eror

Jak nowoczesne trendy A?ywieniowe niszczA� A�wiat

NajA�wieA?sze trendy kulinarne sA� nieuchronnie podchwytywane przez dziaA�y lifestylea��owe wielkomiejskich czasopism. Zanim siA� zorientujemy, sA� juA? wszA�dzie wokA?A� i dyskutuje siA� o nich w taki sposA?b, A?e jeA�li ich nie znasz, czujesz siA� jak ostatni koA�tun kulinarny. Mimo A?e pokarmy te reprezentujA� tak zwany liberalny styl A?ycia, ich rosnA�ca popularnoA�A� ma czA�sto destrukcyjny wpA�yw na ubogie spoA�ecznoA�ci, ktA?re tradycyjnie na nich polegaA�y. Koncepcja a�ztrendy jedzeniaa�? moA?e brzmieA� absurdalnie, ale jest prawdziwa a�� tak samo, jak prawdziwa jest gentryfikacja A?ywnoA�ci. Komosa osiA�gnA�A�a w Limie cenA� wyA?szA� niA? miA�so kurczaka, a wizja lukratywnych sum, jakie moA?na byA�o zarobiA� na eksportowaniu jej do dobrze sytuowanych krajA?w zamorskich, sprawiA�a, A?e zapasy na miejscu zaczA�A�y siA� kurczyA�. To zaA� zmusiA�o lokalnA� ludnoA�A� do wydawania pieniA�dzy na taA�sze, importowane zachodnie jedzenie o niskiej wartoA�ci odA?ywczej, poniewaA? nie mogA�a sobie pozwoliA� na wiele wiA�cej. W tym wszystkim tkwi okrutna ironia. LiberaA�owie z klasy A�redniej, ktA?rzy chodzA� na brunche do wegaA�skich kafejek i wrzucajA� na Instagram ujA�cia swoich saA�atek z komosA� i tostA?w z awokado, prawdopodobnie uwaA?ajA�, A?e ich wybory dietetyczne A�wiadczA� o przyrodzonej otwartoA�ci umysA�u a�� podczas gdy sA� one nowoczesnA� formA� kolonializmu. Czytaj więcej