Wyniki wyszukiwania dla zapytania „Maria Świetlik

Maria Świetlik

CETA – diabelski pakt

Najbardziej optymistyczne prognozy o CETA zakładają dla Europy wzrost gospodarczy rzędu 0,08 proc., a więc bardzo, bardzo znikomy. Jeśli chodzi skutki negatywne, badania mówią, że wskutek tej umowy ma zniknąć 230 tys. miejsc pracy po obu stronach Atlantyku, a dodatkowo jeszcze 80 tysięcy w krajach trzecich. Czytaj więcej

Niemcy nie chcą TTIP

Kilkadziesiąt tysięcy przeciwników porozumienia o wolnym handlu między UE a USA uczestniczyło w sobotę w demonstracji w Hanowerze. Zorganizowano ją w przeddzień wizyty Baracka Obamy w Niemczech. Czytaj więcej

XI Festiwal „Nowego Obywatela”

Program Festiwalu Nowego Obywatela 2017: Miejsce: Kraków, Spółdzielnia „Ogniwo”, Paulińska 28, I piętro, tel. 608 122 132 Data: 19–21 maja 2017 r. Piątek, 19 maja: 17.30-18:00 Oficjalne otwarcie, Krakowski Chór Rewolucyjny 18.00-20.00 Dyskusja o powszechnym dochodzie gwarantowanym: dr Adam Ostolski (Instytut Socjologii UW), Maciej Szlinder … Czytaj więcej

Społeczeństwo naprawdę obywatelskie. (Związek Młodzieży Wiejskiej RP 1928-1939)

Agraryzm „wiciowy” był swego rodzaju „trzecią drogą” między socjalizmem a kapitalizmem. P. Woroniecki dochodzi do wniosku, że „Dążąc do realizacji /…/ dwóch zasad: efektywności oraz sprawiedliwości społecznej młodoludowcy przeprowadzili syntezę najbardziej wartościowych myśli zawartych w doktrynie liberalnej i socjalistycznej. Od socjalizmu agraryzm zaczerpnął ideę ograniczenia własności prywatnej, jeśli wymagają tego względy sprawiedliwości społecznej /…/. Z myśli liberalnej natomiast zaczerpnięto tezę, iż jednostce należy zapewnić maksymalne możliwości rozwoju osobistej inicjatywy i przedsiębiorczości. Agraryzm zweryfikował te założenia wymogiem niestosowania wyzysku wobec drugiego człowieka”. Z kolei A. Golec stwierdza: „Agraryzm miał stanowić zaprzeczenie zarówno skrajnego liberalizmu, jak i socjalizmu, gdyż liberalizm ogranicza rolę państwa do minimum i nie uwzględnia interesów społecznych, socjalizm zaś wyolbrzymia rolę państwa”. Czytaj więcej