Angela Franks

doktor nauk filozoficznych, profesor teologii, wykłada w St. John’s Seminary w Bostonie. Specjalizuje się w teologii ciała, nowej ewangelizacji oraz w myśli Hansa Urs von Balthasara. Autorka książki „Contraception and Catholicism”.